Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Staket blir ärende för fullmäktige i Karleby: "100 000 för ett staket är en oskälig summa"

Från 2021
Uppdaterad 15.11.2021 10:37.
Framsidan av en skolbyggnad.
Bildtext Chydenius skola i Karleby.
Bild: Jakob Lillas / Yle

En handfull grannar vid Chydenius skola i Karleby har klagat på oljud från skolgården. Efter två år av diskussioner är det nu upp till Karlebyfullmäktige att avgöra om ett staket mot grannarna ska byggas eller inte.

Nya Chydenius skola stod klar i januari 2020 och skolgården med fotbollsarena blev ett ställe där barn och unga också spenderar tid under kvällar och helger.

- Grannarna upplever att där är sådan högljudd verksamhet och sådant som de inte tycker passar in då de försöker leva sina liv, det stör deras vardag, säger svenska skoldirektören Ronnie Djupsund.

Enligt Djupsund handlar ärendet långt om att det spelas fotboll på arenan.

- Det är ljud som kommer då barn och ungdomar spelar, ljud av bollen då den träffar arenaväggen.

Staden har diskuterat med grannarna ett flertal gånger och hade nästan satt spaden i jorden redan i fjol. Senast i oktober i år diskuterades ärendet men då var det bara en av grannarna som var nöjd med det staket som staden föreslog.

Inhägnad fotbollsplan på en skolgård.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Enligt Djupsund har skolan och grannarna olika behov och önskemål för hur staketet ska byggas. För skolans del handlar det om att avgränsa skolområdet och att staketet ska var en gräns som eleverna inte tar sig över.

- Grannarna har ett annat behov, de vill att det ska isolera ljud och att eleverna inte ser in på deras gård och vice versa. Och skolan har inget emot ett högre staket, ur vår synvinkel är det viktiga att det finns ett staket där.

Grannarna vill se ljudisolerande två meter högt staket och elektroniska lås

Att bygga så som grannarna vill - ett ljudisolerande, två meter högt och tätt plankstaket samt portar med elektriska lås vid alla tre ingångar till skolgården skulle kosta nästan 95.000 euro enligt stadens beräkningar.

Stadens förslag var att bygga staket av stålnät och plantera granar eller andra barrträd intill staketet som skydd för insyn och buller. Det hade kostat 50.000 euro och den summan finns för ändamålet i årets budget.

Fullmäktigeledamot Hans Snellman (SFP) säger att han förståelse för att grannarna upplever aktiviteten vid planen som störande.

- Staden har aktivt försökt hitta en lösning genom möten och diskussioner med berörda. Men det är oenigheten grannarna emellan som har lett till att staketet inte blivit av.

Blir ett staket - men kanske inte ett som tillfredsställer alla

Enligt Snellman är det helt klart att det ska bli ett staket. Frågan är bara vilket alternativ som vinner. Snellman tar inte ställning till om 95.000 euro för ett staket är för mycket, utan avvaktar inför kvällens fullmäktigemöte.

- Men det är helt klart stora pengar och det borde finnas någon slags proportionalitet i detta också.

Snellman tänker sig att det borde gå att hitta en billigare lösning.

- Jag är inte sakkunnig inom det tekniska men jag tycker man kunde hitta en lösning som alla kunde acceptera fast den inte till alla delar uppfyller de krav och förväntnignar man har. Det är en oskäligt stor summa.

Enligt Snellman är det i stadens intresse att se till att det finns aktiviteter för unga. Men samtidigt ska de som bor nära parkerna beaktas.

- Vi kan inte acceptera att ett beteende som är störande får fortgå.

Inhägnad fotbollsplan på en skolgård.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Arenan vid skolan stängs numera kl 19 på kvällarna och enligt reglerna ska ingen vistas på skolgården efter kl 22.

Hur ovanligt är det att fullmäktige diskuterar staket?

- Det är väldigt ovanligt. Och särskilt med tanke på att det redan fanns beviljade anslag i budgeten i år så borde man ha hittat en lösning, säger Snellman.

Han tror det kan bli svårt att hitta en lösning som tillfredsställer alla parters önskningar och behov.

- Men förhoppningen är att vi hittar en skälig lösning.

Karleby har omkring 70 parker och lekplatser, finns det liknande utmaningar på andra ställen?

- Det har kanske varit mest klagomål från Chydenius de senaste åren. Tidigare har det varit andra ställen. Men det brukar gå i perioder, säger Djupsund.

Diskussion om artikeln