Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands svenska lärarförbund: Nästan var tredje lärare fick utstå osakligt bemötande under förra läsåret

Uppdaterad 11.11.2021 11:13.
Nordsjö lågstadieskola, elever, klasstimme
Bildtext Närmare 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo deltog i undersökningen.

Hela 30 procent av lärarna har blivit utsatta för någon form av osakligt bemötande eller dålig behandling under förra läsåret, visar en färsk undersökning som Finlands svenska lärarförbund FSL och Åbo Akademi låtit göra. De utsatta lärarna upplever bland annat högre stress och mindre arbetsglädje.

Enligt undersökningen förekommer illabehandlingen till exempel i kontakten med elever, vårdnadshavare och myndigheter. Det här är några exempel på de osakligheter och den dåliga behandling som lärarna fått uppleva:

”I en klass är stämningen så dålig att när man ställer frågor så markerar inte en enda elev, en del sitter och hånflinar.”

”Tuff föräldrakontakt, alltid vill inte föräldrar samarbeta.”

”En elev slog och sparkade på mig.”

FSL ser allvarligt på undersökningsresultaten

"Lärarna har för tillfället en alldeles för stor arbetsbörda och att få ett osakligt meddelade på Wilma eller ett fult bemötande av en elev riskerar att förstöra hela arbetsdagen", säger FSL:s fullmäktiges ordförande Christoffer Sourander i lärarförbundets pressmeddelande.

Arbetsglädje och känslan av meningsfullhet kommer inte utan uppmuntran, tillägger han.

Närmare 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo deltog i undersökningen.

Mindre arbetsglädje och mera stress

Lärarna som utsatts för osakligheter upplever mindre arbetsglädje och stöd, och mera stress och trötthet.

Enligt forskaren Patrik Söderberg, som är doktor inom utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi, räcker inte uppmuntran för att kompensera den dåliga behandlingen.

"Det får större negativ effekt än vad stöd och uppmuntran kan kompensera för. Det så att säga 'tar över arbetsdagen'", skriver han i rapporten.

 En grundskolelärare skriver på en svart tavla
Bildtext De lärare som utsatts för osakligt bemötande har upplevt mer stress och mindre arbetsglädje.

Undersökningen visar också att den dåliga behandlingen upplevs värre än till exempel oväntade arbetsuppgifter eller högt arbetstempo. Det här är oroväckande eftersom stöd och uppmuntran tidigare visat sig bita bra på lärarnas stressnivåer, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Hon anser det viktigt att få bukt med det osakliga beteende för ett ökat välbefinnande bland lärarna. Det borde vara högsta prioritet för arbetsgivarna och skolledningen, säger hon.

Den nya undersökningen riktar åter strålkastaren mot illamåendet inom lärarbranschen. I slutet av september rapporterade Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ att många lärare överväger att byta bransch.

En lärare med munskydd står framför ett klassrum fullt av elever.

Över hälften av lärarna funderar på att byta bransch, visar ny undersökning

Antalet som överväger att byta bransch har fördubblats.

Speciallärare mer utsatta

I den färska undersökningen framkommer det att speciallärarna i högre grad utsätts för osakligt beteende från andra vuxna än vad klass- och ämneslärare gör. Det här oroar Damlin eftersom det redan nu råder brist på behörig personal inom den här yrkesgruppen.

"Med tanke på våra barn och ungas välbefinnande och ökade behov av stöd för lärande måste vi jobba för att höja attraktionskraften för jobbet som speciallärare och specialklasslärare", säger Damlin i pressmeddelandet.

Inger Damlin,  förbundsordförande för FSL.
Bildtext Inger Damlin anser att man måste få bukt med det osakliga beteende för ett ökat välbefinnande bland lärarna.

Hon anser att man måste se över arbetsbilden för speciellärarna och åtgärda de saker som nu hotar deras välbefinnande.

Undersökningen besvarades av mellan 170-200 lärare. 79 procent av de svarande var kvinnor och 21 procent män. Undersökningen bestod av både en bakgrundsenkät och svar som samlades in via en mobilapplikation. Där fick lärarna ta ställning till olika påståenden, flera gånger per dag under ett par veckors tid. Undersökningen har gjorts som ett samarbete mellan FSL och utvecklingspsykologin vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi under våren 2021.