Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stadsstyrelse godkände Sörnästunneln – förutsätter satsningar på klimatsmarta trafiklösningar

Från 2021
Uppdaterad 18.11.2021 20:02.
Flygbild på stadsdelen Fiskehamnen i maj 2021.
Bildtext Tunneln ska underlätta för trafiken bland annat i Fiskehamnen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Planeringen av Sörnästunneln går vidare. Helsingfors stadsstyrelse beslöt nu på morgonen att föra tunnelförslaget till fullmäktige. Godkännandet av tunneln villkoras med att staden också förverkligar trafiklösningar med lägre utsläpp, som mer spårtrafik.

Den planerade tunneln har skapat en smärre politisk kris, och delade SDP som tidigare stött projektet itu. Eftersom De Gröna och Vänsterförbundet motsätter sig tunneln kan en splittring inom SDP lägga hinder i vägen för projektet i fullmäktige.
Samlingspartiet har varit en stor vän av planerade tunnelprojekt de senaste decennierna, och stödde också nu Sörnästunneln.

"Tunneln en nödvändighet"

Silja Borgarsdóttir Sandelin från SFP deltog i stadsstyrelsens möte som suppleant för Marcus Rantala. Hon ansåg att tunneln är en nödvändighet.
– Jag röstade för beslutet, vi har i dag ett rätt stort bekymmer i trafiken i området kring Hermanstad och Fiskehamnen. Det planeras ytterligare bostäder och nya områden där, så tunneln behövs, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Tunneln beräknas öka biltrafiken, men i trafikplaneringen för området finns också mer miljömedvetna lösningar.

– Vi har stora planer på snabbspårväg och bättre kollektivtrafikrutter. Planerna på ytterligare bostäder och bostadsområden kräver smidiga trafiklösningar, säger Borgarsdóttir Sandelin.

"Går emot stadens målsättning"

Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljösektorn, ville återremittera ärendet för ny behandling. Men hennes återremitteringsförslag föll med 7 röster mot 8 som ville godkänna tunneln.

Sinnemäki är besviken på stadsstyrelsens beslut.

– Beslutet går stick i stäv med stadens målsättning att minska utsläppen och främja andra former av transport, som till exempel kollektivtrafik och att gå eller cykla, säger hon.

Sinnemäki säger att tunnelprojektet inte får vara en förutsättning för att andra framtida trafikprojekt ska lyckas. Enligt henne borde pengarna för tunneln i stället användas till att utveckla kollektivtrafiken.

Sinnemäki anser också att den ökade trafiken minskar trivseln för invånarna vid nerfarterna vid Sörnäs strandväg och Hermanstads strandväg.

– Där bor redan nu många människor och i framtiden är de ännu fler och en tunnel minskar trivseln för dem, säger hon.

Bordlades på måndagen på SDP:s begäran

Det var meningen att styrelsen skulle fatta ett beslut om Sörnästunneln, en 1,6 kilometer lång tunnel i Fiskehamnens område, redan på måndagen.

Men stadsstyrelsen valde då att bordlägga ärendet. Det var väntat, eftersom Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar (SDP) tidigare under måndagen sagt till Yle Uutiset att socialdemokraterna planerar föreslå bordläggning.

Tunneln planeras för att ge bilister en mera direkt väg från norr till söder. Projektet beräknas kosta 180 miljoner euro och tunneln ska vara öppen för trafik i slutet av 2030-talet.


Artikeln uppdaterades 18.11.21 kl 20.02 med kommentarer av Anni Sinnemäki.