Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som börjar sjunde klassen har fått HPV-vaccinet

Från 2021
En pojke vaccineras.
Bildtext Pojkar har fått HPV-vaccinet sedan hösten 2020.
Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

"Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger sakkunnigläkare Anna Scherleitner vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.

Det finns ändå regionala skillnader i vaccinationstäckningen. Högst är den bland annat på Åland och i Norra Savolax, där 85 procent av flickorna födda 2008 och 82 procent av flickorna födda 2009 tagit HPV-vaccin.

I Vasa sjukvårdsdistrikt är motsvarande siffror 71 och 66 procent. Vaccinationstäckningen har ändå klart förbättrats även i Vasa, eftersom den för flickor födda före 2004 var under 60 procent.

I Finland finns det flera orter där över 85 procent av de flickor som föddes 2009 har tagit HPV-vaccin. Sådana är bland annat Hangö, Grankulla och Kuopio. Dessutom har till exempel Kyrkslätt och Sibbo vaccinationstäckning på över 80 procent.

Bland de stora städerna är flickornas vaccinationstäckning högst i Vanda, Uleåborg och Tammerfors, där 74 procent av de flickor som föddes 2009 har tagit HPV-vaccinet.

Flickor har vaccinerats sedan 2013

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, och barn i åldern 10–12, det vill säga de som går i femte och sjätte klass, får vaccinet gratis.

Just nu får emellertid pojkar i årskurserna 5–9 vaccinet, eftersom vaccinationen av pojkar inleddes så nyligen, hösten 2020. Flickor har fått ta HPV-vaccinet gratis som en del av vaccinationsprogrammet sedan 2013.

Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både åt flickor och pojkar i femte och sjätte klass, men det är möjligt att få det ännu i årskurserna 7–9.

Ifall man inte hör till de grupper som får vaccinet gratis kan man också köpa vaccinet med recept på apoteket. Personer som är över 30 år gamla har ändå inte så stor nytta av vaccinet, enligt THL, eftersom största delen av HPV-smittfallen sker i yngre ålder.

Ger långvarigt skydd

HPV, alltså papillomviruset, orsakar flera former av cancer, såsom cancer i munhålan, svalget, ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, slidan och i de yttre könsdelarna.

Vaccinet förhindrar livmoderhalscancer i cirka 90 procent av fallen och upp till 95 procent av förstadier till livmoderhalscancer som orsakas av de två vanligaste HPV-typerna. Vaccinet skyddar också mot cancer i slidan, de yttre könsorganen, ändtarmsöppningen och penis samt cancer i huvud- och halsområdet.

Forskning visar att det skydd som vaccinserien ger sannolikt räcker i flera tiotals år – eller till och med i en livstid.

HPV smittar vid hudkontakt och sexuell kontakt. Cirka 80 procent av alla människor får någon gång under sitt liv HPV-smitta som exponerar dem för en allvarlig sjukdom.