Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Majoriteten av pensionärerna säger sig klara sig bra ekonomiskt, visar undersökning – men var tionde har ekonomiska problem

Från 2021
En äldre person går med rollator.
Bildtext Tre av fyra pensionärer bedömde att de skulle klara av en överraskande räkning på ca 1 200 euro med sina inkomster.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Två av tre pensionärer upplever att det är ganska lätt att täcka vanliga utgifter. Var tionde har ändå svårare ekonomiska problem, visar en färsk undersökning från Pensionsskyddscentralen.

Största delen av pensionärerna upplevde i fjol att de var måttligt eller mycket nöjda med sin ekonomi, enligt undersökningen. Andelen pensionärer som upplever ekonomiska problem har minskat.

"År 2020 upplevde ungefär en tredjedel av pensionärerna i någon utsträckning att det var svårt att täcka vanliga utgifter. År 2017 var denna andel nästan hälften", säger nationalekonomen Kati Ahonen på Pensionsskyddscentralen.

Tre av fyra pensionärer har pengar kvar efter nödvändiga utgifter, och lika många bedömde att de skulle klara av en överraskande räkning på ca 1 200 euro med sina inkomster.

Sedlar i en plånbok.
Bildtext Andelen pensionärer som upplever ekonomiska problem har minskat.
Bild: Tiina Jutila / Yle

10 procent av pensionärerna har ekonomiska svårigheter

Var tionde pensionär upplever att det är svårt att klara sig, och andelen har hållits oförändrad sedan 2017.

Svårigheter eller stora svårigheter upplevs i synnerhet av pensionärer som är yngre än 65 år, har dålig hälsa, är låginkomsttagare, bor i hyreslägenhet och bor ensamma.

Pensionärer som bor i minst två personers hushåll och äger bostaden de bor i, har större inkomster och upplever sin hälsa som bättre har däremot mindre svårigheter med att täcka sina utgifter.

Hälsovårdsutgifter det mest typiska problemet

Utgifter för hälsovård är den vanligaste utgiftsposten där pensionärer upplever svårigheter.

8,5 procent av pensionärerna uppger att det är mycket svårt eller svårt att täcka sådana utgifter. 3,8 procent av pensionärerna har ofta varit tvungna att spara in på hälsovårdsutgifterna.

En äldre person i ett köpcenter.
Bildtext De flesta pensionärerna upplevde att de klarar sig bra ekonomiskt, men hälsovårdsutgifter sågs ibland som problematiska.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Några procent av dem som svarade på enkäten hade tytt sig till ekonomisk hjälp av närstående, kyrkan eller organisationer för att klara av nödvändiga utgifter. Också utkomststöd och snabbkrediter hade använts.

Pensionsskyddscentralens undersökning utfördes som postenkäter i september 2020 och september-oktober 2017. År 2020 besvarade drygt 1 700 pensionärer enkäten och år 2017 svarade drygt 2 900 pensionärer.

De som deltog var 55-85 år och fick antingen sjuk- eller ålderspension.

Källa: Pressmeddelande