Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Ett första utkast av det slutliga klimatavtalet i Glasgow är här – på fredag ska kontraktet godkännas

Från 2021
Klimataktivister demonstrerar i Glasgow.
Bildtext Klimataktivister har uppmanat förhandlarna att göra mer för klimatet. "Rädda vår framtid", konstaterar många yngre.
Bild: Mirrorpix / MEGA / All Over Press

Nu sätter förhandlarna i en högre växel på klimatmötet i Glasgow. Närmare 200 länder ska nu utveckla det slutliga klimatavtalet utifrån det utkast som publicerats i dag, onsdag.

Utkastet innehåller ännu inga konkreta överenskommelser eftersom det är upp till alla länder att förhandla fram dessa.

Storbritannien, som står värd för klimatmötet, har dryftat fram utkastet där de uppmanar alla länder att intensifiera klimatarbetet före år 2022 så att man kan nå en del klimatmål före år 2030.

I utkastet nämns det bland annat att länderna måste minska på sina utsläpp med 45 procent före år 2030 jämfört med nivåerna år 2010. Storbritannien konstaterar att länderna måste göra mer för att sluta använda kol och byta ut fossila bränslen mot grönare alternativ.

Här kan du läsa hela utkastet (på engelska).

De nuvarande klimatmålen räcker inte till

Utkastet består av åtta huvudkategorier och 71 paragrafer. Kategorierna är:

  1. Forskning

  2. Anpassning

  3. Anpassningsfinansiering

  4. Riskreducering

  5. Finanser, tekniköverföring samt kapacitetsuppbyggnad för riskreducering och anpassning

  6. Förluster och skador

  7. Genomförande

  8. Samarbete

Aktivister har klätt sig i jättehuvuden föreställande världsledare och bär skylten "Climate criminals" framför konferenscentret för FN:s klimatmöte i Glasgow.

Vem får komma till tals och vad händer efter klimatmötet i Glasgow?

Vi svarar på sex frågor om klimatmötet i Glasgow.

De klimatmål som länderna hittills förbundit sig till räcker inte till. I utkastet konstaterar man att vi är på väg mot en värld som är 2,4 grader varmare baserat på de klimatmål man nu satt upp till år 2030.

Målet är att undvika en så här stor uppvärmning och stanna temperaturökningen vid 1,5 grader.

I utkastet konstateras det också att de nuvarande klimatmålen inte uppfyller de mål man kommit överens om i Parisavtalet.

Enligt Parisavtalet får världen ha högst 12,5 miljarder ton växthusgasutsläpp år 2030, men ländernas nuvarande klimatmål gör att den siffran enligt prognoser ligger på 51,5 miljarder ton växthusgasutsläpp.

Alla länder måste göra mer på eget håll för att hjälpa klimatet och rika länder måste hjälpa fattigare länder nå deras klimatmål, står det i utkastet.

Källor: AP, AFP, Reuters, utkastet