Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Effektiv inrymningsövning i Eklöfska skolan i Borgå – personal och elever fick beröm av räddningsverket

Från 2021
Inrymningsövning i Eklöfska skolan - Spela upp på Arenan

Eklöfska skolans elever och lärare gjorde en snabb inrymning under brandinspektörernas vakande ögon. Skolor nära Sköldvik övar för att handla snabbt om det uppstår farliga situationer.

Eklöfska skolan i Tolkis deltog på onsdagen i storolycksövningen Sköldvik 21. Eleverna och personalen fick på förmiddagen delta i en inrymningsövning som de gjorde på bara några minuter.

På skolgården står eleverna Martti Främling, Janina Kotkavuori, Jonathan Westman och Anton Tyyskä och väntar på signalen.

– Vi gör vad vi vill fram tills fem före och sedan går vi till det ställe där vi samlas och så släpper läraren in oss, säger Westman.

När rektorns meddelande ljuder i högtalaren ska eleverna raskt ta sig till den ingång de vanligen går till när rasten är slut.

– Vi ska lämna allting på gården och ställa upp oss klassvis, säger Främling.

Fyra skolelever poserar på en skolgård.
Bildtext Martti, Janina, Jonathan och Anton berättade vad övningen går ut på.
Bild: Leo Gammals

Eleverna har inte varit med om en inrymning av det här slaget förut men nog brandövningar med utrymning.

– I vår gamla skola behövde vi göra det här när det var en björn lös i skogen, så då behövde vi inrymma men vi behövde aldrig öva det, säger Tyyskä.

När larmet går springer eleverna rutinmässigt till de olika ingångarna där lärarna ber dem snabbt ta av sig skorna och söka sig till egna klassrum.

– Vi övar inför en eventuell riktig yttre fara. De finns många olika former av yttre fara, men den här övningen grundar sig på en stor övning i Sköldvik där det eventuellt skulle finnas någon kemikalie i luften, säger rektor Johan Öhberg.

Johan Öhberg
Bildtext Rektor Johan Öhberg var nöjd med elevernas insats.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

I januari 2020 läckte en liten mängd svaveldioxid ut från raffinaderiet, men situationen kunde avblåsas inom en halvtimme.

– Vi fattade själv beslut när vi märkte att det är någonting som inte är okej i luften och att det luktade. Vi inrymde men i lugnare former än vad som sker idag och stängde ventilationen och hölls inomhus tills vi fick veta att det inte var någonting skadligt, säger Öhberg.

Vid ett annat tillfälle kallades eleverna i Gammelbacka skola, där Öhberg tidigare var rektor, in för säkerhets skull eftersom man hade sett en björn i närheten av skolan.

Om någon vid skolan skulle uppleva andnöd eller symptom på grund av luftförorening från raffinaderiet finns personal som kan första hjälpen.

– Vi har namngivna förstahjälpare, men jag tror inte att de nödvändigtvis har kunskap att hantera ett astmaanfall, men vi har rutiner för andnöd. Jag hoppas att vi inte hamnar i en situation att det skulle vara en kemikalie som har lett till det. Då behöver vi nog snabbt hjälp utifrån, säger Öhberg.

Feedback från räddningsverket

Hälsovådliga gaser kan förekomma om det uppstår en kemikalieläcka eller en kraftig eldsvåda.

Inrymning är därför en medborgarfärdighet som är särskilt viktig för alla som bor och rör sig där det finns stora industrianläggningar såsom Sköldvik.

Därför är Räddningsverket i Östra Nyland naturligtvis också på plats. Brandinspektörerna Toni Riuttanen och Patrick Franck har kommit till skolan för att övervaka övningen.

– Vi är nära Sköldvik och om det kommer order om att inrymma så är det bra om skolorna är färdiga för sådana, säger Franck.

Franck och Riuttanen följer med övningen, ser vad personalen kan och på torsdagen samlas man åter för att gå genom inrymningen.

– Man måste absolut inte göra allting rätt. Nu tittar vi hur det går, vi ger feedback och så kan de senare öva på egen hand.

Två brandsinspektörer framför en gräddgul vägg.
Bildtext Brandinspektörerna Toni Riuttanen och Patrick Franck följde med övningen.
Bild: Leo Gammals

Brandinspektören önskar i alla fall att skolorna har en egen praxis för hur de samlas inomhus och att de kan stänga ventilationen.

Det är också bra att ha tejp tillhanda om man är tvungen att täcka för ventilationsrör eller inte lyckas stänga av den mekaniska ventilationen.

– Räddningsverket är i första hand på olycksplatsen, så skolorna ska själva agera i nödsituationer. Ansvaret för kommunikationen till skolorna ligger hos kommunens ledningsgrupp, säger Patrick Franck.

Det finns lite olika rutiner för hur invånarna kontaktas om olyckor sker.

Om det händer lokalt är det kommunens ansvar att nå kontaktpersoner i till exempel skolor.

Ett meddelande kan också gå ut i radion och vid behov ger man en allmän farosignal som hörs i området.

– Nog är det via telefonerna om inte en person kommer hit själv och berättar. Det finns inget annat system för det. På Tolkis frivilliga brandkårs tak finns den närmaste allmänna alarmsignalen och den hör vi nog på måndagarna, säger Johan Öhberg.

Grafisk karta över skolgård
Bildtext Eleverna ställde sig klassvis i rader vid ingångarna 1 och 2.
Bild: Leo Gammals

Övningen är över några minuter över tio. I ett klassrum på bottenvåningen går lärarna genast genom övningen, ger beröm för snabba ryck och ställer frågor för att se om eleverna har förstått vad det till exempel betyder att ventilationen är avstängd.

– Jag tycker att det såg bra ut. Jag tror att det som vi kan bli bättre på får vi hjälp med av räddningsväsendet som är på plats, säger Öhberg.

Brandinspektörerna är också nöjda med övningen.

– Det gick bra och smidigt och alla var motiverade. Personalen och eleverna hade bra attityd. De hade kommit överens om att gå direkt in i klasserna och det gick också bra, säger Patrick Franck.

Förutom Eklöfska skolan deltog Tolkkisten koulu, Kulloon koulu och Kullo skola i en motsvarande övning på onsdagen.

Artikeln uppdaterad 18.11 kl 10:18 med ett förtydligande om att det var Gammelbacka skola som inrymdes på grund av en björn.

Diskussion om artikeln