Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förundersökning gällande polisers kopplingar till extremhögern klar – går vidare till åtalsprövning

Två poliser i uniform.
Bildtext Sammanlagt sex polisers handlingar har utretts.

Förundersökningen gällande sammanlagt sex polisers och flera civila personers agerande och kopplingar till extremhögern är färdig. Ärendet går nu vidare till åtalsprövning och gäller misstänkta tjänstebrott och skjutvapenbrott.

En grupp bestående av personer som arbetat inom säkerhetsbranschen har varit i centrum för utredningen som pågått sedan hösten 2020. Enligt Centralkriminalpolisens och åklagarmyndighetens utredningar har gruppen haft en positiv inställning till högerextremistisk ideologi.

Gruppmedlemmarnas diskussioner har innehållit mycket högerextremistiska åsikter och uttalanden. Gruppen ska ha grundats kring en laglig skyttehobby som medlemmarna haft gemensamt.

Gruppens verksamhet utreddes först som misstänkt förberedelse till brott mot liv eller hälsa, men brottsrubriceringen har under förundersökningens gång ändrat.

Nu är utredningen beträffande de övriga brotten färdig.

Vid den del av förundersökningen som leddes av Centralkriminalpolisen är en person misstänkt för skjutvapenbrott och en annan för skjutvapenförseelse. Dessutom misstänks tre personer för anstiftan till brott mot tjänstehemlighet och en person som arbetar inom polisförvaltningen för brott mot tjänstehemlighet.

Bildtext En skärmdump av de misstänktas diskussioner. Brottsrubriceringen för misstankarna är inte längre förberedelse till brott mot liv eller hälsa. Bild: Länsi-Suomen syyttäjäalue / Turun hallinto-oikeus, bildeditering: Ilkka Kemppinen / Yle

"Exceptionella brottsmisstankar"

Sammanlagt sex poliser har varit föremål för förundersökning eller förberedande utredningar. Alla sex poliser misstänks emellertid inte för brott efter utredningen.

Utgående från den omfattande förundersökningen är tre polismän nu misstänkta för brott mot tjänstehemlighet i den del där åklagaren leder utredningen. Poliserna misstänks ha gett gruppen tillgång till sekretessbelagd information.

– Vid förundersökningen var det fråga om exceptionella brottsmisstankar eftersom också poliser var misstänkta. Under utredningen samarbetade flera polisenheter, åklagarmyndigheten och Skyddspolisen och varje myndighet förhöll sig till utredningen med det allvar saken krävde, säger undersökningsledarna, kriminalkommissarie Sanna Springare vid Centralkriminalpolisen och distriktsåklagare Heikki Stenius vid Västra Finlands åklagardistrikt i ett pressmeddelande.

Misstankarna om tjänstebrotten och skjutvapenbrotten har nu överlämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Flera poliser fått sparken

Redan tidigare har det rapporterats om att en en del av de misstänkta jobbat som överkonstaplar vid Helsingforspolisen. Konstaplarna i fråga togs ur tjänst redan i oktober 2020 eftersom polisen ansåg att meddelandena som skickats i gruppen äventyrade förtroendet för polisernas arbete.

Också en äldre konstapel vid Polisinrättningen i Östra Finland sades upp av samma skäl. Dessutom hade konstapeln i fråga överlämnat ett kikarsikte till krigsområdet i Ukraina.