Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

EU-rapport: Antisemitismen har ökat – nya konspirationsteorier om att judar ligger bakom coronapandemin

Från 2021
Person med Kippa i folkmassa under protest mot antisemitism.
Bildtext Människor samlas under en demonstration mot antisemitism framför synagogan i Gelsenkirchen, Tyskland, 14 maj 2021. I Tyskland har antalet brott som anses vara antisemitiskt motiverade ökat stadigt under de senaste 10 åren.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Antisemitismen, alltså den fientliga inställningen till judar, har ökat under coronapandemin – speciellt på nätet. Det förekommer nya konspirationsteorier som anklagar judar för coronapandemin, enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Såväl gamla som nya konspirationsteorier om judar har blivit vanligare, visar en ny rapport sammanställd av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Bland annat sprids konspirationsteorier om att det är judar som bär skulden för coronapandemin.

EU uppmanar alla medlemsländer att ta antisemitismen på allvar så att man kan få bukt på problemet.

Rapporten visar att många fall av antisemitism inte anmäls eller att uppgifterna kring fallen är ofullständiga.

Enligt FRA försvåras kampen mot antisemitism på grund av att alla fall inte anmäls.

– Antisemitism är ett allvarligt problem, men eftersom uppgifterna är ofullständiga kan vi inte säga exakt hur allvarligt det är, säger FRA-chefen Michael O'Flaherty enligt STT.

De data som använts i rapporten består av samlad officiell information från EU-medlemsländer och organisationer inom EU, förutom Ungern och Portugal.

Dessutom deltog totalt 16 500 personer över 16 år som en del av rapporten i en enkätundersökning för att mäta diskrimineringen mot judar, och resultaten visar en ökning av antisemitism.

Antisemitism har blivit vanligare men informationen är bristfällig

Enligt FRA visar rapporten att antisemitism är ett allvarligt problem och att det krävs politiska beslut som kan motverka antisemitism och trygga judars rättigheter.

Under coronapandemin har antisemitismen ökat inom EU överlag och antisemitism kopplat till pandemin har blivit vanligt.

Men brister i uppgifterna, som beror på att antisemitism inte rapporteras till polisen, gör det svårt att mäta. Det verkliga antalet fall kan således vara högre än de som anges i rapporten.

Antalet brott som anses vara antisemitiskt motiverade har ökat stadigt i Tyskland under de senaste 10 åren. Totalt 2 351 brott anmäldes år 2020. Näst flest fall har anmälts i Nederländerna och i Frankrike.

Vad antisemitiska hatbrott beträffar har flest fall anmälts i Frankrike, där 690 fall anmälts år 2019.

Av de länder som var med i rapporten anmäldes näst flest hatbrott i Tyskland med 273 hatbrott och minst fall i Kroatien där två fall anmälts.

Tolv fall av antisemitism rapporterades till polisen år 2019 i Finland. Men eftersom alla fall inte anmäls leder det återigen till bristfällig data, alltså betyder inte låga tal att antisemitism inte är ett problem.

Källor: STT, AFP