Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt fler kör på biogas: "Troligtvis börjar de höga bensipriserna kännas"

Från 2021
Aimo Latvala tankar sin bil med biogas vid Stormossen.
Bildtext Stormossens vd Aimo Latvala.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Intresset för att köra biogasdrivna fordon ser ut att öka. Aimo Latvala, vd på Stormossen, säger att tankningarna vid deras biogasstationer har ökat med omkring 25 procent per år de senaste åren.

– Speciellt i år har det ökat ganska ordentligt och troligtvis börjar de höga bensinpriserna kännas, säger Latvala.

Vid Stormossen i Korsholm producerar man biogas av hushållens bioavfall och av slam från exempelvis Vasa vatten.

De producerar ungefär nio gigawattimmar för fordonsanvändning och det är Vasa stads bussar som är den enskilt största kunden, berättar Latvala. De använder ungefär hälften av gasen som produceras.

– För tillfället har vi två stationer i bruk, en vid Stormossen och en i Runsor. Nu planerar vi för en station i Vasas centrum som beräknas vara färdig nästa höst, säger Latvala.

En del av Stormossens biogasanläggning.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

I Österbotten tillhandahåller också Jeppo Biogas tre stycken stationer för trafikbiogas, som förutom vid deras anläggning i Nykarleby finns i Jakobstad och Storkyro. Vd Kurt Stenvall har också noterat att fler tankar med trafikbiogas medan bilparken växer.

– Då coronan kom gick det riktigt neråt. Mitt i allt rasade det när folk började jobba hemifrån. Det var länge som det var trögt vid tankstationerna, men nu tycker jag att det hela tiden ökar, säger Stenvall.

Vad beror ökningen av biogastankning på?

– Det ska vara förmånligt. Det är inte bara det här att det är miljövänligt. En del köper på grund av miljön men en stor del är sådana som kör mycket och på så sätt kan spara ordentligt med pengar genom att tanka billigt.

En man med gul reflexjacka står intill ett gastankställe.
Bildtext Jeppo Biogas vd Kurt Stenvall.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Målet att kunna köra på vätgas

Själva tankningen av biogas fungerar för användaren på ett liknande sätt som när man tankar bensin eller diesel. Latvala säger att det till och med är lite enklare, eftersom man inte behöver hålla i något handtag.

Tankningen sköter alltså sig själv när man anslutit fordonet till tankningsstationen. Att köpa en bil som kan drivas på gas kan vara dyrare än till exempel en bensinbil. Gasen i sig kostar vid både Stormossen och Jeppo Biogas omkring 1,40 euro per kilo. Jämfört med bensin motsvarar det ungefär 93 cent per liter.

Aimo Latvala säger det tar ungefär två minuter att fylla en personbilstank, medan exempelvis bussarna fylls på under natten då de fylls på med lägre tryck.

Speciellt inom de medeltunga transporterna så är biogasen svårslagen, för det kommer nog ta ett tag innan man får lastbilar att gå på el.

― Aimo Latvala, vd Stormossen

Även om elbilarna utvecklas relativt snabbt, så tror Latvala att biogasen har sin plats för att nå uppsatta klimatmål.

– Speciellt inom de medeltunga transporterna så är biogasen svårslagen, för det kommer nog ta ett tag innan man får lastbilar att gå på el, säger han.

Aimo Latvala tror inte att det skulle bli någon fråga om konkurrens mellan eldrivna fordon och biogasdrivna fordon, utan ser det snarare som att de två kompletterar varandra. Han ser vätgasen som det slutgiltiga målet inom området.

– Många anser att också elbilen av många anses vara en mellanfas innan man går över till vätgas för att spara på metaller till ackumulatorerna, säger Aimo Latvala.