Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Finns väldigt mycket som ännu ska göras" – ministrar kom med både frågor och svar om vårdreformen i Östnyland

Från 2021
Möte med tjänstemän från stat och kommuner.
Bildtext Kommundirektörer, ministrar, tjänstemän och journalister hade samlats för att höra mer om den historiska förändringen.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

En stor skara kommundirektörer och andra ledande tjänstemän var på plats då ministerturnén kom till Borgå för att svara på frågor och informera om den stundande historiska social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet.

På plats fanns social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen (VF) och med per distans hördes försvarsminister Antti Kaikkonen (C) medan familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) hade fått förhinder.

Förutom besöket i det kommande Östra Nylands välfärdsområde var ministerturnén ännu på väg till Kotka och Lahtis på torsdagen.

– Östnyland har egna särdrag med tvåspråkigheten som den främsta. Jag fick också den bilden av att det råder ett bra samarbete mellan olika tjänsteaktörer och kommunerna fast mycket ännu återstår att göra, säger minister Hanna Sarkkinen.

Och samma på svenska?

För att få en bättre bild beträffande språkfrågan vänder hon sig efter intervjun med Yle Östnyland till Ann-Sofie Silvennoinen, som leder beredningsarbetet i Östnyland, och undrar vilka konkreta problem det finns på den fronten i Östnyland.

– Det är en viktig fråga. Språkkunskaperna är inte nu jämnt fördelade mellan våra olika enheter. På vissa håll sker betjäningen bra på svenska, på andra platser lite sämre. Det är en utmaning att få en jämnare fördelning i Östnyland, säger Ann-Sofie Silvennoinen, som är ordförande för det temporära beredningsorganet inför vårdreformen. 

Silvennoinen betonar att det också numera behövs betjäning på engelska och även andra språk, ibland också på teckenspråk. I Östnyland kommer dryga 2 000 personer som nu jobbar för kommunerna att få en ny arbetsgivare – det kommande välfärdsområdet. 

Minister Hanna Sarkkinen på besök i Borgå.
Bildtext Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen ville veta mera om tvåspråkigheten i Östnyland.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Om lite på ett år ska Östra Nylands välfärdsområde ta över all social- och hälsovård samt räddningsväsendet.

Välfärdsområdet, som består av Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt Räddningsverket i Östra Nyland, hör till de minsta i Finland med ett invånarantal på cirka 98 000 personer. Något som minister Sarkkinen ser som en möjlig fördel.

– Då alla aktörer känner varandra är det möjligt att vara smidig och flexibel. Sen gäller det förstås för välfärdsområdet att ha ett gott samarbete med HUS som har hand om specialsjukvården, säger hon.

Hanna Sarkkinen ser stora utmaningar särskilt med ITC-biten. Det vill säga att skapa en fungerande datamiljö, som möjliggör en smidig digital kommunikation inom själva välfärdsområdet. 

Tjänstemän svarar på frågor.
Bildtext Med på minsterturnén är också höga tjänstemän från olika ministerier, mitt på bilden räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Hon betonar också att det inte bara handlar om en förvaltningsreform. Målen är satta mycket högre. 

– Det handlar framförallt om att utveckla och förbättra tillgången till basservice, till exempel inom mentalvården, och att på riktigt skapa smidiga fungerande vårdkedjor. Här finns säkert väldigt mycket som ännu ska göras.

Livsviktigt val på kommande

Om två månader ska de beslutsfattare väljas som ska styra välfärdsområdet. Valet till välfärdsfullmäktige sker den 23 januari.

– Valet handlar om livsviktiga saker: får man hjälp då nöden är som störst, hur fungerar våra sjukhus. Dessutom berörs all vardagsservice vi får från vaggan till graven, från mödrarådgivning till äldreomsorg. Därför behövs det bra och ansvarsfulla beslutsfattare, säger Hanna Sarkkinen.  

Vad är välfärdsområdesvalet? Det här behöver du veta - Spela upp på Arenan

Frågan om räddningsväsendets framtida finansiering har väckt oro i Östnyland. 

Reformförslaget saknar i dags dato 16 procent av de nuvarande anslagen och beaktar inte i tillräckligt hög grad riskområden i form av Sköldvik och kärnkraftverket på Hästholmen, anser räddningsdirektör Peter Johansson.

Han fick delvis lugnande besked under mötet av räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet. 

– Vi vet att våra beräkningsgrunder inte på rätt sätt mäter de risker som finns i Östnyland. I framtiden ska våra beräkningar bättre motsvara de verkliga behoven, säger Kohvakka.

Under ministerträffen ventilerade kommundirektörerna från Pukkila och Mörskom, Juha Rehula och Sam Vuorinen, sina farhågor rörande vårdreformen. För tillfället sköter Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd (PHHYKY) om många av de båda kommunernas social- och hälsovårdstjänster. Framtiden inom Östra Nylands välfärdsområde oroar. 

    

Diskussion om artikeln