Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fritidsfastighet i Raseborg fortsätter leda ut orenat avloppsvatten – staden tar i med hårdhanskarna

Från 2021
Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.
Bildtext Vattnet från fritidsfastigheten leds orenat ut i ett dike.
Bild: Petri Lassheikki / Yle

En ägare till en fritidsfastighet i Raseborg har trots upprepade uppmaningar inte förnyat avloppsvattenhanteringen och ordnat med en sluten tank.

Miljö- och byggnadsnämnden försökte redan i fjol få ägaren att ordna avloppsvattenhanteringen.

Det var i augusti 2019 som miljöbyrån i Raseborg fick ta emot flera anmälningar om att avloppsvatten från fastigheten orenat leds ut i ett dike. Fastigheten ligger nära en strand.

Då stadens anställda besökte platsen saknades avloppsrening och staden uppmanade ägaren att förnya systemet. Ägaren hörde inte av sig till staden och lämnade inte heller in någon ansökan om att ändra avloppssystemet.

I fjol höstas krävde miljö- och byggnadsnämdnen att ägaren skulle förnya avloppsvattenhanteringen inom tre månader. Om inte skulle ägaren bli tvungen att betala 5 000 euro i vite.

Dyrt för ägaren

Då staden inspekterade fastigheten i augusti i år hade ingenting hänt med avloppsvattnet. Nämnden dömde på sitt senaste möte (10.11) ägaren att betala vitet på 5 000 euro.

Om det inte åtgärdas inom tre månader ska ägaren betala ett löpande vite på ett fast grundbelopp på 1 000 euro, och ett tilläggsbelopp på 500 euro för varje påbörjad månad.

Fastigheten är i kontinuerligt bruk. Förutom att ägarna använder den så hyrs den ut och som mest kan över tio personer befinna sig där.

Alla fastigheter som ligger inom 100 meter från ett vattendrag eller på grundvattenområde borde ha förnyat sitt avloppsvattensystem så att det uppfyller de lagstadgade reningskraven.

Diskussion om artikeln