Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt färre unga i Lovisa är nöjda med sina liv visar skolhälsoenkät: "Det var en överraskning att det hade blivit så här mycket sämre"

Från 2021
Jaana Iivonen sitter vid ett bord i ett mötesrum.
Bildtext Jaana Iivonen, servicechef för tjänster för barn och unga i Lovisa, är bekymrad över en del av resultaten i årets skolhälsoenkät.
Bild: Milena Hackman / Yle

Årets skolhälsoenkät visar att de unga i Lovisa är mindre nöjda med sina liv än unga i Finland i genomsnitt och att flera inte har bra förhållanden till sina föräldrar. Särskilt utsatta är flickor i årskurs åtta och nio, varav 40 procent lider av måttlig eller svår ångest.

På centralen för bildning och välfärd i Lovisa ordnades ett presstillfälle fredagen den 12 november där Lovisaskolornas resultat från enkäten Hälsa i skolan 2021 presenterades.  

Skolhälsoenkäten utförs av Institutet för hälsa och välfärd för att samla in information gällande de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevda hälsa, levnadsvanor samt information om elev- och studerandehälsovården. 

De som deltar i enkäten är eleverna i grundskolans fjärde, femte, åttonde och nionde klass samt första och andra årets studerande vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna. 

– Det var en överraskning att det hade blivit så här mycket sämre. Vi visste redan att det finns vissa problem bland ungdomarna i Lovisa, men coronatiden kan ha gjort det ännu sämre än vi hade tänkt, säger Jaana Iivonen, servicechef för tjänster för barn och unga i Lovisa. 

Dörren till centralen för bildning och välfärd i Lovisa. På bilden syns en skylt där det står "centralen för bildning och välfärd" samt olika lappar med information som finns på dörren.
Bildtext Fredag 12.11 ordnades ett presstillfälle om skolhälsoenkäten på centralen för bildning och välfärd i Lovisa.
Bild: Milena Hackman / Yle

Bland elever i grundskolans åttonde och nionde klass har 58 procent svarat att de är nöjda med sina liv. Andelen har sjunkit med över 13 procent sedan år 2019, då enkäten senast utfördes. Lovisaeleverna är också mindre nöjda med sina liv än eleverna i Finland i genomsnitt. 

Att ungdomslokaler varit stängda och att skolor har haft distansundervisning tror Iivonen att har varit ett hårt slag mot de ungas välmående i Lovisa. 

– Ungdomarna som bor på landet har kanske inte haft så stora möjligheter att träffa andra ungdomar under den här tiden. 

Dessutom kan coronatiden ha varit en otrygg tid och känts skrämmande för många. Iivonen säger att det krävs insatser för att stödja de ungas välmående.

Unga flickor särskilt utsatta

– Mest oroad är jag över flickorna på årskurserna åtta och nio. 

Enkäten visar att flickor verkar särskilt utsatta, då det kommer till mental ohälsa. Över 40 procent av de flickor, som går i åttonde och nionde klass i Lovisa, som svarade på enkäten verkar lida av måttlig eller svår ångest. Motsvarande andel för pojkar låg på under 10 procent. 

– Det handlar säkert om att kraven i samhället är större för flickor än för pojkar. Det gäller utseende, kläder… Det är också kanske flickorna själva som har satt stora krav på sig gällande att göra bra av sig i skolan.   

Iivonen tror även att sociala medier kan ha en negativ effekt, särskilt på unga flickor. Hon önskar att de unga inte skulle jämföra sig med andra på sociala medier i så hög grad.  

– Det räcker med att vara tillräckligt bra. Man behöver inte vara bäst. 

Hand håller i smarttelefon och scrollar med tummen på en sociala medier-app.
Bildtext Jaana Iivonen anser att sociala medier har en negativ inverkan på unga flickor.
Bild: Milena Hackman / Yle

Nya åtgärder på kommande

För att förbättra situationen för de unga ska man i Lovisa ta i bruk olika slags åtgärder. Bland annat olika lågtröskelmetoder som används i förebyggande arbete mot ångest och depression bland de unga.  

– Vi börjar skola personalen i januari och efter skolning är det meningen att åtgärderna ska tas i bruk. 

Ansvaret för de ungas mentala hälsa ligger på alla, säger Iivonen. Hon poängterar ändå att de ungas vårdnadshavare har en viktig roll i saken. 

– Jag önskar att föräldrar skulle försöka få bättre förhållanden till sina ungdomar och diskutera mera med dem och vara mera intresserade av deras liv. 

Förhållandet mellan de unga och deras föräldrar är något som bekymrar Iivonen. Skolhälsoenkäten visar att de unga i Lovisa i mindre utsträckning än i hela landet får hjälp av sina föräldrar när de har olika bekymmer relaterade till sin mentala hälsa. 

Iivonen önskar att föräldrar med barn i tonåren skulle börja fundera över sina förhållanden till de unga och hur de kunde förbättra förhållandena.

Diskussion om artikeln