Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo håller klimatmålen – forskare: "När det gäller att förbereda sig för klimatförändringar ligger vi kanske lite efter"

Från 2021
Sam Grönholm.
Bildtext Forskardoktor Sam Grönholm tycker Åbo gör bra ifrån sig då det gäller att minska utsläpp. Ändå finns det förbättringar som kunde göras i stadsplaneringen.
Bild: Yle/ David Fagerudd

Åbo stad har som mål att bli fullständigt klimatneutral innan 2029. I allmänhet har inte städer någon skyldighet att engagera sig i klimatarbete, men ändå kan de vara bland de viktigaste aktörerna i klimatfrågor. Sam Grönholm, som är forskardoktor i offentlig förvaltning, tycker Åbo klarar sig bra.

Åbo är en stad som verkar placera sig centralt då det gäller klimatfrågor. Åbo har inte bara de lägsta kolutsläppen bland större städer i Finland, men staden fick också internationellt pris för sitt arbete med lokalt utformade lösningar för att minska på koldioxidutsläpp i juni 2020.

Priset delades ut av organisationen Covenant of Mayors. Det största klimatnätverket i världen som förenar 10 000 städer i arbetet att förhindra klimatförändringen. 

Sam Grönholm som är forskardoktor i offentlig förvaltning säger att Åbo är en av de ledande städerna i sin storleksklass då det gäller klimatfrågor.

– Staden har en stor roll med tanke på den autonomi som de har. Fastän städer inte juridiskt sett har någon skyldighet att engagera sig i klimatfrågor så har Åbo tagit sig an en hel del uppgifter. Framförallt genom att ställa om sin energiproduktion, vilket i sin tur kommer att minska utsläppen, säger Grönholm.

En annan fördel för Åbo som Grönholm nämner är det kunnande som staden sitter på.

– Det finns välinformerade politiker och de verkar ha en god konsensus över vad Åbo behöver göra för att göra Åbo till en ledande stad i gröna frågor. Dessutom finns det ett gott samarbete med universiteten, säger Grönholm.

Turku energia och fibonaccis talföljd
Bildtext Att Åbo är delägare i sin egen energisproduktion betyder också att staden lättare kan påverka hurudan energi det är staden producerar.
Bild: Veikko Veivo / Yle

Städerna är bland de viktigaste aktörerna för att minska utsläpp

I dag bor över hälften av jordens cirka 7 miljarder människor i städer. Sammanlagt förbrukar städer cirka 75 procent av den globala energiproduktionen. Städer kommer också att stå för de största koldioxidutsläppen i framtiden, eftersom nästan 70 procent av människorna förväntas bo i städer år 2050.

– Städerna är absolut bland de viktigaste aktörerna i kampen mot klimatförändringen och Åbo klarar sig bra. När det gäller att förbereda sig för klimatförändringar ligger Finland kanske lite efter sina nordiska grannar, säger Granholm.

Orsaken till detta, säger Granholm, är att länder som Finland inte upplevt den sortens extrema väderfenomen som klimatförändringen kan leda till.

– Exempelvis kan man nämna de kraftiga regn som drabbade Danmark 2011, vilka ledde till stora översvämningar. På grund av detta är Köpenhamn i dag världsledande då det kommer till att anpassa sig till klimatförändringar. Det görs stora byggnadsprojekt i centrum för att förbättra stadens tolerans för stor nederbörd, säger Grönholm.

Granholms förhoppningar för klimatmötet i Glasgow är i stort att städer ska få större synlighet som viktiga aktörer i klimatfrågor.

Åbo har också lyckats med att nått sitt delmål i att minska utsläppen i staden med hälften innan 2021 i jämförelse med nivåerna år 1990.