Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Forskare om mobilanvändandet i skolor: "Det finns positivt och negativt"

Från 2021
matilda ståhl bär en röd tröja och står utanför åbo akademis tegelbyggnad i vasa. i bakgrunden ser man ingången och ovanför den står det åbo akademi vasa
Bildtext Matilda Ståhl är doktorand vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/ Axel Brink

Ju mer elever och studerande förväntas delta aktivt i undervisningen, desto mindre använder de mobiltelefonen, enligt Matilda Ståhl, som är doktorand inom pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Ståhl forskar om identitetsskapande genom bilder online baserat på en tidigare fältstudie, där gymnasiestuderandes mobilanvändning undersökts. Hon säger att en fördel med mobiltelefoner i skolan är att det skapar ett utrymme att kommunicera.

- Det behöver inte vara så att klasskamraterna är dina närmsta vänner. Det ger en möjlighet att påverka vardagen på ett annat sätt, säger Matilda Ståhl.

En nackdel som Ståhl nämner är att innehållet på skärmarna inte alltid är det som hör ihop med undervisningen.

Fältstudien hon deltog i pågick mellan 2015 och 2017. En sak som Matilda Ståhl ser som relevant från studien är hur undervisningen påverkar telefonanvändandet.

- Man ser att om studerande behöver vara mer aktiva, så använder de telefonen mindre. I moment såsom grupparbeten används alltså telefonerna mindre, säger hon.

Två flickor sitter vid lunch med sina mobiltelefoner.
Bild: Ida-Maria Björkqvist/Yle

Komplex fråga

Ståhl säger att mobiltelefoner och skola är en komplex fråga, men att telefonerna varken räddar skolan eller ensamt orsakar problem.

- Det finns positivt och det finns negativt, som med allt annat, säger hon.

Fältstudien genomfördes bland gymnasiestuderande innan gymnasiet blev en del av läroplikten. Ett exempel som framkom under studien var att ju mindre relevant en studerande personligen upplevde ett ämne, desto större var sannolikheten att telefonen kunde åka fram.

När studien genomfördes uppfattades telefonerna inte som ett problem av lärare och personal. Ståhl säger att det kan variera, speciellt med tanke på de diskussioner om ämnet som uppkommer. Mobiltelefonanvändning i skolan är ett ämne som kan leda till diskussion och Matilda Ståhl tror att det kan bero på det faktum att i princip alla gått i skolan.

- Dessutom speglar mobiltelefonerna vår samtid och hur vi är uppkopplade, så kombinationen leder nog lätt till diskussioner, säger Matilda Ståhl.