Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Restauranger har stämt försäkringsbolaget Pohjola som vägrar betala ut ersättningar för pandemin – får delvis rätt

Från 2021
En tom bardisk och bänkar.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

En sällsynt tvist har blossat upp mellan företag i restaurangbranschen och försäkringsbolaget Pohjola. Företagen har tecknat en försäkring mot epidemier, men när de måste lägga ner sin verksamhet under pandemin fick de inga ersättningar.

Sammanlagt 114 företagare i restaurangbranschen har stämt försäkringsbolaget Pohjola för att de inte har fått de ersättningar de tycker sig ha rätt till. Med är allt från små kaféägare till stora nattklubbar.

Företagarna har tecknat en försäkring mot epidemier hos Pohjola, där myndigheterna med stöd av smittskyddslagen, lagen om djursjukdomar eller livsmedelslagen begränsar deras verksamhet.

Pohjola är det enda försäkringsbolag som i Finland har försökt få en konkurrensfördel genom att sälja en sådan epidemiförsäkring.

När pandemin bröt ut slutade Pohjola sälja försäkringen, sade upp försäkringsavtalen och ändrade villkoren så att försäkringen inte längre skulle gälla skador som orsakades av covid-19.

Försäkringsbolaget Pohjola anser att epidemiförsäkringen inte är avsedd för pandemier där riksdagen och regeringen tvingas begränsa hela branschens verksamhetsförutsättningar. Enligt bolaget framkommer det klart i försäkringsvillkoren.

Komplicerat och svårtolkat

Nu har Helsingfors tingsrätt granskat fem av åtalen för att avgöra om det finns orsak att gå vidare med alla 114 åtal.

Mellandomen ger restaurangföretagarna delvis rätt, men målen är komplicerade och läget svårtolkat.

Bland annat måste rätten avgöra hur stor skada företagen lidit av beslut som baserar sig på just de lagar som nämns i försäkringsvillkoren. Övriga skador täcks inte av försäkringen.

Det är också viktigt att ringa in exakt vilka inkomstbortfall som faktiskt har varit en direkt följd av myndigheternas begränsningar.

Att smittskyddslagen har förändrats flera gånger under pandemins gång och försäkringsavtalen förnyats efter hand gör inte heller behandlingen lättare.

Om dagens dom vinner laga kraft kommer den rättsliga behandlingen av åtalen att fortsätta.