Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oppositionen kräver bättre beredskap för hybridpåverkan – vill kunna avbryta asylansökningar

Riikka Purra.
Bildtext Hela oppositionen deltog i tisdagens interpellation.

Sannfinländarna, Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Rörelse Nu interpellerar om Finlands beredskap för hybridpåverkan.

Oppositionen kom på tisdagen med ett förslag om en nödparagraf som skulle möjliggöra ett avbrott i mottagandet av nya asylsökningar. Paragrafen skulle kunna träda i kraft om den allmänna ordningen och den nationella säkerheten äventyras till följd av hybridpåverkan av en annan stat.

Behovet att justera lagstiftningen har blivit akut i och med läget vid den belarusisk-polska gränsen, menar oppositionen.

– Den här interpellationen tvingar regeringen att komma samman, för den nationella säkerheten är det här en fråga som vi inte kan få motstridiga svar på, säger Päivi Räsänen, ordförande för Kristdemokraternas riksdagsgrupp.

Samlingspartiet deltar i oppositionens gemensamma interpellation för att Finland måste förbereda sin lagstiftning inför eventuell hybridpåverkan som den som Polen, Lettland och Litauen nyligen upplevt vid sina gränser till Belarus, säger riksdagsgruppens ordförande Kai Mykkänen.

– Interpellationen är ett verktyg för oss för att säkerställa att regeringen genomför granskningen av nödlagstiftningen som den utlovade förra veckan. Vi kräver att regeringen genomför den på ett sätt som gör att asylansökan kan avbrytas under en viss tid i en situation där asylansökan har övergått från att söka asyl till ett sätt att utöva påtryckningar på Finland, säger Mykkänen

Oppositionen framhåller att lagförändringen ska fungera som en förebyggande åtgärd och ska undanröja all risk för att asylsökande ska kunna utnyttjas genom hybridpåverkan.