Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Gröna obligationer gör det tryggare att placera miljövänligt: "Lönar sig att börja titta på dem"

Från 2021
En person håller i en telefon där man kan se aktiekurser.
Bildtext I och med att det finns mera gröna obligationer har hållbart placerande blivit tryggare.
Bild: VK Studio / Alamy Stock Photo / AOP

Det har blivit lättare att vara klimatvänlig när man placerar pengar. Mängden gröna obligationer växer hela tiden.

Det har redan länge varit möjligt att placera i miljövänliga företags aktier, men marknaden för miljövänliga obligationer har inte varit lika stor. Man har visserligen kunnat placera i miljövänliga företags obligationer sedan 2013, men de senaste 2–3 åren har det kommit allt fler företag som fungerar hållbart, vilket ökar möjligheten att placera i dem. Tack vare det här kan placerare på ett miljövänligt sätt minska risken att förlora pengar.

Jonne Sandström som är portföljvaktare på Aktia säger att det nu i praktiken går att välja lösningar där man vet att pengarna går till hållbara slutmål.

– Det här kommer säkert att öka produkturvalet också på fondsidan, där man kan placera i gröna företagslån, säger Sandström.

Han säger att man snart kommer att kunna använda sig av produkter som enkom placerar i gröna obligationer.

Obligationer och aktier

Obligationer är masskuldebrev. Den som köper obligationer lånar alltså ut pengar till stater och företag.

Aktier är ägarandelar i företag.

Sållning av företag krävs

Så länge vi pratat om miljö och hållbarhet har det funnits företag som säger sig fungera på ett etiskt sätt. I och med dessa miljövänliga företag har också termen greenwashing uppstått. Greenwashing betyder att något kanske inte är så etiskt hållbart eller miljövänligt som det ger sig ut för att vara.

Hur säkert är det då att dessa placeringar verkligen är miljövänliga?

– Det är en viktig och känslig fråga. Jag upplever att min roll att som portföljvaktare sålla bland företagen är viktig. Nu väljer vi de bolag och stater som ger den bästa riskkorrigerade avkastningen.

När hållbarheten och miljövänligheten kommer med i spelet ska portföljvaktarna ännu lägga till den faktorn i sin sållning.

– Vi ska välja placeringar som uppfyller avkastningskravet och kravet på hållbarhet, eller grönhet, om man kallar det så.

Sandström säger att de gröna obligationerna kommer att öka markant under den närmsta framtiden. 

– Om man ännu inte sett på gröna placeringar så lönar det sig nog att börja titta på dem.

Kan en flygplats vara grön?

Som portföljvaktare har Sandström sållat bort flera företag från sin gröna lista. Det kan handla om sådana obligationer eller företag där man upplevt att hållbarheten eller miljövänligheten helt enkelt inte är tillräcklig.

– Det finns till exempel flygplatser som kommer med grönt länkade masskuldebrev och då måste vi fråga oss hur grönt det är att flyga i dag.

Även om klimatskadorna av flygresor eventuellt minskar i framtiden så är tiden för det ännu inte inne. Därför har Sandström valt att inte placera i dylika obligationer.

Det finns också företag som ändrar bana totalt. Det danska bolaget Dong Energy, som nuförtiden heter Ørsted, gjorde en helomvändning från att ha varit ett oljeföretag till att bli föregångare inom vindkraft och solenergi.

– Det är ett bolag vi tycker om, vi ser att man gjort jättestora ändringar på kort tid.

Gränsfall finns förstås alltid. Sandström säger att det är viktigt att noggrant sålla bolag och projekt som gör nya innovationer. 

– Det finns en hel kategori av obligationer i företag som inte har grön verksamhet men som försöker effektivera sig och bli mer hållbara.

När bankerna allt mer går in för att se över hållbarhetskriterierna i olika placeringskategorier styr man också placerarna åt rätt håll i klimatfrågan.

– Det vackra i det här är att vare sig man vill ha en grön placering eller en placering med god avkastning så kan man gå in i de gröna masskuldebreven. Oberoende vad motivet för placeraren är, tycker jag målet blir uppnått, säger Sandström

Diskussion om artikeln