Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gränsbevakningsväsendet följer situationen i Belarus för att dra lärdom av händelserna: "Ett stängsel längs vår gräns skulle inte vara möjligt"

En närbild på en gränsbevakares uniform.
Bild: Matti Myller / Yle

Det finska gränsbevakningsväsendet följer noga med händelserna vid gränsen mellan Belarus och EU, berättar överstelöjtnant Mikko Lehmus på Gränsbevakningsväsendets riskbedömningsavdelning för nyhetsbyrån STT. Gränsbevakarna har redan nu de verktyg som skulle behövas om en krissituation i stil med situationen i Belarus skulle ske vid den finska gränsen.

Enligt Lehmus pågår en humanitär kris vid gränsen, men Gränsbevakningen följer också med situationen för att lära sig saker.

– En central slutsats jag kan dra är att EU:s asylsökningsprocess inte klarar ett sådant tryck som uppstått vid Belarus gräns. Det här eftersom orsaken till trycket är en annan stats handlingar. Det är frågan om att använda människor som ett redskap för att påverka, säger Lehmus.

Vid Belarus gränser till Polen, Lettland och Litauen väntar nu tusentals flyktingar på att få komma in i EU. Unionen har beskyllt Belarus för att forsla människor till gränserna för att få ett slut på EU:s sanktioner.

Lagen förpliktigar att alltid ta emot asylansökningar vid gränsen

Om en liknande situation skulle ske vid den finska gränsen har myndigheterna tre rättesnören berättar överstelöjtnant Lehmus.

Gränsbevakningsväsendet följer Schengenavtalet, Finlands egna gränsbevakningslagar och såväl nationella som internationella överenskommelser beträffande grund- och människorättslagar.  

– En person för komma till Finland endast vid gränsövergångsställen. Om någon försöker ta sig till Finland genom att korsa gränsen på andra ställen skickas personen vidare antingen för att utredas för brott eller för att påbörja en asylprocess. 

En person som olagligt tagit sig över gränsen kan inte omedelbart avlägsnas från landet, utan situationen måste alltid utredas på ett eller annat sätt. Det betyder att Finland måste ta emot en asylansökan av alla som tagit sig över gränsen.

– Vid det skedet som personen tagit sig över gränsen spelar det inte längre någon roll ifall personen tvingats till det eller om hen gör det av egen fri vilja.

Statsrådet kan bestämma att tillfälligt stänga gränsstationer. Möjligheten utnyttjades till exempel då coronapandemin var som värst. Men inte ens en stängd gränsstation kan hindra människor från att söka asyl.

Krävs politiskt beslut för att kalla in militären

Gränsbevakningsväsendet har i samarbete med bland annat Polisen och Migrationsverket gjort upp en plan för hur myndigheterna kan tackla en svårare gränssituation.

Polisen kan till exempel assistera gränsbevakarna. Försvaret står däremot inte till förfogande i första hand.

– Om det verkligen krisar kan såklart värnpliktiga och reservister kallas in, men för det krävs också politiska beslut.

Enligt Lehmus finns det i lagen ingenting som skulle hindra Finland från att bygga till exempel stängsel längs med gränsen. I praktiken skulle det ändå vara väldigt arbetsamt.

– Finland har som bekant en väldigt lång gräns i öst. Det skulle till viss del bli svårt att ens få fram allt material som skulle behövas till ett sådant projekt.