Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vad vet vi om vaccinskyddets varaktighet? Hanna Nohynek svarar på frågor om coronavaccinet

Från 2021
Hanna Nohynek
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Vi frågade Hanna Nohynek, överläkare vid Institutet för välfärd, om vaccinerade som smittats av coronaviruset och hur länge vaccinet faktiskt skyddar.

Ungefär 4,2 miljoner människor i Finland har hittills vaccinerats mot covid-19. Cirka 28 000 av dem har blivit smittade efter antingen den första eller andra vaccindosen. Hälsomyndigheterna förväntade sig det här, eftersom inget vaccin erbjuder ett hundraprocentigt skydd.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) testas endast en liten del av coronaproverna för virustyp, men för närvarande har alla stammar som sekvenserats från smittor bland vaccinerade varit deltavarianter.

Yle frågade Hanna Nohynek, överläkare på THL, om coronavaccin.

Varför ökar antalet smittade som redan är vaccinerade?

– Det beror på flera faktorer. Den ena är att vaccinets effektivitet mot infektioner och lindrig sjukdom nästan halveras inom sex månader. Hos dem som trots vaccinering utvecklar infektion och milda symtom beror smittan på denna minskning av skyddande antikroppar.

– De som får en allvarlig sjukdom efter två doser och kan hamna på sjukhus har ofta en underliggande sjukdom. Deras förmåga att få skydd genom ett vaccin är inte lika bra som hos yngre och friskare personer. I dessa fall förrvärras den underliggande sjukdomen av covid-19, och det är ofta orsaken till sjukhusvistelsen.

Messukeskeus vaccination.
Bildtext Ungefär 4,2 miljoner människor har coronavaccinerats i Finland.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

– Det tredje skälet är att ju fler som vaccinerats, desto större är sannolikheten att de som blir smittade är vaccinerade. Det här är ett så kallat prevalensfel.

Skiljer sig från vanlig smitta

Hur stor är risken för sjukdom hos personer som smittas trots vaccin?

– De så kallade genombrottsinfektionerna skiljer sig från infektioner och sjukdomar utan vaccinskydd. Enligt kollegor tenderar personer som är inlagda på sjukhus efter två doser att vara äldre personer med vissa underliggande sjukdomar.

– De är inte allvarligt sjuka i covid-19 på samma sätt som de ovaccinerade, men smittan förvärrar deras underliggande sjukdomar.

Behöver de vaccinerade oroa sig för genombrottsinfektioner?

– Majoriteten av genombrottsinfektionerna är lindriga och kräver inte sjukhusvård. Risken för att ovaccinerade läggs in på sjukhus för covid-19 är 19 gånger större än för vaccinerade personer och risken för intensivvård är 33 gånger större. Jag anser att det säger oss att vi bör vara mer oroade över dem som inte har tagit sina vacciner.

– Vi har ett vaccin som är mer än 90 procent effektivt mot en allvarlig sjukdom. Det innebär att var tionde vaccinerad person som smittas kommer få någon typ av mycket lindriga symtom, vilket är att vänta.

Vi vet inte hur länge hur länge det höga skyddet varar.

― Hanna Nohynek

Hur jämför sig coronavaccinet mot andra vaccin?

– Till exempel förhindrar ett influensavaccin inte sjukdomen till 100 procent. Efter influensavaccinet kan det förekomma sjukdomar, särskilt bland äldre människor. Beroende på säsong har vaccinerna en effektivitet på 20-60 procent. Men efter vaccination tenderar passerande infektioner att vara mildare än utan vaccin.

Vad vet vi just nu om varaktigheten av vaccinationsskyddet efter två doser?

– Det beror på hur länge det gått mellan att doserna getts. I Kanada har man gjort en bra studie om det här. Studien jämförde effekten av doser som ges med olika intervaller och jämförde 3-4 veckor, 6-7 veckor, 8-9 veckor och så vidare ändå upp till 16 veckors intervaller.

– Enligt studien har vaccin som getts med mer än 12 veckors mellanrum ett 90 procentigt skydd mot svår sjukdom. Men vi vet ännu inte hur länge det höga skyddet varar.

Hur blir det med tredje dosen?

Det har ännu inte tagits något beslut i Finland om att ge en tredje vaccindos till personer under 60 år. För närvarande ges tre doser till personer i riskgrupp och personer över 60 år. Hur kommer de tredje doserna att påverka antalet nya smittor?

– Om folk har trott att vi skulle kunna bli av med det här viruset genom vaccination så är det tyvärr inte så. Det finns alltid en öppning för viruset. Även hos ungdomar efter två doser. Vad den kommer att bli efter tre doser för dem som nu är 60 år och äldre och i riskgrupp vet vi ännu inte.

– Forskningsresultaten från Israel ser bra ut. Efter de tredje vaccinationerna fann man att försökspersonernas antikroppssvar mångdubblades och vaccinets effekt förstärktes. Antalet infektioner minskade också. Men hur länge det fortsätter ligga på en bra nivå vet vi inte.

Hanna Nohynek
Bildtext Hanna Nohynek på THL säger att de som vaccinerats löper en mycket mindre risk att bli svårt sjuka i covid-19 än de ovaccinerade.
Bild: Mårten Lampén / Yle

I vilket skede ska en person som har vaccinerats två gånger vidta åtgärder för att skydda andra?

– I Israel har det tredje vaccinet getts fyra till sex månader efter den andra dosen. Finland rekommenderar just nu inte ett tredje vaccin för personer under 60 år. Vi tittar för närvarande på vad som kommer att vara den mest sannolika tiden för när det kommer att behövas, och när vaccinvolymerna kommer att vara tillräckliga. Om det är sju månader, åtta månader eller mindre än sex månader kan jag inte säga ännu.

Hur kan ovaccinerade skydda sig själva och andra?

– Det viktigaste är att man skyddar sig mot allvarlig sjukdom genom att vaccinera sig. Det räcker inte med att andra människor runt omkring dig har vaccinerats. En dubbelvaccinerad person kan vid nära och långvarig kontakt, och om man har otur, smitta ovaccinerade.

– När en vaccinerad person möter en person med nedsatt immunförsvar rekommenderas munskydd, även om båda har fullt vaccinskydd.

Coronavaccinering.
Bildtext Även dubbelvaccinerade kan sprida coronaviruset.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

När frågan om den tredje dosen av vaccinet har lösts och en rekommendation getts 1.12, vad händer då?

– Sedan följer en översyn av vaccinationer för 5-11-åringar: Hur snart de behöver ett vaccin, om alla behöver det eller om det ska ges bara dem som är i riskzonen, vilka fördelarna och nackdelarna med vaccinet är för dem. Hos små barn är allvarlig corona sällsynt, till skillnad från hos äldre barn och vuxna. Barn smittar också, men deras roll i infektionskedjorna skiljer sig från ungdomars och vuxnas. Vi måste noga överväga de direkta fördelarna med vaccinering för barnens skull.

– Dessutom behöver vi ta hänsyn till vikten av en tredje dos för vård- och omsorgspersonal. Om deras eget skydd mot en allvarlig sjukdom förblir bra i flera månader till, kommer det att räcka? Eller behöver vi de tredje doserna för att förhindra att de ens får en mild sjukdom? Är det viktigt för sjukvårdens förmåga att fungera? Hur mycket vikt ges förebyggandet av infektion och därmed patientsäkerheten?

– När vi får mer information om hur länge skyddet från den tredje dosen varar ska vi härnäst överväga om de fjärde eller eventuellt femte doserna behövs. Det finns fortfarande många öppna frågor.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets artikel "Mitä tiedämme koronarokotussuojan kestosta tällä hetkellä? Asiantuntija vastaa". Artikeln är översatt och bearbetad av Adam Stefánsson Högnäs.