Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasklot kan få bostäder för 2200 nya invånare – snart kan du bekanta dig med planerna

Från 2021
Karta över Vasklot i Vasa, där nya bostäder finns inritade.
Bildtext Karta över planerna för Vasklot från planläggningen vid Vasa stad.
Bild: Vasa stad

Förslaget till delgeneralplanen för Vasklot 2040 framskrider, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande. Stadsmiljönämnden har nu godkänt förslaget, som snart läggs fram för allmänheten.

Under tiden 15.11–23.12.2021 är det möjligt att bekanta sig med planförslaget och ge respons på det.

Planläggningen i Vasa ordnar också ett möte för allmänheten tisdag 23.11 klockan 17:30 i huvudbibliotekets Dramasal, och då finns det möjlighet att träffa generalplanläggarna och bekanta sig närmare med förslaget.

I förslaget har flera ändringar gjorts utgående från den respons som erhölls i utkastskedet och preciserade uppgifter. Exempelvis har hamnens och industrins utvidgningsbehov beaktats, boendevolymen justerats samt tryggandet av natur- och rekreationsvärden för skogen i Vasklot fastslagits.

Bostäder för 2200

Vad gäller boende på Vasklot i framtiden har planen justerats så att den möjliggör att man bygger bostäder för omkring 2200 nya invånare.

Huvudmålet med delgeneralplanen är att utveckla Vasklot som ett enhetligt område, som en del av Vasas stadsområde. I planen eftersträvas att olika intressen och användningsändamål på området ska sammanjämkas så väl som möjligt skriver staden i pressmeddelandet.

Delgeneralplanen har utarbetats som en områdesreserveringsplan med rättsverkan och då den träder i kraft ersätter den delgeneralplanen för Vasa 2030 i fråga om Vasklot. Beslutet om att godkänna planen fattas av stadsfullmäktige i Vasa.

Delgeneralplanen för Vasklot 2040 finns framlagd på Stadsmiljöns verksamhetsenhet på adressen Kyrkoesplanaden 26 A. Även på adressen vasa.fi/vasklot-delgeneralplan-2040 kan man bekanta sig med planen.