Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös äldreomsorgschef: "Situationen inom hemvården är allvarlig, men allt är inte svartvitt"

Från 2021
Senior och hemvårdare.
Bildtext Hemvårdarna i Hangö säger att de tycker om arbetet och klienterna, men att problemet är ledningen, det vill säga cheferna. Illustrerande bild.

Problemen inom hemvården i Hangö har pågått i flera år. Enligt politiker har tjänstemännen inte hörsammat grundtrygghetsnämndens uppmaningar till åtgärder. Äldreomsorgschefen ser allvarligt på situationen, men menar den inte är så svartvit som den målas upp. 

Personalen inom vård i hemmet i Hangö är missnöjda med sina chefer. De upplever bland annat att de blir dåligt behandlade, att cheferna inte lyssnar på dem och att de blir mobbade av ledningen. Det leder till att hemvårdarna har svårt att orka med sitt jobb. 

På onsdagen (10.11) ordnades en träff där hemvårdarna i Hangö hade en möjlighet att berätta om sin situation för förtroendevalda i grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. På plats fanns runt tio hemvårdare och ungefär lika många politiker. 

En kvinna i övre medelåldern står ute. Tallskog i bakgrunden.
Bildtext Enligt Barbro Wikberg kom det på onsdagen inte fram något nytt som hon inte skulle ha känt till sedan tidigare.
Bild: Christoffer Westerlund /Yle

Barbro Wikberg (SFP) är grundtrygghetsnämndens vice ordförande och hon har varit medveten om den inflammerade situationen redan en längre tid. 

– När förtroendet har svikits så stort som det som det har svikits de senaste åren, så blir det stora problem, säger hon. 

Nämnden har påtalat brister

Bland annat upplever många hemvårdare att det inte ordnas några lagstadgade utvecklingssamtal. Det här är något som grundtrygghetsnämnden tog upp redan för två år sedan. 

– Men det händer ingenting. Uppmaningen från grundtrygghetsnämnden går vidare och blir liggande på någons bord och ingen gör något, fortsätter Barbro Wikberg. 

Enligt henne blir det en hopplös situation för politikerna eftersom de inte kan blanda sig i det operativa arbetet inom staden. 

– Men snart finns det inget annat val eftersom man måste bevaka varje steg för att det faktiskt ska gå vidare. Jag är van vid att det som besluts i en nämnd också följs. 

Ett annat problem som hemvårdarna har klagat på är att arbetslistorna förändras efter att de är färdiga och skickats ut. Hemvårdarna upplever dessutom att de tilldelas sämre arbetspass om de klagar på saken, säger Wikberg.

– Det gör bara att ilskan och misstroendet mot ledande tjänstemän eskalerar. Så här borde det inte få vara!

Yrkeshandledning behövs

Peter Baarman (SDP) har suttit flera perioder i grundtrygghetsnämnden. Också han har varit medveten om problemen inom hemvården en längre tid. Därför har han bland annat föreslagit yrkeshandledning till de anställda inom vård i hemmet. 

– En utomstående människa skulle komma och vårdarna och ledningen skulle tillsammans lösa upp knutar, säger Baarman. 

En man i övre medelåldern står ute. Tallskog i bakgrunden.
Bildtext Peter Baarman säger att han har talat med hemvårdare och känner därför bra till hur de mår. Så här kan det inte få fortsätta, anser han.
Bild: Christoffer Westerlund /Yle

Enligt Baarman poängterar hemvårdarna att de tycker om sitt arbete och de klienter de jobbar med. Därför måste utmaningarna med det dåliga arbetsklimatet nu lösas. 

– Det är vi tillsammans som nu ska diskutera det här tillsammans och det börjar på grundtrygghetsnämndens möte nästa vecka, säger Baarman.  

En man i övre medelåldern står ute. Tallskog i bakgrunden.
Bildtext Huvudförtroendeman Kurt Böckerman har fört hemvårdarnas talan i de fall där de inte själva vågat gå ut med namn i offentligheten.
Bild: Christoffer Westerlund /Yle

Inga tjänstemän var inbjudna till onsdagens möte. Enligt huvudförtroendeman Kurt Böckerman berodde det på att hemvårdarna skulle våga prata fritt, vilket de också gjorde. 

– De var verkligt öppna och de var taggade. Att nu måste hända något, säger han.

Ledningen har svarat på brevet  

Leena Hytti är äldreomsorgschef i Hangö. Hon säger att hon och de andra ledande tjänstemännen är medvetna om situationen och att de alltid har tagit tag i de problem som framkommit. 

– Angående det sista brevet från hemvårdarna har Hangö stad och grundtrygghetsledningen svarat personalen och gett anvisningar om hur vi går vidare i ärendet, säger hon. 

Hytti säger att man haft utvecklingssamtal med hemvårdarna, men eventuellt inte riktigt med alla.

– Det kanske finns nya hemvårdare som inte ännu har haft utvecklingsamtal. Hemvården har en stor personal och det är inte möjligt att utföra både utvecklingssamtal och utvärdering av arbetsprestation under samma år.

Enligt Hytti erbjuder båda tillfällena bra möjligheter till öppen kommunikation och givande av feedback mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.   

Leena hytti
Bildtext Hangös äldreomsorgschef Leena Hytti säger att staden vill utreda situationen.
Bild: Yle/Minna Almark

Äldreomsorgschef Leena Hytti säger också att det inte är möjligt att ändra på arbetslistor efter att förmannen för öppenvården har granskat och godkänt dem. 

– Det är förstås en annan sak om det blir en akut frånvaro som måste åtgärdas. Men det är självklart att en förman inte kan ändra på listan om det inte görs i samarbete med arbetstagaren. 

Det kan till exempel uppstå en situation där ett arbetsskift behöver ändras om en vikarie på kort varsel inte kan komma någon specifik tidpunkt.

– Det blir som ett pussel, men det måste göras i samarbete med arbetstagaren, säger Leena Hytti. 

Hur har det uppstått en situation där vårdarna upplever att arbetslistor ändras och att utvecklingssamtal inte förs? 

– Det är svårt att säga. Kanske det beror på bristande information. Det viktigaste är nu att vi börjar utreda saken. 

Allvarlig men komplex situation

Leena Hytti understryker att det är av största vikt att personalen dokumenterar det som är fel så att staden kan utreda vad som har hänt och har möjlighet att gå vidare med saken. 

Samma sak gäller den mobbning som hemvårdarna upplever från ledningens sida. 

– Det är ett väldigt allvarligt påstående. Om man talar om mobbning måste arbetsgivaren utreda saken. 

Leena Hytti säger att situationen inte känns bra, men att det också finns två sidor av saken. 

– På allmän nivå kan jag konstatera att vi trivs i vårt arbete och vi har goda och trevliga situationer här. Det är inte så svart eller vitt. 

Vad tycker du om att politiker går hårt ut om saken? 

– De svarar för det de säger, jag kan inte kommentera det.

Diskussion om artikeln