Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitiekanslern: Lagen måste ändras om man vill motverka hybridhot i form av frammaskinerad massinvandring

Från 2021
Uppdaterad 17.11.2021 08:58.
Justitiekansler Tuomas Pöysti.
Bildtext Justitiekansler Tuomas Pöysti efterlyser en snabb diskussion om beredskapen inför hybridhot.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Lagstiftningen i Finland bör ses över om man vill undvika att falla offer för hybridattacker som den vid gränsen mellan Belarus och Polen. Det säger justitiekansler Tuomas Pöysti.

Justitiekanslern sa i Yles morgonteve på onsdagen att den finländska lagstiftningen inte är helt uppdaterad, när det gäller situationer som den som pågår vid gränsen mellan Belarus och Polen.

– Vi är bristfälligt förberedda på överraskande och nya hotbilder, som exempelvis pandemier och okontrollerad invandring i stor skala, sa Pöysti.

Enligt honom ger existerande lagar redan en möjlighet att stänga gränsövergångar, men det räcker inte i lägen som man nu talar om.

– Frågan är om myndigheterna är kapabla att ta hand om en situation med stora migrantskaror. Av allt att döma behövs nya formuleringar i både utlänningslagen och beredskapslagarna, sa Pöysti.

Han tillade att de internationella avtal som Finland förbundit sig vid ger ganska snäva ramar för ett enskilt land att röra sig i när det gäller bland annat asylrätten. Pöysti efterlyste en inhemsk diskussion om hur stora möjligheter Finland har att röra sig inom de här ramarna.

– Utgångspunkten är knepig. Å ena sidan har varje stat rätt att bestämma vem som släpps in i landet, men å andra sidan har personer som utsätts för förföljelser rätt att individuellt söka asyl och de får inte sändas tillbaka till ett land där de exempelvis kan dömas till döden, sa justitiekanslern.

Snabbehandling möjlig

Det finns ändå möjligheter att agera även inom de existerande ramarna sa Pöysti. Han nämnde försnabbade asylbehandlingar som en metod att ta till.

– Då kunde man i rask takt, redan i gränsområdet, kartlägga vilka som har rätt att söka asyl.

Enligt Pöysti borde man nu snabbt föra en analytisk diskussion om vilka möjligheter Finland har att navigera i korsdraget mellan de olika rättigheterna och skyldigheterna.

Det finns ingen tydlig lagstiftning kring hybridhot av det här slaget, medgav JK.

Arbetet med att svarva om beredskapslagarna är redan i gång, men huruvida hybridhot skrivs in och i så fall på vilket sätt är inte klart.

Men om man faktiskt vill få in hybridpåverkandet på olika nivåer i lagstiftningen kan det ta tid.

– Visserligen kan lagar skrivas om på bara nåra veckor, men i det här fallt handlar det sannolikt om månader, trodde Pöysti.

Källa: Ylen aamu