Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Banavsnittet mellan Karis och Hangö pålas nattetid – kan orsaka buller och vibrationer

Från 2021
Järnvägsspår.
Bildtext Hangö-Hyvingebanan elektrifieras som bäst. Arkivbild från Hangö.
Bild: Petra Thilman \ Yle

Pålningsarbetet på järnvägsavsnittet mellan Karis och Hangö inleds i mitten av november och pågår till årsskiftet. Lite senare kommer sträckan mellan Karis och Hyvinge att pålas.

Det här är en del av arbetet med att elektrifiera banan mellan Hangö och Hyvinge.

Arbetet kommer att utföras under vardagskvällar och nätter och kan orsaka störande buller.

Pålarna slås ner i marken med 40 till 70 meters mellanrum. Det tar ungefär en halv timme att slå ner en påle med hjälp av en tilläggsapparat som installeras i en grävmaskin. Det här kan leda till buller och vibrationer.

Efter att pålarna slagits ned i marken fortsätter monteringsarbetena och de kan också orsaka buller.

Arbetena pågår måndag till fredag mellan klockan 19 på kvällen och 6 på morgonen.

Elektrifieringsarbetena av banavsnittet mellan Karis och Hangö utförs av företaget GRK Rail. Projektchefen Lucas Holm beklagar eventuella olägenheter och hoppas att de som bor i närheten av järnvägen är förstående.

Diskussion om artikeln