Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Marin på FFC:s representskapsmöte: "Avtalssamhället utmanas sällsynt hårt"

Uppdaterad 19.11.2021 14:47.
Sanna Marin står vid ett podium under FFC:s tillställning.
Bildtext Statsminsiter Sanna Marin (SDP) sade under ett tal på torsdagen att ensidiga diktat från arbetsgivare endast leder till konfliktsituationer.

Sanna Marin vill ha allmäna avtal och en satsning på utbildningen. Statsministern ger en känga till arbetsgivarförbunden som vill satsa på lokala avtal.

Statsminister Sanna Marin (SDP) talar för allmänt bindande avtal i sitt tal på FFC:s representskapsmöte.

– Avtalssamhället utmanas sällsynt hårt från olika håll och den pågående arbetsmarknadsrundan kommer att fungera som vägvisare för framtiden, säger Marin.

I sitt tal syftar hon på att de stora arbetsgivarförbunden Skogsindustrin och Teknologindustrin vill göra separata kollektivavtal för olika företag.

Vi ska inte vika oss inför den här situationen utan värna om den goda traditionen som vi haft i Finland

― Statsminister Sanna Marin (SDP)

Marin säger att det naturligtvis är i allas intresse att man hittar gemensamma lösningar i god anda också i framtiden.

– Vi ska inte vika oss inför den här situationen utan värna om den goda traditionen som vi haft i Finland, som varit en viktig hörnsten i att vårt samhälle klarat sig så pass bra hittills.

Marin säger att avtalen och arbetslagstiftningen också i fortsättningen ska slutas i diskussion mellan arbetsmarknadsrepresentanter och regeringen.

– Inget ensidigt diktat leder till hållbara slutresultat. Det finns endast konflikter på en sådan stig.

Betonar utbildningssystemet

Statsministern lyfter också fram behovet av arbetskraftsinvandring för att vi ska lyckas hålla fast vid den ekonomiska tillväxten som har tagit fart efter coronapandemin.

– Men det får i sin tur inte betyda en försämring av den finska arbetsmarknaden, tvärtom måste den förbättras.

Marin betonar utbildningen som Finlands viktigaste verktyg i den framtida tillväxten. Hon säger att vi måste hålla fast vid den högklassiga utbildningen som vi har från småbarnsfostran ända till universitetet.

– Är vi färdiga att investera i forskning, produktutveckling, innovationer och utbildning? frågar sig statsministern och tillägger att det som behövs är utbildning, utbildning, utbildning.

– Det är vår ekonomis stöttepelare och vi kommer aldrig att klara oss på låga löner och svaga anställningsvillkor.