Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stadsstyrelsen gav tummen upp för miljoninvesteringar – Sirkkala skolas renovering kostar Åbo stad över 18 miljoner

Från 2021
Molnig och regnig dag på en lågstadieskolgård. En grupp barn går mot vit matsalsbyggnad.
Bildtext Sirkkala skolas lokaler i Åbo renoveras som bäst.
Bild: Arash Matin / Yle

Stadstyrelsen i Åbo godkände budgetplanen för nästa år, som bland annat innehöll stora satsningar på bildning och infrastruktur.

Åbo stadsstyrelse samlades på måndagen för att diskutera budgeten för nästa år. I budgetförslaget för 2022, som presenterades förra veckan, ingår bland annat stora investeringar på skolor och daghem.

Bland dessa satsningar på bildningen kan nämnas de reparationer och nybyggen som för tillfället pågår vid Sirkkala skola. Renoveringen förväntas totalt sett kosta 18,6 miljoner för åren 2022-23.

– Anslaget har höjts på grund av att kostnaderna för byggnadsmaterial och arbete har stigit. Det är fråga om en stor summa, men nu borde allting vara under kontroll. Renoveringen inleddes i augusti och skolan kommer att stå färdig inom utsatt tid, säger Ulla Achrén från SFP.

S:t Olofsskolans utrymmesbehov kartläggs

S:t Olofsskolan är en annan svenskspråkig skola i Åbo som antingen ska få nya lokaler eller renoveras under den kommande tiden.

– Just nu görs det en utredning om behovet av utrymmen. Vi vet att skolan kommer att ha 500 elever om ett år, och att den nuvarande byggnaden rymmer kring 350 elever. Kartläggningen som nu görs blir grunden för planeringen av bygget. Det här behöver göras snabbt eftersom det avgör ifall det blir fråga om ett nybygge eller en renovering, säger Achrén.

Achrén berättar också att staden just nu också utreder var S:t Olofsskolans elever ska få sin gymnastikundervisning, då de tillfälliga lokalerna på Smedsgatan dit skolan flyttar nästa år inte har någon gymnastiksal.

En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.
Bildtext S:t Olofsskolan ska flytta till Smedsgatan 1 nästa höst.
Bild: Marie Söderman / Yle

Fullmäktigemötet kan bli en långkörare

Enligt Achrén har den nya borgmästarmodellen bidragit till att de flesta grupperna är nöjda med budgeten.

- Min uppfattning är att modellen har lett till att alla grupperingar har fått vara med och bestämma redan i det skede som borgmästaravtalet diskuterades.

Enligt budgetförslaget justeras inte inkomstskatten från nuvarande 19,50 procent.

Budgetplanen godkändes av styrelsen, och kommer härnäst att behandlas av stadsfullmäktige som sammanträder om en vecka.

Achrén är förberedd på långa diskussioner.

- De nya investeringarna kommer säkert att debatteras, i synnerhet nu när staden också satsar fyra miljoner på att få bort köerna inom vården.

Diskussion om artikeln