Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inga röstmagneter ställer upp för SFP i Egentliga Finland

RKP:n vaalitapahtuma, etualalla mies keltaisessa liivissä, jonka selässä lukee SFP, RKP.
Bildtext Enligt forskare Siv Sandberg är det sannolikt att om några representanter från SFP lyckas ta sig in i fullmäktige flexar Samlingspartiet med sina platser så att SFP kommer med i styrelsen.

Ingen av de stora röstmagneterna från senaste kommunalval ställer upp för SFP i historiens första välfärdsområdesval. Enligt expert har man ändå byggt upp kandidatlistan enligt en känd princip från riksdagsval i Egentliga Finland där man har huvudkandidater med statister.

– Det är främst två av kandidaterna, Niklas Guseff och Åsa Gustafsson, som är mer profilerade och erfarna än de övriga, säger valexperten och kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

SFP:s kretsordförande Regina Koskinen är nöjd med den kandidatlista man fått fram.

– Vår kandidatlista innefattar mycket sakkunskap, särskilt inom de områden som välfärdsområdesvalet handlar om. I den här breda buketten av kandidater finns det både mycket kunnande inom social- och hälsovård och kunskap om räddningsväsendet, säger Regina Koskinen.

Sandra Bergqvist i regnrock, i småbåtshamnen i Nagu.
Bildtext Den Åboländska röstmagneten Sandra Bergqvist har valt att inte ställa upp i välfärdsområdesvalet.

Enligt Koskinen är det inte enkelt att veta vem som är röstmagnet - ännu.

– Det är ett nytt oprövat val så är det inte så lätt att prata om röstmagneter, men vi anser att kunskapsbredden är styrkan i vår lista. De som önskade fick lämna in intresse att kandidera. En sonderingsgrupp har jobbat hårt för att ta fram ett förslag med kandidater till kretsstyrelsen som behandlade ärendet igår, säger Koskinen.

Valförbund med Samlingspartiet styr kandidatantalet

I september i år gick SFP på Kimitoön ut med att hela 15 kandidater skulle ställa upp bara från Kimitoön. Men inom valförbundet med Samlingspartiet har man nu kommit överens om att ha 15 kandidater uppställda från hela Egentliga Finland.

Enligt Yles prognosmaskin skulle SFP kunna få in fyra representanter i fullmäktige i Egentliga Finlands Välfärdsområde. Fem kandidater kommer från Åbo, stadens alla kranskommuner ställer upp var sin kandidat och Pargas har tre representanter.

Från Kimitoön ställer man nu upp med en kandidat, Carita Backas. Hon fick fjärde mest röster på Kimitoön i senaste kommunalval som också var hennes första val.

Kvinna står framför stora glasfönster.
Bildtext Åsa Gustafsson från S:t Karins är en av de mest namnstarka kadidaterna.

– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och har tidigare suttit som ersättare och ordinariemedlem i omsorgsnämnden, säger Carina Backas.

Varför tror du att du blev vald att representera Kimitoön?

– Jag vet inte säkert, men jag är ny ordförande i omsorgsnämnden på Kimitoön och har jobbat inom vården under hela min karriär så jag känner till de här frågorna. För mig är en mångsidig, lokal service något som jag aktivt vill jobba för att behålla, säger Backas.

Svårt att förutspå SFP:s chanser till styrelseplats

SFP:s målsättning är att få en styrelseplats efter det nya välfärdsområdesvalet.

– Det är ganska omöjligt att i det här skedet säga hur många mandat det krävs för att få en styrelseplats. Styrelsens storlek är vad jag vet ännu inte fastställd, det hör till förvaltningsstadgan och ska godkännas av den nya fullmäktige. Det är också troligt att det finns en politisk överenskommelse om styrelsens storlek, säger Siv Sandberg.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 17 platser, vilket enligt Sandberg sannolikt också blir storleksordningen på den nya välfärdsområdesstyrelsen.

– Om vi antar att SFP i enlighet med Yles prognosmaskin kunde få 4 platser av 79, vilket är cirka 5 procent av platserna, och att antalet styrelseplatser är 17, så skulle det innebära knappt en styrelseplats för partiet, säger Sandberg.

I och med att SFP har ingått ett valförbund med Samlingspartiet, som enligt kommunförbundets prognos kan blir störst i regionen, kan det påverka resultatet.

– Avtalet mellan partierna är sannolikt att om ett visst antal SFP-kandidater lyckas ta sig in i fullmäktige är Samlingspartiet flexibel med sina platser så att SFP kommer med i styrelsen, säger Sandberg.

SFP:s kandidater i Egentliga Finland

Niklas Guseff, Åbo
Veera Granroth, Åbo
Ville Käldström, Åbo
Kjell Wennström, Åbo
Catherine Sid, Åbo
Merja Fredriksson, Pargas
Regina Koskinen, Pargas
Mi Adolfsson, Pargas
Carita Backas, Kimitoön
Åsa Gustafsson, S:t Karins
Fredrik Koivusalo, Salo
Robert Paul, Reso
Marjo Sipilä, Nådendal
Henrik Solin, Lundo
Ville Varjo, Letala