Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny forskning vid Åbo Akademi: Ovilja att ta coronavaccin har stark koppling till hur säkert man anser att vaccinet är

Uppdaterad 17.11.2021 13:57.
Porträtt av kvinna som poserar framför huvudingången till byggnaden Arken vid Åbo Akademi.
Bildtext Linda Karlsson är doktorand i psykologi vid Åbo Akademi och har forskat i finländarnas attityder till vaccin.

Tidigare har man trott att tveksamhet till vaccin beror på att sjukdomen som vaccinet ska skydda mot inte längre är så vanlig i vår omgivning – men ny forskning visar att oviljan att vaccinera sig också finns då en allvarlig sjukdom sprider sig i samhället.

Psykologidoktorand Linda Karlsson vid Åbo Akademi har tillsammans med forskare från Åbo universitet (Finnbrainprojektet) och University of Bristol undersökt vilka psykologiska faktorer som inverkar på beslutet att vaccinera sig.

Attityden mot vaccin är speciellt aktuell just nu eftersom myndigheterna önskar att så många som möjligt ska vaccinera sig mot covid-19.

– Resultatet visar att viljan att ta vaccin starkt hänger ihop med hur tryggt man anser att vaccinet mot covid-19 är, säger Karlsson.

Forskningen baserar sig på enkätsvar som skickades ut i början av coronapandemin.

Det här betyder att även om man anser att covid-19 är en väldigt farlig sjukdom så är det sannolikt att man väljer att inte vaccinera sig om man upplever att vaccinet inte är säkert

― Linda Karlsson

Då enkäten skickades ut fanns det ännu inte ett färdigt coronavaccin. Frågorna i enkäten hade därför att göra med hur villiga respondenterna skulle vara att ta ett vaccin om det fanns, om det var gratis och om myndigheterna rekommenderade det.

Respondenterna skulle också svara på hur farlig de upplevde att sjukdomen covid-19 är.

– Om man anser att covid-19 är väldigt farlig ökade det viljan att vaccinera sig lite, men det som vägde absolut tyngst i vaccinationsbeslutet var hur tryggt man anser att vaccinet är, säger Karlsson.

– Det här betyder att även om man anser att covid-19 är en väldigt farlig sjukdom så är det sannolikt att man väljer att inte vaccinera sig om man upplever att vaccinet inte är säkert.

Ovilja också under stora sjukdomshot

Förutom vaccin mot covid-19 undersökte Linda Karlsson också attityder till influensavaccin och vaccin mot barnsjukdomar, till exempel mässlingen.

Forskningen baserar sig på enkätsvar från småbarnsföräldrar i Åbo och personer i Jakobstadsregionen.

Det som vi har sett under coronapandemin är att tveksamhet kring vaccinets säkerhet och ovilja att vaccinera sig finns också under större sjukdomshot

― Linda Karlsson

Karlsson har också analyserat enkätsvar som besvarats av hälsovårdspersonal samt enkätsvar som kommit in via Facebook.

– Tidigare har man trott att tveksamhet till vaccin beror på att de sjukdomar som vacciner skyddar mot inte längre är så vanliga i vår omgivning. Eftersom sjukdomarna blir ovanligare delvis på grund av just vaccin så brukar man säga att vaccinet är offer för sin egen framgång.

Under den delen av forskningen som gjordes under coronapandemin visade det sig att oviljan att vaccinera sig också finns då en allvarlig sjukdom sprider sig i samhället.

Enligt Karlsson tyder resultaten i forskningen därför på att beslutet att vaccinera sig eller inte snarare har att göra med hur säkert man anser att vaccinet är, och inte hur farlig sjukdomen är.

– Det som vi har sett under coronapandemin är att tveksamhet kring vaccinets säkerhet och ovilja att vaccinera sig finns också under större sjukdomshot.

Hälsovårdpersonalen har en viktig roll i vaccinationstäckningen

Viljan att vaccinera sig har att göra med tillit till myndigheterna. Därför har sjukvårdspersonalen en stor inverkan på attityderna till vaccin.

– Hälsovårdspersonalen har en nyckelroll då det kommer till att rekommendera vacciner och informera allmänheten om vacciner.

Majoriteten av hälsovårdspersonalen som svarade på enkäten förhöll sig positivt till vaccin.

Med tanke på att hälsovårdspersonalen spelar en viktig roll i människors vaccinationsbeslut, så kan man tänka att det här har en inverkan på vaccinationstäckningen

― Linda Karlsson

En liten del av hälsovårdspersonalen känner ändå osäkerhet och har en negativ inställning till vaccin.

Enligt Karlsson visar forskningsresultaten att hälsovårdspersonal med negativa attityder till vaccin är mindre benägna att aktivt uppmuntra patienter att vaccinera sig.

– Med tanke på att hälsovårdspersonalen spelar en viktig roll i människors vaccinationsbeslut, så kan man tänka att det här har en inverkan på vaccinationstäckningen.

Majoriteten av finländarna positivt inställda till vaccin

Majoriteten av finländarna anser ändå att vaccin är säkra enligt Karlssons forskning. Enligt enkätsvaren hade över 70 procent av respondenterna hög tillit till coronavaccinets säkerhet.

Enligt Linda Karlsson är det ovanligt bland finländare att motsätta sig alla vaccin. Det handlar oftare om tveksamhet kring ett specifikt vaccin.

– Det kan vara väldigt svårt att förändra åsikt hos den som är helt mot vaccin. De personer som är osäkra behöver däremot stöd i sitt vaccinationsbeslut.

Enligt Karlsson är det också viktigt att informera om vaccinets säkerhet.

Hur ska man prata med någon som inte vill vaccinera sig?

– Det man kan göra är att föreslå att man tillsammans söker fram information om vaccin. Man kan också uppmuntra personen att ta kontakt med hälsovårdspersonal.

Linda Karlsson disputerar vid Åbo Akademi den 17 november.