Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trots alla problem med färdcentralen i Esbo kan systemet inte skrotas genast: "Inte före vårdreformen", säger politiker och tjänstemän

Från 2021
Skylt där det står taxi.
Bildtext Färdcentralen har avtal med nio taxiföretag som kör dagtid. Dessutom har hundratals taxiföretag avtal med färdcentralen, men företagens bilar är inte hela tiden reserverade för färdtjänsten.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Taxichaufförer vägrar ta emot körningar och äldre vågar på grund av långa väntetider inte åka med färdtjänsten i Esbo. Men trots problemen med nya färdcentralen går det enligt tjänstemän och politiker inte att riva upp den nuvarande modellen. Orsaken är vårdreformen. Enligt Esbos direktör för familje- och socialtjänster Mari Ahlström bereds en ny upphandling som ska gälla i hela Västra Nylands välfärdsområde.

Färdcentralen har hand om färdtjänsten i Esbo sedan februari 2021 och förmedlar fordon till bland annat personer med funktionsnedsättning och äldre som har rätt till färdtjänst.

Centralen skapades för hela Västra Nyland men alla andra kommuner förutom Esbo hoppade av i våras. I och med den nya taxilagen från 2018 konkurrensutsatte kommunerna färdtjänsten.

Körningar erbjuds tiotals kilometer bort och chaufförer avvisar beställningar

Svenska Yle har rapporterat om flera problem med färdcentralen.

Taxiföretagare som kör för färdcentralen berättar att körningar på några kilometer erbjuds till en bil tiotals kilometer bort och att det är olönsamt att köra färdtjänst.

Det här betyder också att de som har rätt till färdtjänst inte får skjuts. Till exempel avvisade fem taxichaufförer Marias beställning en fredagskväll och hon tog istället vanlig taxi till fullt pris, vilket Svenska Yle berättade om i måndags.
Men vad borde göras? Och varför röstade majoriteten i välfärds- och hälsonämnden i oktober nej till att göra om färdtjänsten?

Maria ville åka hem med färdtjänsten men fem chaufförer vägrade köra henne - tog vanlig taxi till fullt pris istället

5:11

"Nu har vi nått en återvändsgränd"

På nämndens möte i oktober föreslog Olli Lehtonen (SDP) att nämnden fattar beslut om att det görs en ny beredning av färdtjänsten.

– Färdcentralen har varit ett gatlopp från ett misslyckande till ett annat och nu har vi nått en återvändsgränd. Budskapet från användarna är att systemet inte fungerar. När det inte fungerar går det inte att fortsätta, säger Lehtonen.

Lehtonen anser att Esbo borde övergå till ett system där staden har avtal med flera bolag som förmedlar taxibilar och som användarna kan ringa direkt. I så fall skulle själva färdcentralen skrotas.

I Vanda finns just nu ett liknande system där färdtjänsten sköts av Fixutaxi, Lähitaksi och Menevä.

Äldre man med randig skjorta som sitter vid en laptop.
Bildtext Gustav Båsk.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Tiden räcker inte till för att Esbo nu upphandlar färdtjänsten på nytt"

Hans förslag om att på nytt bereda en upphandling av färdtjänsten fick inte gehör hos majoriteten i nämnden. En av dem som röstade emot det var Gustav Båsk (SFP).

– Det är omöjligt att bara börja upphandla för Esbo när välfärdsområdet samtidigt byggs upp och färdtjänsten ska upphandlas där. Man kan inte ha två upphandlingar på varandra.

Men ska de som har problem med färdtjänsten bara stå ut?

- Vi ska försöka få det att fungera nu också. Ett försök är att Lähitaksi tar hand om de beställningar som färdcentralen inte kan sköta, säger Båsk.

Nämndens ordförande Saara Hyrkkö (Gröna) är av samma åsikt som Båsk.

– Tiden räcker inte till för att Esbo nu upphandlar färdtjänsten på nytt. Det går inte att nu upphandla ett nytt system och ta i bruk det om en månad. Fullmäktige i välfärdsområdena tillträder i mars 2022 och de kan ta ställning till hur färdtjänsten ska skötas, säger Hyrkkö.

Hon röstade blankt när ärendet behandlades i nämnden i oktober.

Nuvarande modell fortsätter i alla fall till slutet av 2022

Enligt Esbos direktör för familje- och socialtjänster Mari Ahlström har beredningen av färdtjänsten för hela Västra Nylands välfärdsområde redan inletts. 

Men beslutet för vilken modell man går in för fattas av de politiker som väljs i välfärdsområdesvalet i januari 2022.

Ahlström bedömer att den nuvarande färdcentralen fortsätter till och med årsskiftet 2022-2023.

Kan modellen med färdcentralen tillämpas i välfärdsområdet?

Saara Hyrkkö (Gröna) vill inte spekulera kring hur färdtjänsten ordnas i välfärdsområdet men säger att målet kommer vara att det finns ett fungerande system i hela området.

– Men det är möjligt att det tillfälligt finns flera separata system, säger hon.

Ser du att färdtjänsten i välfärdsområdet kan ordnas enligt samma modell som den nuvarande färdcentralen i Esbo?

– Jag vågar inte ta ställning. Det har funnits allvarliga problem och jag är osäker om den nuvarande färdcentralen kan lösa dem. Det här är något vi kommer diskutera i välfärds- och hälsonämnden.

Vad är ditt budskap till dem som inte får en bil när de ska åka färdtjänst, dem som tvingas vänta länge på skjutsen eller dem som slutat använda färdtjänst och åker vanlig taxi istället. Ska de vänta i över ett år på en ny modell?

– Nej, vi gör vårt bästa för att servicen ska fungera hela tiden. Det är mitt ansvar som beslutfattare. De missförhållanden som finns ska åtgärdas och om det inte går hittar vi på andra lösningar vid sidan om. Alla som har rätt till den här servicen och behöver den ska också få den, säger Hyrkkö.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö täysistunnossa 11.9.2019
Bildtext Saara Hyrkkö.
Bild: Pekka Tynell / YLE

"Nu finns inte tid för att tjafsa och älta saker"

Olli Lehtonen (SDP) är besviken över nämndens beslut.

– Det känns som att man inte förstår allvaret i situationen. Nu finns inte tid för att tjafsa och älta saker då det funnits tillräckligt med tid för att se till situationen. Nu behövs beslut för hur vi går vidare, säger Lehtonen.

Lehtonen vill att man utreder hur modellen med flera färdtjänstproducenter fungerar där den används, bland annat i Vanda. Och om det finns juridiska hinder för en upphandling.

– Vi har ingen orsak att dra ut på tiden. De som har rätt till färdtjänst behöver den. Det är helt centralt för en normal vardag, säger han.

"Tjänstemännen ville att Esbo bygger Finlands bästa färdtjänst, men det blev det inte"

Gustav Båsk medger att det finns flera problem med den nuvarande färdtjänsten, men säger att statistiken visar att det blir bättre hela tiden.

– Man får snabbare svar och bilarna anländer i bättre utsträckning, säger han.

Han var med och fattade beslutet om färdcentralen 2019 och säger att systemet inte blev så bra som planerat.

– Tjänstemännen ville att Esbo bygger Finlands bästa färdtjänst, men det blev det inte.

Diskussion om artikeln