Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny studie: Fysisk träning effektiv behandling vid ångest – och ju hårdare träning, desto bättre effekt

Från 2021
I förgrunden syns vikter på ett gym, i bakgrunden en kvinna som springer på en löpmatta.
Bildtext Sedan tidigare är det känt att fysisk träning hjälper mot depression. Nu visar en ny studie att motion också lindrar ångestsymtom.
Bild: Alamy / All Over Press

Både måttlig och mer intensiv fysisk träning dämpar symtom vid ångest, också när sjukdomen är kronisk. Det visar en studie som letts av forskare vid Göteborgs universitet.

Tidigare studier av fysisk träning vid depression har påvisat klara symtomförbättringar. Däremot har det saknats en entydig bild av hur personer med ångest påverkas vid fysisk träning. Den nu genomförda studien beskrivs som en av de hittills största.

I studien deltog 286 patienter med ångestsyndrom, rekryterade från primärvården i Sverige.

Deltagarna lottades ut till antingen måttlig eller mer intensiv gruppträning och följde programmet i 12 veckor. En del av deltagarna ingick i en kontrollgrupp, som bara fick råd om fysisk aktivitet enligt folkhälsorekommendationer.

Ju intensivare träning, desto större förbättring i symtomen

Resultaten visar att symtomen av ångest förbättrades påtagligt, även vid kroniska tillstånd.

De flesta som tränade gick från hög ångestnivå vid start till låg ångestnivå efter tolv veckor.

De som tränade på måttlig nivå ökade chanserna till förbättrade symtom på ångest med faktor 3,62. Motsvarande faktor för de som tränade mer intensivt var 4,88.

Deltagarna hade ingen vetskap om vilken träning eller rådgivning personer utanför den egna gruppen fick.

"Det fanns en signifikant intensitetstrend för förbättring, det vill säga ju högre träningsintensitet desto större förbättring i ångestsymtom", konstaterar Malin Henriksson, doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare i allmänmedicin.

I förgrunden en man som lyfter vikter på gym, i bakgrunden en kvinna som springer på löpmatta.
Bildtext Ju högre träningsintensitet, desto större förbättring hade deltagarna i sina ångestsymtom.
Bild: Alamy / All Over Press

Fysisk träning effektivt och tillgängligt

I dag behandlas ångest oftast med psykofarmaka och kognitiv beteendeterapi, uppger forskarna.

Läkemedelsbiverkningar är ändå vanliga och inte alla patienter svarar på den medicinska behandlingen. Prognosen kan också försämras av långa väntetider till terapi.

Enligt forskarna behöver läkare inom primärvården behandlingar som är individualiserade, lätta att ordinera och som har få biverkningar.

"Modellen med tolv veckors fysisk träning, oavsett intensitet, är en effektiv behandling som oftare bör göras tillgänglig inom primärvården för personer med ångestproblem", säger Maria Åberg, docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, specialistläkare i allmänmedicin.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Affective Disorders.