Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Var femte pensionär vill ha jobb

Uppdaterad 09.11.2021 13:08.
Cyklister och ett äldre par vandrar längs Aura å

Många pensionärer skulle gärna arbeta åtminstone då och då. Det visar en färsk undersökning som pensionsbolaget Keva har låtit konsultbolaget Kantar TNS göra.

Undersökningen visar att nästan var tionde pensionär (9 procent) redan arbetar regelbundet. Dubbelt fler arbetar då och då.

Av de pensionärer som inte arbetar är 28 procent intresserade av att arbeta åtminstone emellanåt.

Om dessa resultat gäller bland alla pensionärer har Finland en arbetsreserv på 28 000 pensionärer som arbetsgivarna inte utnyttjar.

Ändå lider många företag av personalbrist.

Ismo Kainulainen som är ledande expert på Keva tycker att undersökningens intressantaste resultat är att så många pensionärer är intresserade av att arbeta.

– Alla som rekryterar arbetskraft i kommuner, städer och företag borde försöka nå ut till pensionärer mer än tidigare. Många pensionärer som inte arbetar i dag skulle ta emot arbete om de hittade någonting lämpligt. Pensionärerna kunde åtminstone vara en viktig reserv när arbetsgivare söker vikarier, men varför inte också när det gäller längre arbetskontrakt.

Pengar och delaktighet lockar tillbaka till arbetslivet

Den främsta orsaken till att så många pensionärer är intresserade av att arbeta är möjligheten att dryga ut pensionen med arbetsinkomster.

Många tycker också att de ännu har mycket kvar att ge i arbetslivet och vill känna sig nödvändiga. De tycker om att arbeta och upplever att de lär sig nya saker och är en del av samhället.

För alla är orsaken ändå inte positiv. Nästan var femte pensionär som arbetar regelbundet och var tionde som arbetar emellanåt svarar att de inte skulle klara sig ekonomiskt utan hjälp från andra om de inte skulle jobba.

Samtidigt är det bra att komma ihåg att över hälften av pensionärerna klart tar avstånd från att arbeta under pensionstiden.

Många vill hellre njuta av sin frihet, tycker att pensionsinkomsterna räcker till eller uppger att hälsan begränsar deras arbete. Många uppger också att andra saker är viktigare i deras liv eller att de hellre satsar på sin familj.

En del svarar också att det inte är ekonomiskt lönsamt att arbeta som pensionär.

En annan fråga är om bristen på arbetskraft kan minska på den åldersrasism som åtminstone tidigare funnits på den finländska arbetsmarknaden.