Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny lag på Grönland förbjuder uranbrytning och stoppar projekt med sällsynta jordartsmetaller

Från 2021
Isberg vid Grönlands kust
Bildtext Grönland har en unik och känslig miljön. Hellre lantbruk, fiske och turism än gruvdrift, säger de grönländska beslutsfattarna. På bilden ses Ilulissat.
Bild: Ulrik Pedersen / AOP

Det grönländska parlamentet har röstat igenom en lag som förbjuder uranbrytning och stoppar projekt med sällsynta jordartsmetaller. Beslutet är följderna av det styrande vänsterpartiets vallöfte och ett avgörande maktskifte i våras.

Gruvan Kuannersuit på södra Grönland har en av de största och mest sällsynta jordavlagringarna i världen. Lagen stoppar nu utbyggnaden av den kontroversiella gruvan. Lagen godkändes med rösterna 12 mot 9.

Kuannersuit, som ägs av det australiensiska gruvföretaget Greenland Minerals och ligger nära staden Narsaq, innehåller stora fynd av sällsynta jordartsmetaller. Metallerna används för tillverkning av hemelektronik och vapen men också för radioaktivt uran.

Den nya lagen förbjuder prospektering av fyndigheter med uran med högre koncentration än 100 ppm – vilket klassas som mycket lågvärdig av World Nuclear Association.

Gruvan höll på att godkännas

Den förra regeringen höll på att ge Greenland Minerals ett slutgiltigt godkännande för gruvan, lokalbefolkningen reagerade emot projektet på grund av risken för skador på den grönländska ömtåliga miljön.

Också lantbruket i de södra delarna har betydelse; där finns fårfarmer, lantbruk med boskap och odlingar som skulle påverkas av gruvdrift. Också turistnäringen anses bli påverkad på ett negativt sätt av storskalig gruvdrift.

Den nya lagen innefattar också en möjlighet att förbjuda utforskningen av andra radioaktiva mineraler som torium.

Ett hus på en klippa vid ett ishav.
Bild: Yle / Marianne Sundholm

Ett vallöfte som nu uppfylls

Beslutet är följderna av ett vallöfte som partiet Inuit Ataqatigiit (IA) gav i våras. Partiet kom till makten april efter att i sin valkampanj lovat förbjuda uranbrytning och stoppa Kuannersuitprojektet – också känt som Kvanefjeld.

Socialdemokraterna Siumuts hade dominerat politiken sedan 1970-talet, men i april fick den tidigare oppositionen makten efter en valkampanj där det stora motståndet mot gruvdriften och utvinningen av uran låg i fokus.

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller väntas skjuta i höjden i och med de stora satsningarna på att minska koldioxidutsläppen.

Grönland motsätter sig inte all gruvdrift på ön, men förbjuder all exploatering av olja.

Grönland, som har ungefär 56 000 invånare, är en autonom del av Danmark.

Sällsynta jordartsmetaller

  • En sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3 (skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna).

  • Inte egentligen exceptionellt sällsynta men däremot är koncentrationer som ger brytningsvärd malm relativt sällsynta.

  • Kina har de överlägset största tillgångarna men metallerna förekommer även i andra länder, särskilt Brasilien, USA, Indien, Australien och Malaysia. Sedan mitten av 1990-talet är Kina en dominerande producent av sällsynta jordartsmetaller

  • Används mycket vid tillverkning av högteknologiska produkter, till exempel bildskärmar till tv-apparater, mobiltelefoner och datorer, men även hårddiskar, kameralinser och andra specialglas, katalysatorer i bilar, dvd-spelare, lysrör, lasrar, uppladdningsbara batterier, bränsleceller, rotorblad till vindkraftverk, flygplansmotorer och generatorer.

  • Vid utvinning av de rena metallerna från oxiderna används syror, vilket ger stora mängder förgiftat slam som rest. Slammet lagras i depåer som riskerar att läcka giftiga ämnen till grundvattnet och därmed skada människor och andra organismer. Inte sällan innehåller slammet radioaktivt torium och uran.

  • Processerna kring brytning och framrening av metallerna leder även till erosion som, i kombination med förorening av grundvatten, förstör jordbruksmark.

    Källa: Nationalencyklopedin

Källor: Reuters, AFP