Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåpolitiker: Det ska vara enkelt att hitta hjälp för psykisk ohälsa

Ung ledsen man
Bildtext Tjänsterna i Ingå kan vara svåra att hitta för dem som mår dåligt.

Politiker i Ingå vill att tjänster för psykisk ohälsa ska vara lättare att tillgå. I måndags (15.11) mottog fullmäktige två motioner som berör invånarnas mentala hälsa.

I den ena skriver undertecknande Henrik Wickström (SFP) och Patricia Grönholm (SFP) att psykisk ohälsa är ett växande problem som blivit värre under coronaepidemin, och berör samtliga åldersgrupper.

De menar att Ingås planer att anställa en till psykiatrisk sjukskötare är bra, men att det är speciellt viktigt att det finns enkla tjänster för unga att tillgå.

Som ett exempel nämner de lågtröskeltjänster som andra kommuner infört som till exempel samtalsstöd där unga rör sig, som gör det lättare för ungdomar att be om hjälp utan att känna skam.

Nuori henkilö katsoo puhelintaan.
Bildtext Hjälpen ska finnas där de unga rör sig tycker Henrik Wickström och Patricia Grönholm. Illustrerande bild.

De vill att Ingå utreder möjligheten att erbjuda lågtröskeltjänster på till exempel ungdomsgården, och att aktivt synliggöra på kommunens hemsida, via skolor och på sociala medier där unga kan få diskussionshjälp för psykisk ohälsa.

Önskar tydliga kontaktuppgifter

Den andra motionen är undertecknad av Samlingspartiets Rasmus Sulonen och Timo Kallio.

De anser att det borde gå lättare att hitta kontaktuppgifter till kommunens lågtröskeltjänster.

Lågtröskeltjänster är till exempel uppsökande ungdomsarbete, dagverksamhet för äldre, familjecaféer, kamratstöd och den psykiatriska sjukskötarens mottagning.

På Ingås webbplats finns kontaktuppgifterna bakom flera länkar.

Sulonen och Kallio menar att det kan leda till att människor inte når de tjänster de behöver.

De föreslår att Ingå skapar ett dokument med kontaktuppgifter till lågtröskeltjänster, och att det på kommunens webbplats finns en länk till tjänsterna och kontaktuppgifter. Uppgifterna ska också vara lätta att komma över utan tillgång till internet och även finnas på stadens informationstavla.