Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi: Osakligt bemötande och intern kritik största orsakerna bakom sparkandet av von Wright

Från 2021
Uppdaterad 09.11.2021 17:47.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Det händer så gott som aldrig att en rektor vid ett universitet får sparken med omedelbar verkan.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademis styrelse har bemött kritik gällande avskedandet av rektor Moira von Wright på ett internt möte på tisdagen.

Enligt vad Svenska Yle erfar låg både intern kritik och osakligt bemötande bakom beslutet att avskeda rektorn. Någon enskild händelse pekas däremot inte ut som orsaken.

Det var den 1 november som styrelsen för Åbo Akademi möttes i Vasa och efter en lång diskussion kom fram till att rektor Moira von Wright skulle avskedas med omedelbar verkan.

von Wright själv anser att beslutet varken är "rätt eller rättvist".

Ett brett missnöje mot rektorn på olika nivåer inom ÅA

Ledningen ville under mötet på tisdagen bemöta de frågor och känslor som det stora beslutet har väckt hos anställda och studerande vid ÅA.

Många har undrat varför beslutet att avskeda rektorn togs just nu. Enligt styrelsen var det ändå inte fråga om något hastigt beslut.

Förtroendekrisen har pågått en längre tid, och styrelsen har noterat att det riktats en hel del kritik mot Moira von Wrights ledarskap, exempelvis från universitetskollegiet, som består av representanter för både personalen och de studerande.

Den 28 oktober möttes universitetskollegiet med von Wright för att diskutera ledarskapet inom ÅA, eftersom kollegiet redan i snart två års tid hade varit bekymrade över "avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap", som man formulerade sig. 

På grund av missnöjet som pyrt upplevde därför styrelsen att situationen var problematisk och att det krävdes åtgärder.

Fört diskussioner sedan våren

Styrelsen har sedan i våras fört diskussioner med rektorn om sättet att leda. Det har funnits olika syn på ledarskap och svårigheter med att samarbeta.

Den huvudsakliga orsaken till uppsägningen verkar ha varit sättet som von Wright har lett organisationen, och som styrelsen upplevde att allvarligt hotade arbetsklimatet vid akademin.

För att sammanfatta verkar det inte ha varit fråga om någon sista droppe som fick bägaren att rinna över, utan det var en process som växte fram under en längre tid.

von Wright tittar in i kameran.
Bildtext Enligt von Wright har diskussionen om hennes ledarskap förts i en väldigt negativ ton.
Bild: Ida-Maria Sola/Yle

Osakligt bemötande har utretts

Styrelsen hade också bett en intern revisor behandla fall av osakligt bemötande som har uppdagats. På tisdagens möte nämndes det att det kunde röra sig om mer än tio fall av osakligt bemötande, riktat mot personer inom den administrativa och den akademiska personalen. Mer än så ville inte ledningen gå in på i detalj på grund av integritetsskäl.

von Wright har under processens gång haft möjlighet att ta del av alla dokument som styrelsen har haft till sitt förfogande, och hon har också fått bemöta och kommentera dessa.

Vad är då osakligt bemötande? Enligt Åbo Akademis egna regelverk är osakligt bemötande till exempel följande: 

Skrämmande beteende, elaka och antydande budskap, nedsättande och föraktfullt tal, fortlöpande grundlös kritik och försvårande av arbetet, ifrågasättande av rykte eller ställning, isolering från arbetsgemenskapen, undanhållande av information, förringande av arbetsinsatser och forskning, omotiverade ändringar av arbetsuppgiftens kvalitet eller omfattning. 

Rektorsavtalet har styrt processen

Rektorns nya roll inom universitetet diskuterades också under mötet. I det nya universitetet är rektorn inte längre en tjänsteperson. Rektorsavtalet kan avslutas när styrelsen anser att det finns godtagbara skäl för att göra det. Därför ser styrelsen heller inte beslutet att avskeda von Wright som något särskilt dramatiskt beslut, utan rektorsavtalet är vad som har styrt processen.

Rektorns förändringsarbete lyftes också upp. Styrelsen har uppskattat arbetet, och vill inte att det ska glömmas bort nu när man går vidare med rekryteringsprocessen av en ny akademirektor.

Prorektor Mikael Lindfelt får nu axla rektorsansvaret tills en ny rektor är vald, och han talar om att man nu måste ge alla tid för att sörja det som hänt.

Man, Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi, står framför kameran i mörkblå satinkostym.
Bildtext Uppsägningen av rektorn är ett misslyckande för Åbo Akademi, menar Mikael Lindfeldt.
Bild: Arash Matin

Ser dåligt ut att sparka första kvinnliga rektorn

En annan fråga som diskuterades under mötet var ifall en manlig rektor hade fått mer tid att räta ut sina misstag.

von Wright valdes till Åbo Akademis rektor år 2019 och blev då den första kvinnan på posten.

På denna punkt var ledningen tydlig med att så inte skulle ha varit fallet. En manlig rektor skulle alltså ha behandlats på samma sätt. Det poängterades ändå att det ser dåligt ut att avskeda akademins första kvinnliga rektor efter en så kort tid på posten.

Söker rektor som kan engagera och lyssna på personalen

Yle Åboland har pratat med styrelseordförande Thomas Wilhelmsson efter mötet, och han säger sig vara glad över att så många studerande och anställda är intresserade av problematiken kring rektorns avgång.

– Det hade kommit in många frågor på förhand och det kom också in frågor på chatten under tillfället. Jag har försökt svara på allt, och folk verkar vara ganska nöjda. Det är viktigt i en akademisk miljö att man får tillräckliga förklaringar till det som sker.

Thomas Wilhelmsson, Ylen hallituksen jäsen
Bildtext Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson vill blicka framåt.
Bild: Yle

Wilhelmsson berättar också att medan han i det stora hela är nöjd med hur avskedandet av von Wright har gått till, så finns det ändå saker som kunde ha gjorts bättre. Han vill dock inte gå in på detaljer kring detta.

– Det var en god stämning på mötet, och jag hoppas att vi nu kan gå vidare i god anda. Vi kommer att ledigförklara rektorstjänsten under de närmaste dagarna.

Vad är det för typ av rektor som ni letar efter?

– En rektor som kan fortsätta utvecklingsarbetet, och engagera och lyssna på personalen så att vi får alla med på kärran.

Studerande: "Informationen kunde ha kommit tidigare"

Erik Östman är ÅA-studerande och viceordförande för kemistklubben. Han följde med mötet som hölls på tisdagen och tycker att det är bra att man nu fick lite mera information kring avskedandet av von Wright.

Han efterlyser ändå tydligare och rakare kommunikation via akademins interna kanaler, och menar att den information man nu fått ta del av kunde ha kommit tidigare.

– Det har framstått som att det mest har varit problem med kommunikationen som ledde till beslutet att avskeda rektorn, men nu har det ju också framkommit att det handlar om osakligt bemötande. Jag förstår att det inte går att gå in på detaljer när det gäller anklagelser om osakligt bemötande. De inblandade har såklart rätt att få vara anonyma, säger Östman.

Artikeln har uppdaterats med kommentarerna från styrelseordförande Thomas Wilhelmsson och studeranden Erik Östman.

Diskussion om artikeln