Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Historiskt enig Åbofullmäktige godkände budgeten för 2022 – men alla ledamöter var inte nöjda med processen

Från 2021
Åbo domkyrka
Bildtext Åbo stad vill investera i skolor, daghem och ett nytt konserthus under den här fullmäktigeperioden.
Bild: Arash Matin / Yle

En synnerligen enhällig stadsfullmäktige godkände budgetförslaget för 2022 i Åbo på måndagskvällen. Budgetförslaget godkändes utan omröstningar, eftersom alla partier hade förbundit sig till borgmästaravtalet och enligt det ska partierna förhandla fram en budget som alla godkänner.

- Jag har suttit i stadsfullmäktige sedan 1970- talet och jag kommer inte ihåg att vi skulle ha godkänt en budget utan omröstningar, konstaterade Jarmo Rosenlöf (SDP) under ett anförande.  

Partierna meddelade att de i huvudsak var nöjda med budgeten för 2022 och de ekonomiska ramarna fram till 2025, men budgetprocessen väckte också en del kritik. Trots att det inte blev någon lång rumba med omröstningar så pågick själva debatten i flera timmar. 

Frågor som lyftes upp flera gånger under kvällen var de långa vårdköerna på hälsocentralerna, stadens försök att göra processerna kring bygglov och markanvändning smidigare samt skol- och daghemsfrågor. 

Långa vårdköer väcker oro

Borgmästare Minna Arve (Saml) inledde diskussionen med att konstatera att tidtabellen för budgetarbetet har varit knapp, eftersom kommunalvalet sköts upp och försenade arbetet. Den stundande vårdreformen och coronapandemin har skapat utmaningar då budgetramarna har utformats. 

Gällande de långa vårdköerna konstaterade vice borgmästare Elina Rantanen (Gröna) att Åbo stad kommer att satsa fyra miljoner euro på att förkorta vårdköerna och ett steg i det här är att köpa tjänster av privata aktörer. Dessutom kommer staden att satsa 1,5 miljoner euro på att öka de psykiska stödtjänsterna för barn och unga. 

Byggnad 2 i Sirkkala skola.
Bildtext För tillfället pågår reparationer och nybyggen för 18 miljoner euro vid Sirkkala skola.
Bild: Lina Frisk / Yle

Vice borgmästare Ville Valkonen (Saml) konstaterade i sin tur att staden ska anställa mer personal till bygg- och miljötillsynen, medan vice borgmästare Piia Elo (SDP) uttryckte sin oro för resursbristen inom bildningssektorn och speciellt bristen på personal inom småbarnspedagogiken. 

Många investeringar väntar Åbo stad

Nästa år kommer Åbo stad att investera för drygt 158 miljoner euro. En märkbar andel av pengarna används till skol- och daghemsfastigheter. Många av dem är i dåligt skick och kräver antingen ett nybygge eller renoveringar, såsom S:t Olofsskolan och Sirkkala skola. Ett annat stort investeringsprojekt är det nya konserthuset, som fullmäktige beslöt om på sitt möte i oktober. 

Andra stora investeringar år 2022 är bland annat renoveringen av Salutorget och utvecklingen av bangården i Åbo samt dubbelspåret i Kuppis. 

Kritik mot nytt sätt att fatta beslut om pengarna

Trots att budgetförslaget godkändes utan omröstningar så väckte det nya sättet att budgetförhandla också kritik bland en del ledamöter. Socialdemokraternas Taru Pätäri hoppades att processen utvecklas så, att ledamöterna har en bättre möjlighet att ta del av budgetförslaget i ett tidigare skede. 

- Alla hoppas att processerna ska fungera bättre. Men politiken behöver debatt och möjligheter att ifrågasätta, sade Pätäri. 

Även Aki Lindén (SDP) och Johannes Yrttiaho (Vf) var kritiska till det nya förfarandet och krävde att ledamöterna ska få ta del av informationen i ett tidigare skede än vad som skedde nu.  

Saara Ilvessalo kontrade med att åtminstone De Gröna hade diskuterat frågan internt och fått information om budgetprocessen redan tidigare i höst. Hon konstaterade också att budgetramarna har diskuterats i nämnderna och via det kan politikerna följa med processen och diskussionen. 

Staden har inte lyckats minska på privatbilismen och öka intresset för kollektivtrafiken.

― Saara Ilvessalo

Hon var nöjd med budgetförslaget och sade att partiet fick med flera saker med i budgetförslaget, såsom klimatfrågor och mer resurser till byggtillsynen. Men det finns också utmaningar. 

- Trafikutsläppen är en utmaning i Åbo och staden har inte lyckats minska på privatbilismen och öka intresset för kollektivtrafiken. Det här ska Åbo stad ta itu med, sade Ilvessalo. 

Även borgmästare Minna Arve svarade på kritiken gällande mindre insyn och sade att nämnderna redan hade gjort det förarbete som nu syns i budgetförslaget. 

- Vi kommer att ta det här i beaktande i nästa budgetförhandling men vi kommer knappast att återgå till det som vi hade tidigare, sade Arve.

Även Vänsterförbundets gruppordförande Mirka Muukkonen konstaterade att processerna måste utvecklas, så att ledamöterna kan ta del av budgetförslaget i god tid. Samtidigt konstaterade hon att partiet nu är med och godkänner budgetförslaget.  

- Det finns styrkor och svagheter med den nya modellen. Vi har en gemensam vision för hur vi ska gå vidare. Men vi skulle ha velat hitta mer pengar för servicen, sade Muukkonen.

Bristen på personal inom vården och bildningen oroade

SFP:s Nicke Wulff lyfte upp frågan om vikten av en välmående personal och de utmaningar som finns i stadens skolor och daghem. Åbo stad har inte råd med att lärare och annan skolpersonal sjukskriver sig, sade Wulff.  

- Vi måste hitta lösningar till rekryteringsproblemen, speciellt inom småbarnsfostran. Vi måste betala skäliga löner och vara en attraktiv arbetsgivare. 

Juha Anttila från Sannfinländarna konstaterade att partiet godkänner budgetförslaget, men partiet är oroat över den stora mängden investeringar som staden vill satsa på. 

- Skolorna och daghemmen måste åtgärdas. Men det finns investeringar som man måste ställa sig kritisk till. Skulle det finnas skäl att dra ner på en del investeringar? sade Anttila och hänvisade till frågan om spårvägar, som partiet motsätter sig. 

Inga ändringar i skattesatserna

Budgeten för 2022 visar ett underskott på ungefär 22 miljoner euro. Den totala investeringsbudgeten för budgetperioden är 953 miljoner euro, alltså under åren 2022 - 2025. 

Stadsfullmäktige beslöt också att inga skatter höjs år 2022, enligt borgmästaravtalet. Det betyder att inkomstskattesatsen är 19,50 och den allmänna fastighetsskattesatsen 1,15 också nästa år.