Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skriande brist på arbetskraft i kommunerna – få sökande till lediga jobb

tandläkare undersöker mun
Bildtext Bristen på sökande är särskilt stor till jobb inom social- och hälsovården.

Kommunerna har fått det allt svårare att hitta arbetskraft. Det visar en barometer som arbetspensionsbolaget Keva har låtit göra. Två tredjedelar (65 procent) av kommunernas beslutsfattare säger att det inte finns tillräckligt många sökande till de lediga tjänsterna.

För ett år sedan svarade 40 procent av beslutsfattarna att det kom in för få ansökningar till lediga jobb.

Problemet har förvärrats i hela landet, men situationen är mest utmanande i stora städer med över 100 000 invånare, säger Jaakko Kiander, vd för Keva.

Problemen är störst i stora städer

– 76 procent av beslutsfattarna i de stora städerna klagar i barometern på brist på kunnig arbetskraft.

Det finns enligt Kiander också regionala skillnader. 83 procent av de kommunala beslutsfattarna i exempelvis Österbotten anser att alltför få söker sig till de kommunala vakanserna.

Jaakko Kiander
Bildtext Jaakko Kiander är vd på Keva.

Inom social- och hälsovården är det det särskilt besvärligt, säger Kiander.

– Det är svårt att tillsätta lediga läkar-, sjukskötar- och socialarbetartjänster.

Jobben ska göras mer lockande

De kommunala beslutsfattarna har en stor utmaning framför sig nu, säger Kiander: Hur locka personal och hur hålla kvar personal?

– Kommunens rykte som god arbetsgivare med en god personalpolitik är nyckelfrågor.

Kiander betonar också vikten av att värna om de anställdas välmåga, att ta in ny, kompetent personal från utlandet, att öka utbildningen och att locka pensionärer tillbaka till arbetslivet på deltid och kortare vikariat.

1 078 beslutsfattare i kommunerna tillfrågades i oktober. Det är institutet Aula Research som gjort undersökningen.