Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Diskussion om flytande hus i Ekenäs engagerade många – bra med villor på vatten, men platsen är fel

Från 2021
Flygbild över Barckens udde i Ekenäs. Man kan se en del av Gamla stans hus och bryggorna och pålar vid vattnet.
Bildtext Det är här, bakom en vågbrytare på havet vid Barckens udde i Ekenäs, som företaget Ocean Construction Solutions vill bygga mellan sju och nio flytande bostadshus.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Det var väldigt lite nytt som kom fram när främst Ekenäsbor diskuterade de flytande hus som planeras vid Barckens udde i Gamla stan i Ekenäs. Men ämnet lockade många att komma på möte.

Närmare 150 personer samlades i Seminarieskolans aula i Ekenäs på tisdagskvällen (16.11).

Föreningen Ekenässällskapet var värd för en paneldiskussion där temat var de flytande bostadshusen vid Barckens udde. Företaget bakom projektet, Ocean Construction Solutions, har beviljats planeringsreservering och det stadsstyrelsebeslutet har i sin tur lett till flera genmälen.

Publik inne i en sal, med ryggarna mot kameran.
Bildtext Det var många som ville höra alla svängar kring de flytande husen i Ekenäs. Arrangören, föreningen Ekenässällskapet, fick ta fram mera stolar så att alla fick en sittplats.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

I panelen satt stadsstyrelsemedlemmarna Linnea Henriksson (SFP) och Ulf Heimberg (SDP). Båda röstade i september ja till fortsatt planering av de flytande husen.

Linnea Henriksson menade ändå att hon känner sig ambivalent.

– Villor på vatten är bra, men platsen är fel.

Det att Henriksson röstade för planeringsreservering var enligt henne att flytande hus skulle göra Ekenäs gott. Det handlar också om hurdana signaler man vill ge företagare som vill planera.

– Från planeringsreservering är det väldigt, väldigt långt till förverkligat projekt. Jag uppfattar det inte riktigt färdigt ännu, sade Linnea Henriksson.

Ulf Heimberg var inne på samma linje, men mera rakt på sak. Han har fått respons av nöjda företagare.

– De skriver kanske inte insändare, men är positiva, sade Heimberg.

Heimberg drog också paralleller till Billnäs bruk, där ägaren Olli Muurainen tröttnade på beslutsfattarna i Raseborg när inget hände. Muurainen lät installera en stor digital klocka som tickade på i väntan på att han skulle beviljas lov att förverkliga sina planer i bruket. Det tog drygt tre år.

"Utred, planera, tänk långsiktigt"

Medlemmarna i föreningen Gamla stan i Ekenäs tycker däremot att staden borde tänka mera långsiktigt.

– Det jag saknat är långtidsplanering. Man får alltid höra att "vi måste göra något". Nej, vi måste inte göra något. Utred, planera, tänk långsiktigt, sade Christian Gröndahl.

Gröndahl är ordförande i föreningen Gamla stan i Ekenäs och var en av deltagarna i tisdagskvällens panel.

Sex personer bakom ett långsmalt bord. De har namnlappar klistade framför sig. Paneldiskussion på gång.
Bildtext Panelen bestod av företagare Patric Fagerstöm, politikerna Linnea Henriksson och Ulf Heimberg, medlemmarna i föreningen Gamla stan i Ekenäs Christian Gröndahl och Viveca Blomberg och tidigare stadsarkitekten och Ekenäsbon, numera Hangöbon Yrjö Sahlstedt.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Gröndahl betonade att föreningen aldrig varit emot flytande bostadshus, så kallade sjövillor, eller företagsamhet. Det är platsen, Barckens udde, som är fel.

Han betonade både det kulturhistoriska värdet, miljön och att Gamla stan är skör, som han uttryckte det. Infrastrukturen klarar inte ökad trafik menar han.

Staden fick skäll

Under kvällens lopp fick Raseborgs stad en hel del kritik.

Christian Gröndahl sade att föreningen Gamla stan i Ekenäs inte blivit hörd av staden, vilket är enligt honom strider mot förvaltningsstadgar.

Staden har inte heller gjort utredningar eller begärt utlåtanden. Därför har föreningen Gamla stan begärt utlåtande av Västra Nylands museum, något staden borde ha gjort, sade Gröndahl och fick medhåll av Viveca Blomberg som också är aktiv i föreningen och som deltog i tisdagens panel.

I museets utlåtande kommer det fram att Gamla stan är en nationellt värdefull kulturmiljö. Enligt Västra Nylands museum är den nya byggnation som planeras vid Barckens udde inte att rekommendera eller ens möjlig.

Inte på min bakgård-attityd tycker stadsdirektören

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist var på plats å tjänstens vägnar. Han deltog inte i panelen men bad om ordet och sade att en kommun inte gör utredningar eller begär utlåtanden vid en planeringsreservering.

Däremot gick det ett sus genom salen och många skakade på huvudet när stadsdirektör Ragnar Lundqvist sade att han upplever att det verkar handla om en nimby-effekt i det aktuella byggprojektet, det vill säga ”not in my backyard” eller inte på min bakgård.

En plansch, som ett stort vitt lakan, på ett gult trästaket. På affischen uppmanar man att skriva under en namninsamling mot villor vid vattnet framför Barckens udde.
Bildtext Det pågår också en namninsamling mot flytande hus vid Barckens udde.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Den paneldeltagare som pratade allra minst var Patric Fagerström vid företaget Ocean Construction Solutions. Däremot betonade han flera gånger att det finns en miljökonsekvensbedömning och att företaget kör med fakta. En hel del är ändå, tillsvidare, affärshemligheter.

Varför inte Båssa strandområde?

Ekenäs stads (alltså tiden före Raseborg) tidigare stadsarkitekt Yrjö Sahlstedt deltog i panelen i egenskap av expert. Han sade i början att han försöker hålla sig neutral, men han tycker också platsen, det vill säga Barckens udde är fel.

– Det är direkt tragiskt att man ska vara tvungen att diskutera ens detaljer på den här platsen. Man borde inte ha kommit med ett sådant förslag utan se närmare på andra alternativ.

Yrjö Sahlstedt tycker om idén med flytande bostadshus.

– Jag tycker det finns aktuella platser med stadens strand helt nära. Vi har Båssa strandområde, mindre blåsigt, nära till stan.

Sahlstedt tycker det är att lura företagarna genom att låta dem gå vidare med planer som han kallar helt befängda. Han jämför flytande hus utanför Barckens udde med att Borgå stad skulle tillåta att det planeras för flytande hus nedanför Borgå domkyrka.

– Jag tror inte någon tjänsteman i Borgå skulle komma på den tanken att låta bygga sjövillor utanför Gamla stan i Borgå.

Två män i en sal. Draperi och scen i bakgrunden.
Bildtext Yrjö Sahlstedt (till vänster) satt i panelen som expert, Magnus Cederlöf satt i publiken.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

"Huvudlöst projekt"

Magnus Cederlöf var en av många som satt i publiken och en av få som bad om ordet. Också han är emot flytande hus vid Barckens udde.

– Jag sysslar med lokalhistoria och motsätter mig platsen. Den är omöjlig helt enkelt, ett huvudlöst projekt.

"Häftigt projekt"

Publiken i Ekenäs bestod främst av Ekenäsbor och de allra flesta var i lite mognare ålder. En som hade missat att det ordnades en paneldiskussion om de flytande husen vid Barckens udde är Theo Blomqvist.

Blomqvist bor i nedre ändan av Linvävaregatan i Gamla stan i Ekenäs. Från ett vindsfönster har han utsikt över Barckens udde och det område där de flytande villorna är tänkta att byggas.

Området är bekant för Theo Blomqvist och han brukar gå till bryggorna för att simma.

bryggor och pålar på vatten. En ensam båt förtöjd vid en brygga. Barckens udde, Ekenäs. Höst, november 2021
Bildtext En ensam båt ligger förtöjd vid Barckens udde en kulen dag i mitten av november.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Jag tycker det skulle vara ett så häftigt projekt, det låter helt fantastiskt, säger Theo Blomqvist.

Theo Blomqvist säger att flytande villor skulle tillföra staden en internationell flärd och locka såväl arkitektstuderande som turister till Ekenäs.

– Om någon vill satsa miljoner euro på lilla Ekenäs, så välkomna, det är absolut min åsikt!

Theo Blomqvist ser hellre snygga villor utanför sitt vindsfönster än nuvarande gamla bryggor som han själv beskriver håller på att ruttna bort.

– Egentligen är det inte många som störs, om man ska använda det ordet, av de här villorna. Det är bara de som bor längst ner vid Linvävaregatan som ser något av villorna från sina fönster.

Redan nu avgränsas Gamla stan i Ekenäs av nyare byggnader när man kommer till exempelvis Rådhustorget, menar Theo Blomqvist.

– Man kan inte tänka sig att den lilla udden här ska vara en egen liten värld. Man måste kunna leva runt Gamla stan. Den försvinner ju inte, Gamla stan, bara för att man bygger någonting bredvid.

Theo Blomqvist har inte sett ritningarna på de planerade flytande villorna utanför Barckens udde.

– Jag kan inte säga hur de kommer att se ut, men jag hoppas ju att miljön tas i beaktande. Vad jag förstått så är det grejen, det blir inga femvåningshus precis. Det är låga saker som kommer precis vid strandremsan.

Ett projekt som ska synas och visas

Blomqvist upplever att han hör till minoriteten av de som bor i Gamla stan som är positivt inställd till de flytande villorna.

– Absolut, alla jag stött på hittills har varit bestörta. De förstår inte överhuvudtaget ett sådant här projekt, de tycker att det förstör Gamla stans miljö.

Flygbild på Barckens udde i Ekenäs. Man kan se några av husen i Gamla stan i Ekenäs och bryggor och pålar vid vatten. Höst, november 2021.
Bildtext Företagarna bakom de flytande villorna tycker Barckens udde är den bästa platsen. Det tycker också Ekenäsbon Theo Blomqvist.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Också Theo Blomqvist kan tänka sig andra platser för flytande villor än Barckens udde.

– Jo, säkert finns det andra platser, men jag tycker den här platsen (Barckens udde) är perfekt. Den är på en synlig plats, som jag tycker att de flytande villorna ska ha för att få så mycket publicitet som möjligt. Det här är ett projekt som borde synas och visas.

Diskussion om artikeln