Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Nya mätare ska förebygga förtida dödsfall – kan berätta hur mycket luftföroreningar du har utsatts för under dagen

Uppdaterad 19.11.2021 12:03.
En fotgängare väntar vid ett trafikljus.
Bildtext En fotgängare väntar på att gå över gatan i Mattby i Esbo.

Varje år dör ungefär 2 000 finländare i förtid till följd av luftföroreningar. Finländska forskare utvecklar nu en tjänst som ska visa luftkvaliteten på mycket lokal nivå. Det ska till exempel göra det möjligt att bygga hälsosammare städer och göra det lätt för stadsbor att välja rutter med god luftkvalitet.

I nuläget mäts luftkvaliteten i städer oftast av ett fåtal avancerade luftkvalitetsmätare, som är både stora och dyra. Till exempel i Helsingfors har Helsingforsregionens miljötjänster HRM sex stycken mätstationer.

Men hur ren luften är varierar mycket på lokal nivå. Forskare vid Helsingfors universitet utvecklar därför nu ett nätverk av många billiga 5G-uppkopplade mätapparater.

Det kan lätt leda till mätningar på i stort sett varje gata i städerna, i realtid. Mätarna är i nuläget prototyper som kostar några hundra euro och är ungefär lika stora som en mobiltelefon.

Forskarna använder också datorprogram som kombinerar data från de billiga mätarna med varandra, och med mätningar som görs av dyrare apparater. Helheten ska därmed bli både pålitlig och lokal.

– En sådan här helhet är ganska så unik i världen. Vi är bland de första med att göra detta, säger Sasu Tarkoma, som är chef för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Megasense vid Helsingfors universitet.

Här kombineras expertis från datavetenskap, atmosfärvetenskaper och geovetenskap.

De små mätarna som universitetet utvecklar mäter i sin nuvarande version flera olika saker: bland annat halterna av partiklar i luften, ozon, kolmonoxid, flyktiga organiska föreningar och UV-strålningen.

En liten, vit luftkvalitetsmätare.
Bildtext Så här ser prototypen ut.

Små partiklar bildas till exempel från förbränningsmotorer, vedeldning och eldning i kolkraftverk medan större partiklar ofta uppstår genom slitage på vägbanor.

Luftkvaliteten kan vara dålig också i Finland

Luftkvaliteten i Finland är god i internationell jämförelse, men också här kan den vara sämre än den borde vara, och varje år dör uppskattningsvis 2 000 personer i förtid till följd av luftföroreningar.

– Luftföroreningar påverkar vår hälsa på ett brett sätt. De inverkar negativt på lungor, inre organ och på hjärnan, påpekar Tarkoma.

Europeiska miljöbyrån EEA uppskattar att cirka 307 000 personer inom EU dog i förtid på grund av luftföroreningar år 2019.

På global nivå handlar det om cirka 7 miljoner personer per år, enligt världshälsoorganisationen WHO.

– Att känna till när och var det finns luftföroreningar gör att vi kan försöka minska utsläppen lokalt och bygga städerna på ett bättre sätt, säger Tarkoma.

Porträtt på Sasu Tarkoma.
Bildtext Sasu Tarkoma är chef för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet.

Webbtjänst gör det lätt att navigera där luften är mer hälsosam

Forskarna vill också göra det lätt för var och en att navigera från ett ställe till ett annat, längs med en rutt som har så god luftkvalitet som möjligt. Helsingfors universitet har utvecklat en sådan tjänst som man kallar för Green paths.

Den är för tillfället ännu inte så exakt. Men när data från många små mätapparater i något skede läggs till så blir den det.

Green paths-tjänsten tar också i betraktande data från andra källor. Man försöker till exempel med hjälp av avancerade datorberäkningar räkna ut var det troligen finns svart kol i luften.

De små mätapparaterna kan vara placerade på vissa ställen, eller så kan de vara rörliga – till exempel fästa på bilar, bussar och spårvagnar.

Bär med dig din egen mätare i framtiden

Tarkoma tror också att många inom de närmaste åren kommer att bära med sig egna uppkopplade luftkvalitetsmätare.

– Vi ser stor potential på det här området. En liten bärbar mätapparat kan ge dig information om hurdan luft du har utsatts för, alltså hur luftkvaliteten har varierat under dagen. Av det kan man dra slutsatser om hur det påverkar ens hälsa, säger han.

Dessutom skulle varje mätare bidra till att bygga en helhetsbild av hur luftkvaliteten varierar på olika ställen.

Ett hundratal mindre mätapparater har tidigare testats i Helsingfors, och för tillfället testar Helsingfors universitet sådana i Skottland och i Indien.

– Vi testar dem också i Kazakstan och så för vi diskussioner om att testa dem i ännu fler länder. Det är mycket internationellt det här, kommenterar Tarkoma.

Universitetet hoppas hitta ett uppstartsföretag som ska kunna hjälpa till med att utvidga verksamheten, så att mätningar skulle kunna ske i flera städer såväl i Finland som i många andra länder.

En sådan här samarbetspartner siktar man på att hitta under det stora uppstartsevenemanget Slush som hålls i Helsingfors om knappt två veckor.

– Vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda en noggrann luftkvalitetstjänst i realtid till alla som vill använda den, för att få information om sin näromgivning, säger Sasu Tarkoma vid Helsingfors universitet.