Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Europeiska miljöbyrån: Luftföroreningar fortsätter döda européer i förtid

Från 2021
Grå rök som pyr ut ur en fabrikspipa vid en cellulosafabrik.
Bildtext Rök som pyr ut ur Stora Ensos pappers- och massafabriken i Veitsiluoto. Verksamheten vid fabriken upphörde i september i år.
Bild: Antti Ullakko / Yle

Europeiska miljöbyrån EEA uppskattar att cirka 307 000 personer inom EU dog i förtid på grund av luftföroreningar år 2019.

Över hälften av dödsfallen (178 000), som orsakades av små- och mikropartiklar, markozon och kvävedioxid, kunde ha förhindrats om samtliga medlemsländer hade följt Världshälsoorganisationen WHO:s direktiv, enligt EEA.

Europeiska miljöbyrån, som är en enhet inom EU, slår fast att luftföroreningar är den största enskilda miljömässiga hälsorisken i Europa.

Omkring 90 procent av de européer som bor i städer utsätts för högre halter i inandningsluften än vad som rekommenderas.

Illa för hjärtat

Luftföroreningar orsakar exempelvis hjärtsjukdomar och -infarkter som kan ha dödlig utgång.

Förorenad luft kan också orsaka hosta, snuva, andnöd, inflammation och irritation i andningsorganen, förvärra astmasymptomen och försämra funktionsförmågan som helhet.

Luftkvaliteten inom unionen uppges år 2019 ha varit bättre än året innan, men de lokala variationerna är stora. På 1990-talet beräknas en miljon människor ha mist livstid på grund av luftföroreningar i Europa.

I genomsnitt är luftkvaliteten fortfarande sämre i Öst- och Centraleuropa än i väster och norr.

Luftföreningar uppkommer av bruket av fossila bränslen, processer och lösningsmedel som används exempelvis inom kemiska industrin, lantbruket, sophanteringen, vulkanutbrott och damm som förs med vinden med mera.

Miljöbyrån har 32 medlemsländer och sex samarbetsländer. Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och medlemsländerna.

Källa: STT, Europeiska miljöbyrån