Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jeppis Stadion fick sin borgen med tydliga siffror – men kritiken kvarstår

Uppdaterad 17.11.2021 09:42.
5 min

Jeppis Stadion AB beviljades borgen av stadsfullmäktige i Jakobstad igår måndag. Oron för finansieringen och kritiken mot bristfällig information fanns kvar bland vissa ledamöter och ärendet krävde ett par omröstningar. - Vi är glada och lite lättade, säger man på Jeppis Stadion AB.

Det här var andra gången ärendet togs upp i fullmäktige efter att det bordlades på ett möte i oktober. Då som nu var ekonomin en stötesten.

Kritik för bristfällig information

Ledamot Kari Koskela (SDP) tyckte att kritiken mot bristen på öppenhet är överdriven.

– Bolaget har informerat stadsstyrelsen åtminstone två gånger, partigruppernas ledare har informerats och ett allmänt infotillfälle har ordnats, sa Koskela.

Kari Koskela seisoo Pietarsaaren torilla taustallaan Raatihuone.
Bildtext Kari Koskela

Marita Salmu (PRO Jakobstad) svarade Koskela med att säga att det inte kan vara den enskilda ledamotens uppgift att ringa runt för att få information.

– Om staden ska bevilja borgen så är det stadens ansvar att ge ledamöterna den information de behöver, sa Salmu.

Helinä Sipinen (PRO) tyckte också hon att staden borde informerat invånarna bättre.

– Speciellt när staden binds till ett projekt för upp till 30 år, skulle det ha varit på sin plats med ett invånarforum. Jag tycker inte att man kan räkna bolagets infotillfälle som ett sätt att höra invånarna, sa Sipinen.

"Är det fel att oroa sig för ekonomin?"

Sauli Isokoski (VF) förundrade sig över det han såg som motstånd mot projektet.

– Det här projektet har också fått mycket stöd utifrån som kommer att utveckla vår stad. Och det att man påstår att det inte funnits någon information är nog lite att förvrida sanningen, sa Isokoski.

Sami Laurila (Sannf) replikerade Sauli Isokoski med att säga att meningen här inte är att vara emot något.

– Jag motsätter mig inte byggandet av en stadion, men är det fel att oroa sig för stadens ekonomi? I ett läge när lagstadgade och alla andra uppgifter ska skötas så ifrågasätts finansieringsgrunden. Själva stadion ifrågasätter ingen, sa Laurila.

"Vi måste förstå att detta inte är bra business"

Ilmari Heinonen (Saml) tyckte att stadsstyrelsen borde ha gett mer information till fullmäktiges ledamöter.

– Det är inte stadionbyggarens uppgift, det är stadsstyrelsens uppgift. Och den uppgiften har blivit ogjord, sa Heinonen.

Han fortsatte med att berätta vad han tror att drivandet av stadion kommer att kosta.

– Kapitalkostnader, uppvärmning, personalkostnader, vatten, el, och så vidare. Det kommer att kosta 350 - 400 000 euro per år.

– Jag tycker att vi kan godkänna borgen, men vi måste förstå att det här inte är bra business. Det enda bra här är att man skaffar utomstående finansiering på cirka ett par miljoner och att det inte faller i stadens famn, sa Heinonen.

4,9 miljoner euros lån

Marita Salmu föreslog att borgen inte skulle beviljas. Sex ledamöter röstade för hennes förslag och 37 för styrelsens.

Således beviljade staden borgen för Jeppis stadion AB:s lån på 4,9 miljoner euro.

Nya stadion som har namnet Project Liv Arena ska byggas på gamla Västra Plan och ha en kapacitet på 3 000 platser.

"Vi har inte undanhållit något"

Björn Anderssén, styrelseordförande för Jeppis Stadion AB, säger att beslutet var rätt väntat.

– Men det är klart att vi är glada och kanske till och med lite lättade. Det är ju en politisk process, så man vet aldrig hur det slutar, säger Anderssén.

En man med glasögon står vi en resultattavla uppe på en ställning.
Bildtext Björn Anderssén.

Hur ser du på kritiken mot kalkylerna?

– Vi har under hela processens gång gett den information som begärts av oss. Så vi tycker inte att vi undanhållit något.

Vad säger du om Ilmari Heinonens uppskattning om driftskostnader på 350 till 400 000 euro per år?

– Det får stå för honom. Vi har våra egna beräkningar som vi diskuterar med staden, säger Anderssén.

Målsättningen är att arenan ska vara klar när säsongen 2023 kör igång.