Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De Grönas Maria Ohisalo om klimatpolitiktvisten: Jag tror nog regeringen håller ihop

Från 2021
Uppdaterad 17.11.2021 18:16.
Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) svarade på reportrarnas frågor i riksdagen den 9 november 2021.
Bildtext De Grönas Maria Ohisalo anser att taxonomiförordningen i EU:s nya regelverk är ett centralt verktyg i i kampen mot global uppvärmning.
Bild: Lehtikuva

Regeringen är oenig om EU:s så kallade klimattaxonomi, som syftar till att bestämma vad som anses hållbart och därmed lockar till sig nya investeringar. Tidigare på onsdagen förordade EU-ministerutskottet att Finland ska rösta mot taxonomiförordningen. Både De Gröna och Vänsterförbundet är besvikna, men någon större regeringskris talar inte De Grönas Maria Ohisalo om.

Det var en besviken Maria Ohisalo som talade inför journalisterna i riksdagen på onsdagen.

– Förutom att strida mot regeringsprogrammet går det här också stick i stäv med Finlands tradition av att stöda målen i EU:s klimatpolitik. Med kriterierna för hållbar finansiering hade vi här haft en konkret klimatåtgärd. Tyvärr kommer De Gröna och Vänsterförbundet nu inte vara överens med den övriga regeringen, säger Ohisalo.

Tidigare på onsdagen blev det klart att EU-ministerutskottet förordar att Finland röstar mot taxonomiförordningen.

EU:s klassificeringssystem för hållbar finansiering ska förebygga gröntvätt på finansmarknaden och styra pengar till hållbara investeringar. Den så kallade taxonomin är i ett nötskal ett regelverk för vad EU anser vara hållbart.

Enligt Ohisalo kommer klimatomställningen inte att kunna finansieras enbart med offentliga medel, och taxonomin behövs för att vägleda de privata investeringarna.

– Här hade vi haft en konkret chans att visa för privata placerare vilka investeringar som är hållbara, vilka aktörer handlar på ett så trovärdigt sätt att man till exempel i skogsbranschen kan placera i dem, säger Ohisalo och tillägger att hon ändå hoppas att merparten av EU-medlemsländerna ställer sig bakom taxonomin.

Det är EU-kommissionen som vill driva igenom taxonomiförordningen, och både EU-parlamentet och medlemsländerna har makten att rösta ned den. Parlamentet kan göra det här med en enkel majoritet, och medlemsländerna med en kvalificerad majoritet i ministerrådet.

Ohisalo anser det kortsiktigt att skjuta ned taxonomin, som hon också tycker kunde ge upphov till nya industrigrenar.

Ingen regeringskris, enligt Ohisalo

EU-ministerutskottets beslut att ge tummen ned åt taxonomin delar regeringspartierna, och De Gröna och Vänsterförbundet lämnade in avvikande åsikter om beslutet.

Enligt uppgifter till Yle är många i De Grönas riksdagsgrupp sura över beslutet, och somliga ska rentav vara redo att lämna regeringen.

Inrikesminister Ohisalo konstaterar att klimatarbetet har hög prioritet för regeringen, och nämner att ordet klimatförändring är det första i regeringsprogrammet, men tonar samtidigt ned saken.

– Jag tror nog att regeringen fortsätter sitt arbete, trots det här. Vi har tagit oss igenom flera utmaningar, men här var det nu nödvändigt att säga rakt ut var vårt parti står i den här frågan.

Centerns Saarikko skyller på statsminister Marin

Finansminister Centerns Annika Saarikko duckade två gånger frågan om taxonomibeslutet är en regeringsfråga för Centern. I stället gladde hon sig över beslutet mot taxonomin.

– Beslut om den finländska skogsskötseln och -bruket ska enligt Centern fattas i Finland, och det här ville vi hålla fast vid, säger Saarikko som också anser att taxonomin skulle ha skapat ytterligare byråkrati utan att göra tillräckligt mot själva klimatförändringen.

Skulden för att regeringens led inte står enade i frågan om taxonomin låter Saarikko glida över på statsminister Sanna Marin (SDP).

– Det är så klart beklagligt om regeringen inte lyckas enas om en ståndpunkt. Statsministern lyckades inte med det i den här helheten, och regeringen är nu oenig, säger Saarikko.

Marin dementerar också kris inom regeringen

Statsminister Sanna Marin tillbakavisar också misstanken om att regeringen skulle löpa någon risk för att spricka.

– Regeringen håller inte på att spricka. Vi har behandlat ärendet inom kvintetten och haft en mycket uppriktig diskussion om att vi är av olika åsikt i den här frågan, säger Marin.

Kritiken från finansminister Saarikko tog Marin med ro.

– Så klart försöker vi alltid hitta en gemensam ståndpunkt, och det här har vi flera gånger lyckats med även i svåra lägen. I den här saken var det inte möjligt, och så klart måste alla i koalitionen vara beredda att kompromissa. I den här saken kom vi överens om att en del av partierna får ha en avvikande åsikt, säger Marin.

Enligt Marin är det just skogsfrågorna som bidrar till att SDP, Centern och SFP motsätter sig taxonomiförslaget.

– I mångt och mycket anser vi att klimattaxonomin är bra, men inte i sin helhet. Speciellt frågorna om skogen är svåra för oss.

Artikeln uppdaterades klockan 17.05 med Annika Saarikkos och Sanna Marins kommentarer.