Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tingsrätten: Siemens ska betala fem miljoner i skadestånd till HST för den misslyckade automatiseringen av metron

Från 2021
Uppdaterad 16.11.2021 21:02.
Lauttasaaren metroasema.
Bildtext Tvisten mellan HST och Siemens har pågått i flera år. Arkivbild.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors tingsrätt har gett sin dom i tvisten mellan Helsingfors stads trafikaffärsverk HST och Siemens. Domen gäller de summor som parterna är skyldiga att betala varandra för de olika avtalen dem emellan.

I mars 2020 gav tingsrätten HST rätt då verket sade upp avtalet med Siemens om de förarlösa metrotågen. Den nya domen handlar om de summor som de båda parterna är skyldiga att betala varandra för de olika kontrakten parterna hade gjort upp. Parterna i tvisten är Helsingfors stads trafikaffärsverk HST, Västmetrobolaget och Siemens.

För tvisten om avtalet om automatiseringen av metron är Siemens skyldig betala HST 4,9 miljoner euro i skadestånd för de skador som ledde till att avtalet ursprungligen revs samt drygt 100 000 euro i form av återbetalning av upphandlingsavtalets köpesumma plus dröjsmålsränta från juli 2015.

I övrigt ansåg rätten att de skador HST hävdar inte ledde till att avtalet revs och följaktligen att Siemens inte kan hållas ersättningsskyldig.

För depåavtalet, det vill säga upphandlingsavtalet där Siemens skulle utvidga metrodepån i Helsingfors, dömer tingsrätten att Siemens ska ersätta HST med upphandlingsavtalets köpesumma på 3,1 miljoner euro plus dröjsmålsränta från sensommaren 2015.

Dessutom ska HST ersätta Siemens med drygt 10 000 euro för kostnader som uppstod bland annat från att montera ner och frakta bort de delar som redan hade levererats plus dröjsmålsränta från juni 2020.

Kraven på ersättningar för rättegångskostnader förkastades

Tingsrätten förkastade också både trafikverkets och Siemens krav på ersättning för rättegångskostnader och de måste därför stå för dem själva. Däremot åläggs Västmetrobolaget att betala 90 000 euro åt Siemens för rättegångskostnader.

Tingsrätten förkastade parternas alla övriga krav på ersättning för depåavtalet. Rätten förkastade också alla ersättningskrav från det så kallade västmetroavtalet och varken Västmetrobolaget, HST eller Siemens är följaktligen ersättningsskyldiga.

Tingsrätten skriver att domen har påverkats till stor del av det parterna hade kommit överens om i sina respektive ömsesidiga avtal.

Varken den här domen eller mellandomen i mars 2020 har vunnit laga kraft och parterna kan överklaga hela eller delar av dem till Helsingfors hovrätt.

Lehmuskoski: Vi kan inte vara nöjda

I ett pressmeddelande säger Ville Lehmuskoski, vd för HST, att verket inte kan nöja sig med tingsrättens dom. Han säger att HST ska se över domen ordentligt och därefter överväga att överklaga domen.

"Tingsrätten har ansett att HST hade rätt att riva avtalen som nu behandlades i tvisten och vi ser att vi har lidit mer skada än tingsrätten nu kom fram till", säger han i pressmeddelandet.

Tvisten har pågått i flera år. Tanken var att metron skulle vara automatisk, det vill säga köra utan förare i styrhytten, och att Siemens skulle sköta automatiseringen. Ett kontrakt om automatiseringen gjordes upp år 2008.

Men i årsskiftet 2014–2015 beslöt HST att säga upp avtalet varpå Helsingfors tingsrätt i mars i fjol ansåg att båda parterna hade agerat felaktigt.

Enligt tingsrätten hade Siemens gjort sig skyldig till kontraktsbrott och därför hade HST rätt att säga upp avtalet om automatiseringen av metron. Däremot ansåg tingsrätten att kontraktsbrottet inte hade gjorts med flit.

HST gjorde sig i sin tur skyldig till kontraktsbrott då verket bröt avtalet om automatiseringen av metrodepån i Helsingfors, som Siemens också skulle arbeta med. Även här ansåg tingsrätten att det inte gjordes med flit.

Artikeln uppdaterades 16.11.21 kl 14.43 med kommentarer av Ville Lehmuskoski samt lite bakgrundsinformation.