Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bra om alla betalar lika för avfall tycker nämnd i Ingå

Uppdaterad 25.11.2021 11:59.
Soppåsar i en bil.
Bildtext Taxan ska bli jämlik tycker Nylands avfallsnämnd

Byggnads- och miljönämnden i Ingå tycker att det skulle vara bra om taxan för avfall är jämlik för alla invånare i kommunerna.

Nylands avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa. Ändringarna träder i kraft 1 januari eller 1 mars 2022.

Taxan föreslås vara sådan att den är jämlik för alla kommuninvånare. Det föreslås ändringar i tömningsavgifter för bland- och bioavfall, samt för de återvinnbara avfallen.

Det föreslås också ändringar i mottagnings- och behandlingsavgifterna. På det sättet vill man eftersträva en styrande effekt för att öka sorteringen och separatinsamlingen av material och att höja återvinningsgraden på avfallsstationerna.

Taxorna gäller i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Vill veta om glesbygden har samma möjlighet till sortering

Ingå kommun är positiv till ändringarna i sitt utlåtande till Nyland avfallshanteringsmyndighet.

Ingås byggnads- och miljönämnd konstaterar att det är vettigt att taxan harmoniseras, så att den är jämlik för kommuninvånare i hela området.

Nämnden oroar sig för att de invånare som bor på glesbygden och i skärgården inte har samma möjligheter att få sorteringskärl istället för blandavfallskärl.

Nämnden tycker att det skulle vara intressant att få fram fakta om vilka områden och hur många invånare som berörs av problemet. Finns det en plan för att göra sortering på fastigheten och nära fastigheten möjlig för flera, undrar tekniska nämnden i Ingå.

Artikeln rättad 25.11: Det är byggnads- och miljönämnden som behandlat ärendet, inte tekniska nämnden.