Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sju fall av coronasmitta på avdelning för äldrevård i Pargas – nu vårdas fyra på sjukhus

Uppdaterad 18.11.2021 10:40.
En kvinna rusar förbi i en gång i ett ålderdomshem.
Bildtext Den geriatriska avdelningen Slussen i Pargas är isolerad på grund av coronasmitta.

Coronasmitta har konstaterats bland sju av åtta patienter på enheten Slussen, som tillhör den geriatriska avdelningen i Malmkulla i Pargas. Fyra av patienterna behöver just nu sjukhusvård för sina symptom.

Först testade en patient positivt för covid-19 på enheten Slussen på den geriatriska avdelningen i Pargas. Sedan spred sig smittan vidare till övriga patienter i enheten.

Nu har sammanlagt sju av de åtta intagna patienterna konstaterats smittade av coronaviruset.

– En sjunde patient har blivit smittad och skickats vidare till sjukhusvård, säger Miia Lindström, som är social- och hälsovårdsdirektör i Pargas till Yle Åboland på torsdagsmorgonen.

Enheten med smitta är isolerad fram till den 28 november och isoleringsperioden förlängs om flera fall av covid-19 uppdagas.

Patienterna testas med låg tröskel

I första hand utreds patienternas vårdbehov då de kommer till Slussen.

Trots coronafallen på den geriatriska avdelningen, testas inte patienterna automatiskt för corona då de tas in för vård.

– Förstås testar vi patienter som har symptom i luftvägarna med låg tröskel.

Enligt Lindström är vaccinationstäckningen i Pargas god och därför finns inte heller ett behov av att testa alla patienter som kommer in på avdelningen.

– Trots att coronaläget är sämre nu så är det främst barn under 12 år, som inte heller blir vaccinerade enligt vaccineringsprogrammet, som testar positivt för tillfället. De som inte är vaccinerade insjuknar också lättare.

Det finns inte skäl att separera de vaccinerade och ovaccinerade på avdelningen för att hindra smittan att sprida sig, säger Miia Lindström.

Eftersom det är frivilligt att vaccinera sig i Finland vet man inte heller vilka patienter som är vaccinerade.

– Oberoende om man är vaccinerad eller inte så måste man skydda hela befolkningen, vi kan inte börja särskilja människor enligt om de är vaccinerade eller inte. Men förstås rekommenderar vi vaccinet starkt.

– Vaccinet ger en bra täckning och det måste vi också lita på att hjälper i situationen.

Besöksförbud råder på avdelningen med smitta

För besökare som kommer till geriatriska avdelningen gäller vanliga coronarekommendationer, det vill säga att endast komma frisk, ha god handhygien och använda munskydd.

Enligt Miia Lindström ska besökarna helst vara vaccinerade.

På enheten Slussen råder besöksförbud på grund av coronafallen. Extra säkerhetsåtgärder har tagits i bruk på enheten.

– Vi försöker minimera personalen på avdelningen så att det alltid är samma personal där. Personalen har skyddsutrustning på sig då de hjälper och vårdar patienterna.

De intagna patienterna måste vara i sina egna rum för att förhindra att smittan sprids ytterligare.

– Det är inte alltid så lätt då det är många som är minnessjuka på avdelningen. Men vi jobbar på det här och försöker göra vårt bästa.

18.11.2021 kl. 10.32: Artikeln har uppdaterats med nya information om antalet smittade på enheten Slussen.