Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

SFP har full lista till välfärdsområdesvalet – "Mycket utmanande" för Sannfinländarna

Från 2021
Ingången till akuten på Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Hans Holmgren

SFP är den enda partiet som just nu har full lista inför välfärdsområdesvalet i Österbotten i januari. Sannfinländarna kämpar med att hitta kandidater.

Historiens första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari och partierna har varierande framgång vad gäller att fylla kandidatlistorna.

SFP är det enda partiet som redan nu har 73 namn på listan. Partiet har kandidater från alla kommuner i Österbotten förutom Laihela.

Intresset har således varit rätt stort, kanske större än vad kretsordförande Johanna Holmäng hade förväntat sig.

Det nya fullmäktige ska besluta om social- och hälsovård och räddningsväsendet.

- Vi har en del med vårdbakgrund vilket naturligtvis är en tillgång, men det är inte ett måste för att kunna göra ett gott jobb. Det finns mycket man kan ta med sig från andra branscher och erfarenheter, säger Holmäng.

Holmäng berättar att såväl erfarna politiker som helt nya ansikten ställer upp. Vad gäller kön är 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Efter valet kommer det att finnas personer som sitter på tre stolar, det vill säga i kommunfullmäktige, i fullmäktige för välfärdsområdet och i riksdagen.

Är det ett problem eller en bra sak?

- Beslutsfattarna på nationell nivå har bedömt att det här verkar vara en bra sak och man måste ju respektera det att de som är valbara får ställa upp, säger Holmäng.

Risken är att valdeltagandet i januari blir lågt.

- Klart det finns en viss oro för det, hos alla partier. Men SFP har väldigt trogna väljare och det gäller att föra en synlig och omfattande kampanj och att få fram budskapet med reformen.

Holmäng säger att kampanjen redan startat, men takten kommer att öka under december och framför allt efter trettondagen.

"Mycket utmanande" för Sannfinländarna

För Sannfinländarna går det däremot inte som på Strömsö. Partiet har i skrivande stund 31 kandidater på sin lista i Österbotten.

- För Sannfinländarna är arbetet mycket utmanande, eftersom vi bara har några lokalföreningar i de svenskspråkiga kommunerna, säger valchef Juha Rantala.

Juha Rantala
Bildtext Juha Rantala.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Rantala konstaterar också att valet kommer för snabbt efter kommunalvalet.

- Det råder helt klart en valtrötthet. Det är långt kvar till det intresse som finns för kommunal- och riksdagsval.

Sannfinländarna har också kandidater som jobbar inom social- och hälsovården, till exempel läkare och sjukskötare. Av 31 kandidater är 6 stycken kvinnor. Men fler kvinnor är på kommande, säger Rantala.

Hela 21 av 31 kandidater kommer från Vasa.

- Vi laddar för en slutspurt och jobbar för att få kandidater från alla kommuner, men vi får se hur det lyckas.

Rantala är mycket orolig för att valdeltagandet ska bli lågt och kritiserar tidtabellen.

- Och det är inte bara vi som oroar oss för det. Tidpunkten för valet och att man beslöt om det så snabbt efter kommunalvalet innebär valtrötthet och många, såväl partiaktiva som väljare, är inte riktigt på det klara med vad fullmäktige för välfärdsområdet beslutar om.

Rantala tycker inte att det är möjligt för en person att sköta sina uppgifter ordentligt om hen sitter i såväl kommunfullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige som i riksdagen.

- Varje parti ställer upp stora namn och försöker dra röster på det sättet. Det om personerna kan sköta uppgifterna verkar komma i andra hand.

I Österbotten ställer också Sannfinländarna upp en person som redan sitter i fullmäktige och riksdagen; Jukka Mäkynen.

- Det stämmer. Och jag är också för vår del orolig över hur vi ska orka och ha tid med allt arbete, säger Rantala.

Kusten lite svårare område för Samlingspartiet

Samlingspartiet har i dagsläget 33 namn på sin lista, men målet är att den ska fyllas. Resten av namnen sätts till i december.

Riikka Varila, verksamhetsledare i Österbotten, tycker inte att det är värst svårt att få folk att ställa upp.

- Många är säkert ivriga att ställa upp i ett nytt val och göra historia. Men det är klart, den österbottniska kusten är ett lite svårare område för oss. Men nog tror jag att vi ska få en full lista också i Österbotten.

Varila säger att många som ställer upp har en bakgrund som kommunalpolitiker. Men det finns också nya ansikten.

- Det här valet intresserar lite andra typer än kommunalvalet och riksdagsvalet.

Med det syftar Varila på att folk inom räddningsbranschen visar speciellt mycket intresse. Och även folk inom sjukvården. Kring 40 procent är kvinnor.

Brandmän jobbar vid en olycksplats.
Bildtext Fullmäktige för välfärdsområdet ska bland annat besluta om räddningsverksamheten.
Bild: Merja Siirilä / Yle

Samlingspartiet har i det här läget inte lyckats locka kandidater från alla kommuner i Österbotten. Huvudfokus ligger på Vasa, Laihela och Kristinestad.

- Det kan bli utmanande att få kandidater från varje kommun, men det är målet.

Det hotar bli ett lågt deltagande i valet, något som oroar också Varila.

- Det känns som att alla partier oroar sig för det. Valet kommer med snabb tidtabell. Det har pratats länge om Sote och landskapsval men nu när det konkretiseras är tidtabellen väldigt tight.

Varila ser det inte som helt optimalt att det kommer att finnas politiker som "sitter på tre stolar".

- Men första mandatperioden är säkert lite av ett undantag. Redan vid nästa val sker det säkert en liten gallring, men nu när det är första gången vill många bidra med sin kunskap från riksdagen och det kommunala beslutsfattandet.

SDP: Lättare hitta kandidater nu än till kommunalvalet

SDP har just nu 55 kandidater på sin lista och siktar på att listan ska vara fylld före den 14 december. Redan nu vet man att man har fler än 55 kandidater, men de har inte nominerats officiellt ännu.

Nils-Johan Englund är verksamhetsledare för Finlands Svenska Socialdemokrater. Han upplever att det varit lättare att locka kandidater nu än vid kommunalvalet.

- Det har varit lättare än vad jag trodde på förhand. Lättare än vid senaste kommunalval till exempel. Att jämföra med riksdagsval är svårt när det är ett så annorlunda val.

Någon teori kring det?

- Jag tror att det är lite enklare nu när det är 73 platser för hela Österbotten. Så då behöver vi inte sträva till att få så många som möjligt i varje kommun, utan kan satsa på en heltäckande lista för Österbotten, säger Englund.

Man behöver inte söka med ljus och lykta efter många kandidater i varje kommun?

- Ja, precis.

Man i blå skjorta står framför en gul vägg.
Bildtext Nils-Johan Englund.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Partiet saknar ännu kandidater från ett par kommuner i Österbotten.

Mellan 25 och 30 procent av kandidaterna har koppling till social- och hälsovården eller räddningsväsendet. 45 procent är kvinnor.

- Kampanjarbetet har inletts, men mestadels ännu bakom kulisserna med olika förberedelser. En del kandidater har även startat sin egen kampanj men jag tror att det synligaste kampanjarbetet sker i januari, säger Englund.

Är ni oroliga för att intresset för valet ska vara lågt?

- Både ja och nej. Det är ett nytt val och då brukar det vara utmanade att få folk att rösta. Samtidigt vet vi att vårdfrågor intresserar en stor grupp väljare så jag hoppas på ett lite bättre resultat än vad prognoserna visar. Eftersom så många bryr sig om social- och hälsovård så vore det ju dumt att som väljare inte rösta i det här valet.

Det där med att sitta på tre stolar då?

- Nu i det första valet behöver det inte vara dumt att riksdagsledamöter som förberett social- och hälsovårdsreformen finns med när välfärdsområdena kör igång. På sikt tror jag att vi kommer att se en tydligare uppdelning, säger Englund.

KD närmar sig 50 kandidater

Det går också helt bra för Kristdemokraterna, som närmar sig 50 kandidater.

Heimo Hokkanen är valchef i Österbotten och säger att det inte varit värst svårt att locka kandidater.

- Man kunde säga att det varit enklare än vid kommunal- och riksdagsval, säger Hokkanen.

Har du teorier om vad det beror på?

- I rekryteringen har vi fört fram att de som ställde upp i kommunalvalet kan använda samma bilder och information och det har underlättat saken. Vi har också fört fram att det är bra att se bekanta ansikten från kommunalvalet.

Några kommuner saknar fortfarande kandidater. Sju av kandidaterna jobbar inom social- och hälsovården och kring 40 procent av kandidaterna är kvinnor.

En stor del finns i Larsmo och Pedersöre, men kandidater finns även i t.ex. Vasa, Korsholm och Laihela.

Även Hokkanen oroar sig för valtröttheten.

- Lägg då till att medborgarna inte är så insatta i vad detta val betyder.

Mer kärvt för Vänstern

Vänsterförbundet har strax under 20 kandidater klara.

Aaron Kallinen, verksamhetsledare i Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland, konstaterar att antalet är lägre än i kommunalvalet.

- I Vasa har det gått bra, på en del andra ställen har det varit svårare.

Kallinen säger att han blir besviken om antalet kandidater inte ökar. Men han tror att man lyckas hitta fler, det finns ännu tid kvar.

Det är främst personer som redan sitter i något fullmäktige eller som varit kandidater i kommunalvalet som ställer upp. Cirka en tredjedel är kvinnor.

- Så onekligen finns det att göra vad gäller könsbalansen, säger Kallinen.

Och intresset då?

- Det oroar vi oss för. Det här är ett nytt val och folk har inte en klar bild av vad fullmäktige för välfärdsområdet beslutar om. Att väcka folks intresse inför valet är ett viktigt jobb, som alla partier och även medierna bör utföra.

Utmanande också för De gröna

Lotta Alhonnoro, kretsordförande för De gröna, berättar att partiet hittills bara släppt namnet på åtta kandidater, men fler är på kommande.

Och hon tycker trots allt att läget är helt okej med tanke på hur lite tid man haft på sig.

- Det är klart att det här området är utmanande för De gröna, det är det för flera andra partier också. SFP är så starka i Österbotten.

Alhonnoro kan inte säga hur många kandidater man kommer att landa på. Men målet är en full lista.

Är det realistiskt?

- Just nu ser det inte riktigt ut så. Men jobbet med det här valet började så sent så jag vågar inte bedöma våra chanser.

Alhonnoro tror att könsfördelningen kommer att vara rätt jämn.

- Det skulle inte skada fast det skulle vara lite fler kvinnor. Nu när det handlar om social- och hälsovård där det jobbar många kvinnor, hoppas jag att det syns i att fler kvinnor ställer upp, i alla partier.

Bild på doktorandstuderande Lotta Alhonnoro.
Bildtext Lotta Alhonnoro.
Bild: Milla Talassalo

På frågan om vem som ställer upp, personer som redan sitter i kommunfullmäktige och/eller riksdag eller helt nya ansikten, säger Alhonnoro att många funderar på om de har tid med att inneha flera förtroendeposter.

- Jag har själv också tänkt på det här och tycker att det vore schysst mot väljarna att ingen ställer upp bara för att dra röster.

De gröna har också personer som jobbar inom social- och hälsovården på sin lista.

- Det finns också många kandidater som tycker att det är viktigt med en viss fråga, till exempel utvecklandet av mentalvårdstjänster.

De gröna har kandidater i till exempel Pedersöre, Vasa och Närpes.

Likt många andra oroar sig även Alhonnoro för valdeltagandet.

- Det att valet hålls strax efter julfirandet och under årets kallaste period kräver aktiva kampanjer för att få folk till valurnorna. I slutändan handlar det ju om service som vi alla behöver och hur snabbt vi får den.

Mer utmanande än tidigare för Centern

Centern är starka i Södra Österbotten men i Österbotten är det kämpigt. Partiet har just nu 10 kandidater klara i Österbotten. I december ska man presentera flera.

- Centern har mycket bra verksamhet i till exempel Laihela. Men i svenskspråkiga kommuner är det inte lätt för oss att hitta kandidater. Jag tror ändå att det även i dessa kommuner finns människor som delar Centerns värderingar, säger Sini-Elina Kärsämä, verksamhetsledare i Södra Österbottens krets.

Kärsämä säger att listan i nuläget är mansdominerad och kandidaterna kommer från Kristinestad, Vasa, Laihela, Larsmo och Jakobstad.

- Det har varit aningen mer utmanande än tidigare att rekrytera kandidater. Det att det är ett helt nytt val inverkar säkert och de som funderar på en kandidatur har svårt att uppskatta hur mycket tid som kommer att krävas.

En del av kandidaterna har redan inlett sin kampanj, i en del kommuner blir det valstart under november och partiets valstart är den 4 december.

- När valet är lite okänt är det en utmaning att få folk att rösta. Här har partierna och även medierna ett stort ansvar att få folk intresserade, säger Kärsämä.

Diskussion om artikeln