Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Koloniträdgård börjar planeras i Tallmo – ekologiskt tänkande ska gälla både odling och byggande

Från 2021
Landsväg bildar en hästsko kring en stubbåker.
Bildtext Om några år har den här åkern i Tallmo troligen omvandlas till koloniträdgård med många stugor.
Bild: Leo Gammals

Odlingslotter och -spalter finns på olika håll i Sibbo, men en koloniträdgård med stugor saknas. Nu planeras en trädgård till Tallmo som ska fokusera på gemensskap och ekologiskt tänkande.

Sibbo kommun har åtta odlingslotter i närheten av Söderkulla gård och 38 odlingsspalter i Ådalens parkområde i Nickby.

Om några år får kommunen troligen den största tillökningen hittills om Karlsgård koloniträdgård i Tallmo förverkligas.

Kommunstyrelsen beslöt den 14 oktober godkänna ett avtal om att inleda detaljplaneringen av koloniträdgården.

Den ska bli en del av det så kallade Trä-Tallmo, alltså en traditionell by till vilken man ska kunna flytta gamla timmerhus eller bygga nya hus i allmogestil.

Tanken är att bygga femtio stugor på det knappa elva hektar stora området längs Byändavägen och Brinkvägen.

Stubbåker i norra Sibbo i november.
Bildtext Området mellan Tranbacka och Byända börjar planeras i januari nästa år.
Bild: Leo Gammals

Bakom projektet står fastighetsförmedlaren J & O Tiimi i Ilomants. Det är vd Juha Kukkonen som äger området i Tallmo och som är initiativtagare till koloniträdgården.

– Vi har mestadels fått ett gott mottagande till planerna på koloniträdgården och jag är glad över att kommunen stöder projektet eftersom de tycker att det är viktigt för imagen, säger Kukkonen.

Trädgården ska vara modern och ekologisk, med en kulturhistorisk koppling till gammal svenskbygd och torparsamhället.

Kukkonen betonar att den ekologiska biten är mycket viktig när stugorna byggs, men önskar att Yle Östnyland återkommer på nästa års sida när planeringen kommit igång på riktigt.

Trädgården får inte permanent bosättning och ska heller inte bli en semesterby. Betoningen ska ligga på gemenskap och småskalig ekologisk odling i en torparmiljö för områdets invånare, men också andra intresserade.

Djurhållning kommer inte att förekomma på området.

Markägaren ska betala en summa på 10 000 euro för detaljplaneringen oberoende om kommunen godkänner den eller inte.

Björkar invid grusväg i norra Sibbo i november.
Bildtext Utsikt över området från hörnet av Brinkvägen och Tranbackavägen.
Bild: Leo Gammals

I avtalet stipuleras att kommunen inleder processen senast i januari 2022 och att en detaljplan kan presenteras vid årets slut.

Marken är ett åkerområde, som ska planeras för infrastruktur, bland annat byggnader, vägar, trafik, vatten och el.

Projektet förverkligas i samarbete med Finlands koloniträdgårdsförbund, som stöder projektet eftersom det inte finns tillräckligt med odlingslotter eller koloniträdgårdar för allmänheten i området kring Kervo och östra Vanda.

Kommunen tror att koloniträdgården kan komplettera och förbättra utbudet av fritidstjänster som redan finns i Tallmo.

Sibbo planerar från tidigare Tallmo Hills fritidsbostäder. I planläggningsprogrammet för 2021-2025 finns ett kvartersområde med 15 tomter eller byggplatser i anslutning till golfbanan och friluftsområdena.