Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå väntar med att anställa ny personalchef

Ingå-kasse
Bildtext Kommunen väntar med att se vem som ska bli följande glada chef i Ingå.

Ingå kommun väntar med att anställa en ny tillsvidare anställd personalchef efter att den nuvarande sagt upp sig.

I stället får en tillfälligt anställd till en början ta över som personalchef.

Kommunens nuvarande personalchef, Anne Peltola, har meddelat att hon säger upp sig. Söndagen den 5 december är hennes sista arbetsdag.

Peltola har varit personalchef i Ingå sedan 2016.

Stora förändringar på kommande för personalen

Förslaget inför kommunstyrelsemötet den 8 november var att så fort som möjligt sätta igång med rekryteringen av en ny personalchef. Men kommunstyrelsen vill skynda långsamt.

Ingåstyrelsen godkände Ingrid Träskmans (SFP) förslag att låta en arbetsgrupp utarbeta ett förslag för hur personalorganisationen ska se ut i Ingå.

Stora förändringar kommer att ske i kommunerna och Ingåpolitikerna vill före en nyanställning till exempel reda ut hur en framtida personalchefs arbetsbild kan se ut.

Arbetet färdigt i december

Kommunerna ska bland annat förbereda sig inför förändringar som social och hälsovårdsreformen för med sig - då en stor del av personalen övergår till välfärdsområdet. En annan stor förändring som är under planering sker 2024 då arbets- och näringstjänsterna övergår till kommunerna.

Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt förslag i december då frågan kommer upp till behandling på nytt. I arbetsgruppen sitter kommundirektören, förvaltningschefen, kommunstyrelsens presidium samt Patricia Wessman som sakkunnig.