Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå investerar i infrastruktur och nya byggnader

Från 2021
grundsten muras
Bildtext Tekniska nämndens ordförande Kaj Karlstedt murar grundstenen för Kyrkfärdens skola. I bakgrunden fullmäktigeordförande Robert Lemström, kommunstyrelseordförande Henrik Wickström och bildnings- och välfärdsnämndens ordförande Annika Wide. Alla från SFP.
Bild: Ingå kommun

Ingå satsar stort på byggnader och infrastruktur, men vill hålla skatterna på samma nivå som tidigare. Invånarantalet i kommunen fick ett litet uppsving och nu hoppas Ingå på att den utvecklingen fortsätter. Budgetförslaget går nu vidare till fullmäktige.

Ingåborna kan se fram emot oförändrade kommunala skatter inför 2022. Inkomstskattesatsen föreslås förbli på samma nivå som i år, det vill säga 20,75 procent. Fastighetsskatterna hålls också på samma nivå som tidigare.

Kommunstyrelsen i Ingå klubbade igenom ett budgetförslag för 2022 och en ekonomiplan för 2022-2024 på sitt möte 8.11.

Budgetförslaget för 2022 visar ett plus på 577 460 euro.  Skatteintäkterna har stigit från 2020 till 2021, och i budgetförslaget räknar man med att skatteintäkterna fortsätter stiga. Budgetförslaget räknar med skatteintäkter på 28,9 miljoner euro.

Kostnaderna för personal och köptjänster ökar enligt förslaget. Personalkostnaderna ökar från 12,9 miljoner euro 2021 till 13,7 miljoner euro 2022. För köptjänster reserveras 23,5 miljoner euro i budgetförslaget för 2022, det är mer än en miljon euro mer än i år.

Mera dagispersonal behövs på grund av ny lag

Budgeten för 2022 är den sista där hälsovården är med. På förslag finns att anställa fler eftersom allt mer personal behövs inom grundtryggheten. En ytterligare psyksjukskötare ska anställas för att främja arbetet med psykisk ohälsa i olika åldersgrupper.

När vårdreformen införs 2023 kommer vårdtjänsterna att lämna kommunens händer och tas om hand av det nya välfärdsområdet. Kvar hos kommunen blir välfärdstjänster, som innebär bland annat fritidstjänster, ungdoms- och kulturtjänster.

Dessutom kommer kommunen att behöva en kontaktperson till välfärdsområdet. Förslaget är att anställa en tilläggsresurs till den sektorn hösten 2022.

En byggnad i tegel som är Ingå hälsocentral.
Bildtext Ingå vårdcentral borde renoveras, få en tillbyggnad eller ersättas med ett nytt hus. Kommunen vill fatta beslut om sakenvåren 2022.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kommundirektörens slutliga förslag innehåller ett större anslag för småbarnspedagogiken, det här eftersom en ny lag lett till att behovet av personal är större än förr.

Enligt den nya lagstiftningen får en vuxen inte tillfälligt ha ansvar för en större grupp barn än tillåtet. Det här har i praktiken lett till att man på Degerby daghem fick be föräldrarna att hålla barnen hemma när det inte fanns vikarier.

Ingå investerar i byggnader och infrastruktur

Ingå investerar och det allra synligaste för Ingåborna blir de två stora byggprojekten: Kyrkfjärdens skola och brandstationen.

Investeringarna i nästa års budget uppgår till 12,5 miljoner euro. Men det slutar inte där, i planerna finns investeringar på 11 miljoner euro 2023 och 2024 investeringar på 6 miljoner euro.

Kommundirektör Robert Nyman säger att det är bra att Ingå vågar och vill investera i framtiden.

– Ingå kommun har en stor investeringsskuld som vi har börjat beta av. Vi har mycket investeringar som behöver göras, det här är en sak som lite hopar sig under det här pågående och de kommande åren, säger Robert Nyman under kommunens budgetinfo.

Grundstenen murades på Kyrkfjärdens skola

Bland de stora projekten finns den nya byggnaden för Kyrkfjärdens skola. På måndag, samma dag som stadsstyrelsen klubbade igenom budgetförslaget, murades grundstenen på nybygget.

Den nya skolbyggnaden ska byggas i massivträ och enligt planerna ska skolan stå klar i februari 2023.

I maj godkände fullmäktige ett tilläggsanslag för bygget, eftersom den ursprungliga budgeten inte höll. Enligt ekonomiplanen som kommunen nu gjort används 6,3 miljoner euro på bygget 2022, och 2023 är utgifterna 3 miljoner euro. I år använder Ingå 1,6 miljoner euro på bygget, slutnotan blir på 10,9 miljoner euro.

grundstenen muras för skolbygge
Bildtext Bildningschef Merja Olkinuora, platschef Sebastian Hallén från Oy Rakennuspartio och t.f. planläggningschef Aija Aunio förbereder en tidskapsel som muras in i grundstenen till det nya skolbygget.
Bild: Ingå kommun

För brandstationsbygget reserveras i budgetförslaget för 2022 en halv miljon euro och för 2023 en dryg miljon euro. Byggnaden blir i kommunens ägo och räddningsväsendet kommer in som hyresgäst.

Behövs också billiga bostäder

Byggande och planering av infrastruktur i det nya bostadsområdet Ingåstrand fortsätter 2022 till en summa av 1,2 miljoner euro.

I östra Ingå byggs ett stomnät för vatten och avloppsnätet till Störsvik. Projektet ska kosta 800 000 euro 2022 och följande år 1,1 miljoner euro.

Båtar som syns i en småbåtshamn.
Bildtext Det strandnära boendet i centrum, Ingåstrand, tar form. Inkommande år ska kommunen sälja mark för Ingåstrand till en summa av 500 000 euro.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå har fått ett uppsving i invånarantal efter många år av sjunkande siffror. I och med att kommunen satsar på nya bostadsområden hoppas man på att allt fler vill bli Ingåbor.

Men en sak bekymrar både kommundirektör Robert Nyman och styrelseordförande Henrik Wickström: bristen på förmånliga bostäder, både att hyra och att köpa. Därför ska kommunen aktivt försöka hitta en lösning på problemet under 2022.

Bland frågetecknens finns Ingahemmets öde

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP) lyfter fram Ingahemmets framtid som en fråga som borde komma till diskussion 2022. Idag finns kommunens centralkök och gym i det före detta äldreboendet, men när det nya skolhuset står klart kommer centralköket att flytta dit och kommunen behöver inte mera Ingahemmet. Frågan är om kommunens ska göra sig av med Ingahemmet.

En röd tegelbyggnad i Ingå som tidigare var ett ålderdomshem.
Bildtext Ingahemmet i juli 2017.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nästa år borde Ingå kommun också fatta beslut om huruvida vårdcentralen ska renoveras, få ett tillbygge eller om man bygger en helt ny vårdcentral. Planen är att våren 2022 fatta ett beslut om saken.

Den kommande vårdreformen innebär att vårdens framtid är oklar, men Henrik Wickström (SFP) poängterar att närtjänster på orten behövs.

Kommunfullmäktige ska godkänna budgeten på sitt möte 15.11.

Diskussion om artikeln