Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stads museum gör historia mera tillgängligt – nu finns 2 000 föremål från museets samlingar på nätet

Från 2021
Ulrika Rosendahl står och tittar ner i en vintrin.
Bildtext Lovisa stads museums intendent Ulrika Rosendahl tror att den nya nättjänsten kommer att öka antalet besökare på museet.
Bild: Milena Hackman / Yle

Museet har påbörjat ett slags evighetsprojekt med att digitalisera sina samlingar. Gamla möbler, fotografier, konstverk och andra historiska föremål som Lovisa stads museum bjuder på i sina utställningar publiceras nu också i en ny nättjänst.

Lovisa stads museum har fått en egen sida på den nationella digitala söktjänsten Finna, med adressen loviisankaupunginmuseo.finna.fi. I nättjänsten finns nu över 2 000 objekt från museets samlingar publicerade som bilder.  

– Vi hoppas på att det här blir någonting som Lovisabor och andra som är intresserade av Lovisas historia kommer att använda sig mycket av, säger Lovisa stads museums intendent Ulrika Rosendahl. 

Materialet som publiceras på webbsidan är fritt tillgängligt för eget bruk. Tjänsten är tvåspråkig och innehållet finns både på finska och svenska. 

Genom att skriva in ett sökord i sökfönstret kan man ta del av gamla fotografier, konstverk och föremål som ingår i museets samlingar. 

Händer skriver på tangentbordet på en laptop. På skärmen syns Lovisa stads museums nättjänst. Datorn står på ett litet träbord inomhus.
Bildtext Genom den nya nättjänsten kan man nu ta del av museets samlingar digitalt.
Bild: Milena Hackman / Yle

– Vi vill helt enkelt visa vad vi har. Vi är ganska stolta över våra samlingar och vi vill att människor ska förstå hur stora våra samlingar är och hur mycket intressant det finns i dem. 

Rosendahl berättar att det som ställs ut i museet ofta bara är en bråkdel av allt material som finns i samlingarna. Genom att publicera innehåll på nätet kan museet alltså visa upp ett större antal objekt. 

– Museet är inte en utställning utan en minnesorganisation som har stora samlingar och mycket roligt material om Lovisas historia. 

Nättjänsten kompletterar museets utställningar

Projektet med att digitalisera museets samlingar har en stor betydelse för verksamheten. 

– Det här betyder att vi kan visa saker från våra samlingar ur en ny vinkel och visa upp sådant som vi kanske aldrig skulle kunna ställa fram i en utställning.

En del föremål som museet har är helt enkelt för sköra för att ställa ut. Exempelvis kan gamla fotografier vara känsliga för ljus och lämpar sig därför inte för utställningar. Dessutom kan samlingarna vara så stora att det inte finns plats för allt i museets lokaler. 

Enligt Rosendahl är nättjänsten ett sätt för Lovisa stads museum att komplettera det som finns tillgängligt under de fysiska utställningarna. Hon tror att tjänsten kommer att öka intresset för museets verksamhet. 

– Ju mer intressant material det finns om historia, desto mer ökar museibesöken.  

Projektet har finansierats genom ett bidrag på 17 000 euro från Undervisnings- och kulturministeriet samt ett bidrag på 7700 euro från Museiverket. 

Inari Porkka, Outi Norberg och Ulrika Rosendahl står bredvid varandra framför en vägg där det hänger gamla fotografier.
Bildtext Inari Porkka (till vänster), Outi Norberg (mitterst) och Ulrika Rosendahl (till höger) påbörjade projektet i mars.
Bild: Milena Hackman / Yle

Evighetsprojektet påbörjades i mars   

Outi Norberg och Inari Porkka påbörjade projektet i mars och berättar att digitaliseringen av museets samlingar har varit ett stort arbete. 

– En del av projektet är att digitalisera museets samlingar och den andra delen är att bygga upp nätsidan, förklarar Outi Norberg som har ansvarat för att skapa museets sida i söktjänsten Finna. 

I sin helhet har Lovisa stads museum omkring 14 000 objekt i sina samlingar, varav ungefär 2 000 nu går att hitta i museets söktjänst. Enligt Inari Porkka kan arbetet med att digitalisera samlingarna fortsätta i tiotals år till. 

– Det finns massor av objekt och det är ett slags evighetsprojekt, säger Porkka som har ansvarat för att fotografera och digitalisera de olika objekten.  

Arbetet verkar ändå vara givande. 

– Vi har fotografier från tiden då museet fanns på Degerby Gille. Det har känts skönt att se hur de började arbetet där i början av 1900-talet och nu fortsätter vi och sedan kommer det någon efter oss. Man känner sig som en del av en helhet. 

Lovisa stads museum utifrån. En gul stenbyggnad i gammal stil som står ensam på en gräsplätt.
Bildtext I Lovisa stads museums samlingar ingår omkring 14 000 föremål, varav 2 000 nu finns tillgängliga på nätet.
Bild: Milena Hackman / Yle

Porkka berättar att materialet som publiceras på nättjänsten har valts ut enligt smidighet och intressefaktor. 

– Vi har haft ett första program för digitalisering, därifrån vi har flyttat över objekten till Finna. Där har vi haft olika samlingshelheter, som våra tenn- och silversamlingar. Men vi valde också sådant som vi tänkte att människor är intresserade av.  

Gamla fotografier verkar vara av stort intresse och omfattar ungefär hälften av materialet på webbsidan. 

– De är så intressanta. På dem kan man se byggnader som inte finns kvar eller som har stått där i många hundra år och hur de har sett ut. Allt sådant tänkte vi att folk är intresserade av och kan dra nytta av.   

På webbsidan hittar man också en hel del bilder på olika föremål som ingår i museets samlingar, fotograferade från olika vinklar. 

– Det har varit roligt att fundera över vad som är relevant för människor som är väldigt intresserade av just det här, säger Porkka.