Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kollektivtrafiken i Borgå utreds på flera håll – ett samarbete med HRT kan bli dyrt men nuläget räcker kanske inte till för pendlarna

Från 2021
Buss står parkerad på busshållplats
Bildtext Borgå trafiks vd Dick Wallenius tror inte att chaufförerna har så stor skillnad vilken färg det är på bussen.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Kollektivtrafiken i Borgå är under lupp. Borgåborna önskar smidigare och billigare resor inom staden och till huvudstadsregionen. Staden måste utreda om det finns pengar att satsa på till exempel ökat samarbete med Helsingforsregionens trafik (HRT).

Stadsstyrelsen beslöt på måndagen (8.11) att staden så snabbt som möjligt sätter i gång en utredning för att se hur man kan utveckla och förbättra kollektivtrafiken inom staden och till huvudstadsregionen.

Stadsstyrelsen vill utreda det nuvarande samarbetet med NTM-centralen i Nyland, men också vad till exempel ett utökat samarbete eller ett medlemskap i HRT kan innebära.

Den enda östnyländska kommunen som är en del av HRT-området i dag är Sibbo.

Borgå befinner sig i en period av ökad inflyttning och vill uppmuntra till klimatsmarta val som bland annat innebär mer pendling med kollektiva färdmedel.

Borgå är dessutom en studiestad och studerande har tidigare klagat över höga busspriser till och från studieorten.

Staden fattade rätt nyligen beslut som har påverkat möjligheterna att åka kollektivt. I maj 2014 beslöt staden dra sig ur kollektivtrafiken i stadskärnan.

Det här vill staden ompröva, eftersom en kollektivtrafik på marknadens villkor innebar att staden har svårare att påverka pris- och servicenivån på den interna busstrafiken.

Utredningen av servicenivån

Innan Borgå stad besluter om att tillsätta en arbetsgrupp som gör den utredning stadsstyrelsen önskar, ska den lagstadgade bedömningen av servicenivån för kollektivtrafiken presenteras och behandlas av stadsutvecklingsnämnden den 14 december.

– Vi har gått genom läget inom staden och ska fastsälla servicenivån för kollektivtrafiken med NTM-centralen. Det vi har tittat på är om vi ska fortsätta med marknadsmodellen eller använda oss mer av en avtalsmodell, säger Hanna Linna-Varis, trafikingenjör vid Borgå stad.

I Östnyland planerar NTM-centralen i Nyland, kommunerna och Nylands förbund tillsammans hur målen för servicenivån för kollektivtrafiken ska fastställs.

I Borgå sköts kollektivtrafiken av trafikföretag och NTM-centralen har tillsammans med staden köpt några kompletterande turer.

Servicenivån påverkas bland annat av utbud, efterfrågan och hur trafiken finansieras samt förändringar i regionen.

– I slutändan handlar det alltid om pengar och antal passagerare, säger Linna-Varis.

Mörka moln över en motorväg.
Bildtext Borgå vill minska pendlandet med bilar för klimatsmart kollektivtrafik.
Bild: Tiina Jutila / Yle

NTM-centralen i Nyland fungerar som behörig myndighet för kollektivtrafiken i östra Nyland. Det är centralen som får det statsstöd som används för att subventionera trafiken.

– Över lag är det lätt att samarbeta med NTM-centralen då vi gör gemensamma köp och investeringar, säger Linna-Varis.

Om staden i sin tur väljer att öka avtalen återstår frågan om staden samtidigt vill ta ett större ansvar och i huvudsak fatta besluten eller om det fortsättningsvis är NTM-centralen i Nyland.

Det är frågor som ska besvaras i den utredning som stadsstyrelsen har efterlyst och den tar staden ställning på nästa års sida.

– Vi måste bestämma i vilken riktning kollektivtrafiken ska utvecklas. Om staden ska ha en starkare roll måste personal rekryteras och pengar reserveras i budgeten, säger Linna-Varis.

Samarbete med HRT kan bli dyrt

När det gäller en modell med ökat samarbete med HRT är stadens möjligeter att påverka mer begränsade.

– Vi har fört diskussioner med HRT på tjänstemannanivå, där de har framfört att pendlandet från Borgå till huvudstadsregionen ligger på 25–26 procent, medan det i övriga medlemskommuner är 40 procent eller mer, säger Linna-Varis.

Antalet pendlare inverkar starkt på hur samkommunen ser på Borgå som samarbetspartner.

– De har också gjort det klart att de i första hand är intresserade av trafiken mellan Helsingfors och Borgå. Vår landsbygd hör inte till områden som de traditionellt kör i.

Busschaufför i en av HRT:s blåa bussar sitter parkerad med öppen dörr.
Bildtext Ett medlemskap i HRT är dyrt, men avtal om vissa rutter kan gynna Borgåborna.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Linna-Varis betonar att man inte går med i HRT så där hur som helst, utan man ansöker om medlemskap. Efter det beslutar styrelsen om Borgå får leka i samma sandlåda som de andra medlemskommunerna.

– Vi har redan nu möjligheter till samarbete med både NTM-centralen och HRT. I nästan ett år har vi funderat på rutten Borgå-Söderkulla-Dickursby och att konkurrensutsätta den. Det går säkert i NTM-centralens regi, men visar på att det finns möjligheter till samarbete, säger Linna-Varis.

Sibbo är den enda östnyländska kommunen som är medlem i HRT, men att ha den som förebild kan än så länge vara lite vilseledande.

– Pendlandet i Sibbo är starkare än i Borgå och vi måste komma ihåg pengarna. Vi använder ungefär en halv miljon till öppen kollektivtrafik om året, och i Sibbo är det mångdubbelt. Omkring 4 miljoner tror jag, men den summan varierar från år till år. Bra saker kostar, säger Linna-Varis.

Billigare biljetter önskas för pendlare

I stadsstyrelsens beslut finns en önskan om att uppnå en smidigare pendling och billigare biljettpriser för den vars arbetsresor leder till olika delar av huvudstadsregionen, vilket inte är helt möjligt i dag.

– Det är säkert så att resorna i sin helhet blir något dyrare, men Matkahuolto säljer biljetter i sin app och med några klick i telefonen får du biljetter för hela din resa, säger Linna-Varis.

Flera bussar vid busstationen i Borgå.
Bildtext Många företag har kört mellan Borgå och Helsingfors, men vem gör det smidigast och billigast i framtiden?
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

I Matkahuoltos app Resesökning och biljetter är det möjligt att både söka och planera hela resan från dörr till dörr. Tjänsten berättar vilka biljetter du behöver och de kan köpas via appen.

Det som önskas är en förmånlig biljett som är giltig på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron i hela regionen, om du till exempel vill åka från Pellinge i Borgå till Noux i Esbo.

Biljetterna är ett lite komplicerat kapitel, men Linna-Varis poängterar att Borgåbor i dag också kan köpa HRT:s periodbiljett till samma pris som dem som bor på HRT:s område.

Att Borgå stad skulle skapa ett eget biljettsystem är helt uteslutet. Det är både för invecklat och för dyrt.

Borgå trafik är med i en upphandling

Vid Borgå trafik är man beredd att agera om det går så långt att det blir en upphandling med flera parter än NTM-centralen.

– Det är intressant om staden vill göra en utredning. Senast när busstrafiken skulle konkurrensutsättas 2013 så blev det till ingenting. Det var väl för att NTM-centralen inte hade pengar, så vi har fortsatt som marknadsföretag. Det är helt på biljettintäkterna som vi kör nu, säger Dick Wallenius, vd för Borgå trafik som är ett dotterbolag till Koiviston auto.

Han betonar att det för tillfället är fritt fram för vem som helst att köra Borgås lokaltrafik.

Borgå trafik har i dag linjen 848 som kör i HRT-området mellan Borgå och Helsingfors.

– Den här linjen som vi kör på Sibbosidan är också helt marknadsburen. Vi har endast ett kontrakt med HRT att deras biljetter duger på linjen och vi får ersättning för dem, säger Wallenius.

Dick Wallenius, trafikchef vid Borgå trafik
Bildtext Det är fritt fram för vem som helst att köra lokaltrafik i Borgå, säger Dick Wallenius.
Bild: Yle / Leo Gammals

Wallenius påminner om att ett medlemskap i HRT skulle kosta staden flera miljoner medan nuvarande avtal och samarbetet med NTM-centralen är betydligt förmånligare.

– Det här systemet som vi nu kör på med Helsingforslinjen och Borgå lokaltrafik kostar inte staden något i skatteören.

Wallenius förstår också att man inom staden vill kunna ha ett större inflytande över kollektivtrafiken då servicen i dag består av köpta tjänster.

– Om staden vill köpa trafiken så är det upp till dem. Det samma gäller Byaskjussen. De köper den och så betalar de för den servicen och bestämmer priserna själv. Den möjligheten finns i lokaltrafiken också.

Wallenius säger att Borgå trafik är med i upphandlingen om kollektivtrafiken konkurrensutsätts.

– Det är klart. Vi har här personal som chaufförer och vår depå här i Borgå så det är klart att vi är intresserade av att sköta Borgå stads trafik så bra som möjligt.

Han tror inte att chaufförerna skulle knorra om färgen på bussarna skulle ändra från vit och orange till blå.

– Jag tror inte det är så stor skillnad på färgerna. Det är det lokala läget och vem som vill ha nära till arbetsplatsen som är viktigt.

Diskussion om artikeln